Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Når du importerer, eksporterer eller kobler filer i Access 2002 eller Access 2003, mangler noen filtyper, eller det vises en feilmelding om at systemet ikke finner ISAM som kan installeres

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det, og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Moderat: Krever grunnleggende ferdigheter innen makroer, koding og interoperabilitet.

Denne artikkelen omhandler en Microsoft Access-database (*.mdb) og et Microsoft Access-prosjekt (*.adp).

Hvis du vil ha en Microsoft Access 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 209805 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en Microsoft Access 97-versjon av denne artikkelen, kan du se90111 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Symptom
Når du importerer, eksporterer eller kobler filer i Access, mangler enkelte filtyper i rullegardinlisten Filtype i dialogboksen Import, dialogboksen Eksport eller dialogboksen Kobling. Hvis du prøver å importere, eksportere eller koble en fil ved hjelp av en ISAM-driver (Indexed Sequential Access Method), kan det hende at det vises en feilmelding om at Microsoft Access ikke finner ISAM-driveren.
Årsak
Access bruker ISAM-drivere til å oppdatere andre filformater enn sitt eget. Hvis banen til ISAM-driveren i Windows-registret er ugyldig, eller hvis ISAM-driveren ikke finnes, kan det hende at én av følgende feilmeldinger vises:

Feilmelding 1
Finner ikke installerbar ISAM
Feilmelding 2
Veiviseren får ikke tilgang til informasjon i filen <banenavn>. Kontroller at filen finnes, og at den har riktig format.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Du kan rette opp problemet ved å rette banenavnfeil i registret, og installere eller bytte ut problemfilen.

Når det gjelder den første feilmeldingen, er filnavnet direkte knyttet til operasjonen som ble forsøkt utført.

Når det gjelder den andre feilmeldingen, angis filnavnet i meldingsteksten.
 1. Finn den aktuelle filen i tabellen nedenfor.
  FilnavnImporter/eksporter ISAM for:Windows-register
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTekstHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Bruk Windows Utforsker til å søke etter filen.
 3. Noter filbanen hvis du finner filen. Hvis du ikke finner den, går du til trinn 9.
 4. Start Registerredigering.
 5. Bla deg frem til registernøkkelen som er beskrevet i tabellen, og kontroller banenavnet mot det faktiske banenavnet.
 6. Rett banenavnet hvis det er feil. Hvis banenavnet er riktig, fortsetter du med trinnene nedenfor.
 7. Avslutt Registerredigering. Hvis du endret banenavnet, gjentar du prosessen som forårsaket den opprinnelige feilen.
 8. Hvis feilen fortsatt oppstår, eller hvis banenavnet var riktig i trinn 6, endrer du navnet på filen.
 9. Start verktøyet Legg til eller fjern programmer.
 10. Kjør Office-installasjonsprogrammet ved å klikke Endre ved siden av Microsoft Office i Legg til eller fjern programmer, og velg alternativet for å reparere Office eller installere det på nytt.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du skrive inn register i Office-hjelperen og deretter klikke Søk for å vise emnet.
prb 1 2 3 123 can't can t cannot not could couldn find installable ISAM ACC2002 ACC2003 Files of type
Egenskaper

Artikkel-ID: 283881 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 23:40:17 – Revisjon: 5.2

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbupdateissue kberrmsg kbprb KB283881
Tilbakemelding