Hvordan konfigurerer jeg Internet Explorer til å laste ned mer enn to filer samtidig?

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Problembeskrivelse
Windows Internet Explorer 7 og tidligere utgaver begrenser antallet filer du kan laste ned samtidig til to. Windows Internet Explorer 8 begrenser antallet filer du kan laste ned samtidig til seks. Denne endringen reflekterer de høyere tilkoblingshastighetene som er vanlige for de fleste brukere. For oppringte Internett-tilkoblinger gjelder fortsatt grensen fra de tidligere versjonene.

Denne artikkelen lar deg øke antallet filer som kan lastes ned samtidig til ti.


Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.
Løs det for meg
Klikk lenken Løs dette problemet for å øke antallet filer du kan laste ned samtidig til ti. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.

Nb
 • Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.
Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.
La meg løse det selv
Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

Gjør følgende for å øke antall filer som kan lastes ned samtidig til ti.
 1. Start Registerredigering.
 2. Finn følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Velg NyRediger-menyen, klikk DWORD-verdi, og legg deretter til følgende registerverdi:
  Verdinavn: MaxConnectionsPer1_0Server
  Verdidata: 10
  Grunnlag: Desimal

  Verdinavn: MaxConnectionsPerServer
  Verdidata: 10
  Grunnlag: Desimal
 4. Avslutt Registerredigering.

Internet Explorer 8.0

Slik konfigurerer du tilkoblingsbegrensningen ved å modifisere en registeroppføring

 1. Start Registerredigering.
 2. Finn følgende nøkkel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Velg NyRediger-menyen, klikk DWORD-verdi, og legg deretter til følgende registerverdi:
  Verdinavn: iexplore.exe
  Verdidata: 10
  Grunnlag: Desimal

  Nb Sett denne verdien til tilkoblingsbegrensningen du ønsker for HTTP 1.1-tilkoblinger. Ved å sette verdien til 10, øker du tilkoblingsbegrensningen til ti.
 4. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Velg NyRediger-menyen, klikk DWORD-verdi, og legg deretter til følgende registerverdi:
  Verdinavn: iexplore.exe
  Verdidata: 10
  Grunnlag: Desimal

  Nb Sett denne verdien til tilkoblingsbegrensningen du ønsker for HTTP 1.1-tilkoblinger. Ved å sette verdien til 10, øker du tilkoblingsbegrensningen til ti.
 6. Avslutt Registerredigering.

Slik konfigurerer du tilkoblingsbegrensningen ved hjelp av gruppepolicy

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter OK.
 2. Utvid Brukerkonfigurasjon, utvid Administrative maler, utvid Windows-komponenter, og klikk deretter Internet Explorer. Utvid Sikkerhetsfunksjoner, og utvid deretter AJAX.
 3. Angi verdiene for Maksimalt antall tilkoblinger per server (HTTP 1.0) og Maksimalt antall tilkoblinger per server (HTTP 1.1) til de verdiene du ønsker. Du må oppdatere policyene eller starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.
Løste dette problemet?
Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
Mer informasjon
For å overholde de gjeldende Internett-standardene (se Request for Comments 2068), begrenser Internet Explorer antallet samtidige nedlastinger til to, pluss én nedlasting i kø. Denne konfigurasjonen er en funksjon i webleseren. Etter som tilkoblingshastighetene og det totale antallet tillatte tilkoblinger til Internett-servere øker, kan imidlertid grensen på to tilkoblinger være restriktiv.
fixit fix it ierelease
Egenskaper

Artikkel-ID: 282402 – Forrige gjennomgang: 09/28/2011 06:25:00 – Revisjon: 8.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Internet Explorer 8

 • kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402
Tilbakemelding