Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Støtte for stort minne er tilgjengelig i Windows 2000 og Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver fysisk adresseutvidelse (Physical Adress Extension, PAE) og Address Windowing Extensions (AWE) og forklarer hvordan de fungerer sammen. Artikkelen tar også for seg begrensningene ved bruk av minne over grensen på 4 gigabyte (GB) i 32-biters operativsystemer.
Mer informasjon
PAE gjør det mulig for IA32-prosessoren å bruke mer enn 4 GB fysisk minne. Følgende operativsystemer kan bruke PAE for å utnytte fysisk minne over 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Hvis du vil aktivere PAE, bruker du /PAE-bryteren i Boot.ini-filen.

Obs!  I Windows Server 2003, blir PAE automatisk aktivert bare hvis serveren bruker minneenheter som kan installeres mens maskinen er i gang. I dette tilfellet trenger du ikke å bruke /PAE-bryteren på et system som er konfigurert for å bruke minneenheter som kan installeres mens maskinen er i gang. I alle andre tilfeller må du bruke /PAE-bryteren i Boot.ini-filen for å utnytte minne over 4 GB.

Vanligvis kan en prosess som kjører under Windows 2000 eller Windows Server 2003, få tilgang til opptil 2 GB minneadresseområde (forutsatt at /3GB-bryteren ikke er brukt), der noe av minnet er fysisk minne og noe er virtuelt minne. Jo flere programmer (og derfor jo flere prosesser) som kjører, desto mer av det maksimale adresseområdet på 2 GB må avsettes.

Når denne situasjonen oppstår, øker sidevekslingen dramatisk, og ytelsen kan bli dårligere. Minnebehandlingsprogrammene i Windows 2000 og Windows Server 2003 bruker PAE for å gi mer fysisk minne til et program. Dette reduserer behovet for å veksle minnet i sidevekslingsfilen, og gir høyere ytelse. Den faktiske minnestørrelsen registreres ikke av selve programmet. All minnebehandling og fordeling av PAE-minnet blir håndtert av minnebehandlingsprogrammet, uavhengig av hvilke programmer som kjøres.

Informasjonen ovenfor gjelder for programmer som kjøres når /3GB-bryteren brukes. Et program som ber om 3 GB minne, har større sannsynlighet for å kunne beholde mer av minnet i fysisk minne i stedet for å sideveksle det. Dette øker ytelsen på programmer som kan bruke /3GB-bryteren. Unntaket er når /3GB-bryteren blir brukt sammen med /PAE-bryteren. I dette tilfellet bruker ikke operativsystemet noe minne over 16 GB. Årsaken til denne virkemåten er behovet for virtuelt kjerneminne. Hvis systemet startes på nytt med /3GB-bryteren i filen Boot.ini, og systemet har mer enn 16 GB fysisk minne, brukes dermed ikke det overskytende fysiske minnet (RAM) av operativsystemet. Hvis datamaskinen startes på nytt uten /3GB-bryteren, blir det mulig å bruke hele det fysiske minnet.

AWE er et sett med grensesnitt for programmering (APIer) til minnebehandlingsfunksjonene som gjør det mulig for programmer å få tilgang til mer minne enn de 4 GB som er tilgjengelig via standard 32-biters adressering. AWE gjør det mulig for programmer å reservere fysisk minne som ikke-sidevekslet minne og deretter dynamisk tilordne deler av det ikke-sidevekslede minnet til programmets fungerende minnesett. Denne prosessen gjør det mulig for minnekrevende programmer, for eksempel store databasesystemer, å reservere store mengder fysisk minne til data, uten at det må veksles inn og ut av en sidevekslingsfil for å kunne brukes. I stedet veksles dataene inn og ut av det fungerende settet, og reservert minne er over 4 GB-området. Dessuten gjør PAE minneområdet over 4 GB tilgjengelig for minnebehandlingsprogrammet og AWE-funksjonene. Uten PAE kan ikke AWE reservere minne over 4 GB.

Følgende er et eksempel på en Boot.ini-fil der PAE-bryteren er lagt til:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Advarsel!  Innholdet i Boot.ini-filen varierer avhengig av konfigurasjonen.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
317526 Redigere Boot.ini-filen i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
For å oppsummere er PAE en funksjon i minnebehandlingsprogrammene i Windows 2000 og Windows Server 2003 som gir mer fysisk minne til et program som ber om minne. Programmet registrerer ikke at noe av minnet som det bruker, ligger i området over 4 GB, på samme måte som et program ikke registrerer at minnet det har bedt om, faktisk ligger i sidevekslingsfilen.

AWE er et API-sett som gjør det mulig for programmer å reservere store mengder minne. Det reserverte minnet kan ikke sideveksles og er bare tilgjengelig for det programmet som har reservert det.Hvis du vil ha mer informasjon om AWE og PAE, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
268363 Intel Physical Addressing Extensions (PAE) i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområder: Hvis du installerer mer minne på systemet, kan det hende at BIOS gjenkjenner hele mengden med fysisk RAM som er installert på serveren, men at Windows bare gjenkjenner en del av minnet. Hvis serveren har en funksjon for overflødig minne eller en minnespeilingsfunksjon som er aktivert, er det ikke sikkert at hele det ekstra minnet er synlig for Windows. Overflødig minne gir systemet en reserveminnebrikke når en minnebrikke svikter. Minnespeiling deler opp minnebrikkene i et speilet sett. Begge funksjonene aktiveres eller deaktiveres i BIOS og er ikke tilgjengelige via Windows. Hvis du vil endre innstillingene for disse funksjonene, må du kanskje bruke informasjonen i brukerhåndboken for systemet eller på den opprinnelige utstyrsfabrikantens (OEMens) webområde. Alternativt må du kanskje kontakte maskinvareleverandøren.

Hvis du for eksempel kjører et system der det er installert 4 GB RAM, og du deretter installerer 4 GB ekstra, kan det være at Windows bare gjenkjenner 4 eller 6 GB fysisk minne i stedet for totalen på 8 GB. Funksjonen for overflødig minne eller minnespeilingsfunksjonen kan være aktivert på de nye minnebrikkene uten at du vet det. Disse symptomene ligner på symptomene som oppstår når du ikke legger til /PAE-bryteren i Boot.ini-filen.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
PAE AWE datacenter /3gb
Egenskaper

Artikkel-ID: 283037 – Forrige gjennomgang: 12/21/2007 11:46:54 – Revisjon: 11.5

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbenv kbinfo kbmemory KB283037
Tilbakemelding