Korriger: Mange hendelsen ID 108 meldinger når du bruker Forefront UAG 2010 SP2

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2811061
Symptom
Når du har installert Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 Service Pack 2 (SP2), kan det hende at mange advarsler som ligner på følgende, logges i programloggen:

Advarsel
Hendelses-ID: 108
Kilde: Microsoft Forefront UAG
Feil: Informasjon fra LDAP-serveren med IP-adressen nn.nn.nn.nn kan ikke hentes. Feilkoden er ugyldig DN-syntaks.


Løsning
Hvis du vil løse dette problemet ved å installere service pack som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:

2744025 Beskrivelse av Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 3
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2811061 – Forrige gjennomgang: 02/20/2013 16:57:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2811061 KbMtno
Tilbakemelding