Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan ikke opprette Outlook kontaktgruppene 2013 når du er koblet til en konto med EAS

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2811596
Sammendrag
Når du bruker Microsoft Outlook 2013 til å koble til en konto for Exchange ActiveSync (EAS), kan du ikke opprette kontaktgruppene. I tillegg tilNy kontaktgruppeknappen er utilgjengelig.
Mer informasjon
Kontaktgrupper støttes ikke i Exchange ActiveSync (EAS). Outlook-2013 bruker EAS til å koble til @outlook.com, @hotmail.com, @live.com og @msn.com e-postkontoer.

Hvis du oppgraderer fra Outlook 2007 eller Outlook 2010, kan du eksportere kontakter og grupper i kontakten til en Outlook-datafil (PST), og deretter importere dem til en ny PST-fil i Outlook 2013. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer kontaktgruppene i Outlook 2013, kan du se på følgende webområde for Microsoft Office:

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2811596 – Forrige gjennomgang: 02/04/2013 22:34:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Outlook 2013

  • kbmt KB2811596 KbMtno
Tilbakemelding