Slik behandler du enheter i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO283658
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Enhetsbehandling til å behandle enheter i Microsoft Windows XP.

tilbake til toppen

Behandle enheter med Enhetsbehandling

I Enhetsbehandling finner du en grafisk visning av maskinvaren som er installert på datamaskinen, i tillegg til enhetsdriverne og ressursene som er tilknyttet denne maskinvaren. Å bruke Enhetsbehandling gir deg et sentralt punkt til å endre hvordan maskinvaren er konfigurert og virker sammen med datamaskinens mikroprosessor.

Når du skal bruke Enhetsbehandling til å behandle enheter og tilhørende drivere, kreves følgende tillatelser, der en administrator har alle:
 • Tilgangsnivå for inn- og utlasting av drivere.
 • Nødvendige tillatelser til å kopiere filer til katalogen system32\drivers.
 • Nødvendige tillatelser til å skrive innstillinger til registret.
Enhetsbehandling tillater følgende funksjonalitet:
 • Finne ut om maskinvaren på datamaskinen virker som den skal.
 • Endre maskinvarekonfigurasjonsinnstillinger.
 • Identifisere enhetsdriverne som er lastet inn for hver enhet, og innhente data om hver enhetsdriver.
 • Endre avanserte innstillinger og egenskaper for enheter.
 • Installere oppdaterte enhetsdrivere.
 • Deaktivere, aktivere og avinstallere enheter.
 • Installere tidligere versjon av en driver på nytt.
 • Identifisere enhetskonflikter og konfigurere ressursinnstillinger manuelt.
 • Skrive ut et sammendrag over enhetene som er installert på datamaskinen.
Vanligvis brukes Enhetsbehandling til å kontrollere statusen for maskinvare på datamaskinen og oppdatere enhetsdrivere på datamaskinen. Hvis du er en avansert bruker med grundig forståelse av maskinvaren på datamaskinen, kan du bruke diagnosefunksjonene i Enhetsbehandling til å løse enhetskonflikter og endre ressursinnstillinger.

Bruk en av metodene nedenfor til å åpne Enhetsbehandling:
 • Klikk Start, klikk Kjør, og skriv deretter devmgmt.msc.
 • Høyreklikk Min datamaskin, klikk Behandle, og klikk deretter Enhetsbehandling.
 • Høyreklikk Min datamaskin, klikk Egenskaper, klikk kategorien Maskinvare, og klikk deretter Enhetsbehandling.
 • Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst:
  start devmgmt.msc
Hvis du vil åpne Enhetsbehandling på en lokal eller ekstern datamaskin:
 1. Klikk Start, klikk Kjør og skriv inn mmc.
 2. Klikk Legg til / fjern snapin-modulFil-menyen (eller trykk CTRL+M), klikk Legg til, og klikk deretter Enhetsbehandling.
Når du bruker denne fremgangsmåten, opprettes det en snarvei til Enhetsbehandling som du kan bruke til å åpne det.

tilbake til toppen

Vise informasjon om en enhetsdriver

Når du vil vise informasjon om driveren for enhet, gjør du følgende:
 1. Dobbeltklikk enhetstypen du vil vise.
 2. Høyreklikk den spesifikke enheten, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Velg kategorien Driver, og klikk Driverdetaljer.

tilbake til toppen

Slik viser du informasjon om enhetsdriveren

Denne informasjonen hjelper deg med å finne filversjonen for enhetsdriveren. Et ikon vises ved siden av enhetsdriverne som er digitalt signert.

Windows-enhetsdrivere og operativsystemfiler har blitt digitalt signert av Microsoft for å garantere kvaliteten. En digital Microsoft-signering er en forsikring om at en bestemt fil er fra denne produsenten, og at filen ikke har blitt endret eller overskrevet av et annet programs installasjonsprosess.

