Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Lage og bruke datatabeller med to innsettingsverdier i Microsoft Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du lager og bruker datatabeller med to innsettingsverdier i Microsoft Excel. Ved hjelp av disse tabellene kan du teste hvordan endringer påvirker én formel.
Mer informasjon
Når du lager en tabell med to innsettingsverdier, angir du innsettingscellene i boksene Innsettingscelle, rad og Innsettingscelle, kolonne i dialogboksen Tabell.

Obs!  I Microsoft Office Excel 2007 kalles dialogboksen Tabell for Datatabell.

Følg disse trinnene for å lage en enkel tabell med to innsettingsverdier:
 1. Opprett en ny arbeidsbok.
 2. Skriv inn følgende data i cellene B15:B19:
     Celle   Verdi   ----------------   B15     1   B16     2   B17     3   B18     4   B19     5					
 3. Skriv inn følgende data i cellene C14:G14:
     Celle   Verdi   ----------------   C14     6   D14     7   E14     8   F14     9   G14     10					
 4. Skriv inn følgende formel i celle B14:
  =A14*2+A15
  Obs!  A14 er cellen for kolonneinnsetting (som bytter ut verdiene 1, 2, 3, 4 og 5), og A15 er cellen for radinnsetting (som bytter ut verdiene 6, 7, 8, 9 og 10). Disse innsettingscellene plasseres utenfor tabellen. Det behøver ikke å inneholde data. Siden denne tabellen er plassert i cellene B14:G19, og A14 og A15 er utenfor tabellen, er de gyldige celler for kolonneinnsetting og radinnsetting.
 5. Velg B14:G19.
 6. Klikk TabellData-menyen.

  Obs!  I Excel 2007 klikker du kategorien Data, klikker Hva-skjer-hvis-analyse og klikker deretter Datatabell.
 7. Skriv inn A15 i boksen Innsettingscelle, rad. Skriv inn A14 i boksen Innsettingscelle, kolonne.
 8. Klikk OK.
Du får følgende resultater:
Tabell med to innsettingsverdier (med formlene synlige)=========================================Obs! På grunn av plassbegrensninger på skjermen vises tabellen nedenfor i to deler.(De 3 kolonnene til venstre i tabellen)   |   B  |    C    |    D  ---|-----------|---------------|---------------  14| =A14*2+A15|        6|       7  15|     1|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  16|     2|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  17|     3|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  18|     4|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  19|     5|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)(De 3 kolonnene til høyre i tabellen)   |    E    |    F    |    G  ---|----------------|---------------|---------------  14|       8 |       9|       10  15| =TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  16| =TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  17| =TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  18| =TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)  19| =TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)|=TABELL(A15,A14)Tabell med to innsettingsverdier (med verdiene synlige)=======================================   | B | C | D | E | F | G |  ---|---|---|---|---|---|---|  14|  | 6| 7| 8| 9| 10|  15| 1| 8| 9| 10| 11| 12|  16| 2| 10| 11| 12| 13| 14|  17| 3| 12| 13| 14| 15| 16|  18| 4| 14| 15| 16| 17| 18|  19| 5| 16| 17| 18| 19| 20|				
Obs!  Bruk celle C15 som et eksempel. De faktiske verdiene som brukes i formelen er fra cellene B15:B19 (cellene for radinnsettingverdier) og cellene C15:G14 (cellene for kolonneinnsettingsverdier). Med verdiene i formelen ser det slik ut: 1*2+6 (med en total på 8). Excel plasserer verdiene fra cellene for rad- og kolonneinnsettingsverdier i formelen i celle B14.

0 vises i celle B14, selv om celle B14 ikke er et tallformat. Hvis du vil kopiere den tomme verdien i celle B14, gjør du følgende:
 1. Høyreklikk celle B14, og klikk deretter Formater celler.
 2. Klikk kategorien Tall.
 3. Klikk Egendefinert i Kategori-listen.
 4. Skriv inn "" (to anførselstegn) i Type-boksen.
 5. Klikk OK.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker datatabeller, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
282851 Slik bruker du datatabeller i Microsoft Excel til å analysere informasjon i en database (denne artikkelen kan være på engelsk)
282852 En oversikt over datatabeller i Microsoft Excel (denne artikkelen kan være på engelsk)
282855 Opprette og bruke datatabeller med én innsettingsverdi i Microsoft Excel (denne artikkelen kan være på engelsk)
XL2000 XL2001 XL98 table tables tow two pivottable pivot data variable XL XL2003 XL97 XL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 282856 – Forrige gjennomgang: 01/22/2007 17:02:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertisebeginner KB282856
Tilbakemelding