Avhengig av hvordan datamaskinen er konfigurert, kan Windows enten ignorere enhetsdrivere som ikke er digitalt signert, vise en advarsel når enhetsdrivere uten digital signatur registreres (standard virkemåte), eller du kan bli forhindret fra å installere enhetsdrivere uten digital signatur.

tilbake til toppen

Visninger og karakteristikker

Visningene og karakteristikkene er tilgjengelig i følgende alternativer med beskrivelser:
 • Enheter etter type viser enheter etter enhetstypen som er installert, for eksempel skjerm eller mus. Tilkoblingsnavnet vises nedenfor typen.
 • Enheter etter tilkobling viser enheter etter hvordan de er tilkoblet i datamaskinen. Hver enhet vises under maskinvaren den er koblet til. Hvis for eksempel et SCSI-kort (Small Computer System Interface) vises, vises enhetene som er koblet til SCSI-kortet, under det.
 • Ressurser etter type viser statusen for alle tilordnede ressurser etter enhetstypen som bruker disse ressursene. Ressursene er DMA-kanaler (Direct Memory Access), I/U-porter, avbruddsordrelinjer (IRQer) og minneadresser.
 • Ressurser etter tilkobling viser status for alle tilordnede ressurser etter tilkoblingstypen. Ressursene er: DMA-kanaler, I/U-porter, IRQ og minneadresser.
 • Vis skjulte enheter inkluderer enheter som ikke er Plug and Play-kompatible (enheter med tidligere Windows-enhetsdrivere).

tilbake til toppen

Oppdatere eller endre en enhetsdriver

Kontroller at den nyeste enhetsdriveren for hver av enhetene er lastet inn i Windows XP. Produsenter oppdaterer regelmessig sine drivere for å løse problemer og dra nytte av operativsystemegenskaper. Disse driverne er vanligvis tilgjengelige fra produsentens Web-område, og Microsoft vedlikeholder også driverfiler for mange enheter på sine Web-områder.

Når du laster ned filer, må du lese gjennom produsentens instruksjoner før du prøver å bruke filene til å oppdatere enheten. Nedlastede filer komprimeres ofte til en selvkjørende fil som må pakkes ut for at du skal kunne bruke driveren. Klikk Har diskett i veiviseren for maskinvareoppdatering, og klikk deretter Bla gjennom for å finne driverfilene.

tilbake til toppen

Slik installerer du en ny driver fra Enhetsbehandling

 1. Dobbeltklikk enhetstypen du vil oppdatere eller endre.
 2. Høyreklikk den bestemte enhetsdriveren du vil oppdatere eller endre.
 3. Klikk Oppdater driver for å åpne veiviseren for maskinvareinstallasjon. Følg instruksjonene i veiviseren.

tilbake til toppen

Rulle tilbake til en tidligere versjon av en driver

Bruk denne funksjonen hvis det oppstår problemer etter at du installerer en driver, for eksempel feilmeldinger når du aktiverer enheten, enheten har feil virkemåte, eller at Windows ikke starter.

I Windows XP kan du rulle tilbake til en tidligere enhetsdriver som virket:
 1. Høyreklikk enheten der du vil bruke den forrige driverversjonen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Drivere.
 3. Klikk Rull driver tilbake.

tilbake til toppen

Feilsøking

Hvis statusen er Deaktivert, skyldes dette vanligvis en brukerhandling, og det betyr ikke nødvendigvis at det er et problem med enheten. Noen ganger deaktiverer brukere imidlertid en enhet fordi den forårsaket et problem, og du bør prøve å aktivere den for å se om den virker negativt inn på en annen enhet.

Hvis det er et problem med enheten, vises problemtypen i Enhetsstatus-boksen. En problemkode, et tall (eller begge deler) og en foreslått løsning kan vises. Hvis du ringer en brukerstøttetelefon, kan dette tallet være nyttig for å avgjøre problemet og finne løsningen på det.

Å feilsøke en enhet krever trinn som er spesifikke for enheten. Hvis det vises et problem i Enhetsstatus-boksen, klikker du Feilsøking for å starte Windows XP-feilsøking for denne enhetstypen. Angi informasjon og svar på spørsmål når du blir bedt om det.

Hvis du ikke kan løse problemet med feilsøkingen, kontakter du produsenten.

tilbake til toppen


Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
244601 How to Troubleshoot Unknown Devices Listed in Device Manager
125174 Explanation of Error Codes Generated by Device Manager
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
tilbake til toppen


Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
devmgmt msc
Egenskaper

Artikkel-ID: 283658 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 23:36:01 – Revisjon: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbhardware kbhw KB283658
Tilbakemelding