Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

PPT2002: PowerPoint Viewer (Fremviser) kan ikke vise alle PowerPoint-animasjoner

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO285493
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Når du oppretter en Microsoft PowerPoint 2002-presentasjon, og du velger Pakk nedFil-menyen, kan ikke PowerPoint-presentasjonen som opprettes, vise alle PowerPoint-animasjonene når den vises på en annen datamaskin som bruker PowerPoint-fremviseren.

PowerPoint Viewer (Fremviser) kan heller ikke kjøre noen innebygde Microsoft ActiveX-kontroller og -makroer.

Dette kan også forekomme med en hvilken som helst annen PowerPoint 2002-presentasjon som vises ved hjelp av PowerPoint-fremviseren.
Årsak
Dette kan skje fordi den PowerPoint-fremviseren som følger med pakkepresentasjoner for PowerPoint, er en PowerPoint 97-fremviser. Animasjoner som er utviklet etter PowerPoint 97, kan ikke vises med pakkefremviseren for PowerPoint.

PowerPoint-fremviseren støtter ikke noen animasjonseffekter av typen Utgang, Utheving eller Bevegelsesbaner. De eneste animasjonseffektene som støttes av fremviseren, er effekter av typen Inngang. Tilleggsalternativene for effekter (Tidsbegrensning, Forsinkelse, Gjenta og Utløsere) støttes ikke av fremviseren. Effektene Stopp og Stans midlertidig for lyd og filmer støttes heller ikke.
Løsning
Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet:

Metode 1

Når du oppretter en presentasjon som du vil pakke og vise med PowerPoint-fremviseren, må du bare bruke animasjoner som er kompatible med fremviseren. Overgangsanimasjoner som er kompatible med PowerPoint-fremviseren, omfatter disse typene:
Persienner
Bokser
Sjakkbrett
Dekk
Kutt
Oppløsning
Ton ned og Ton opp
Tilfeldige stolper
Delinger
Trappetrinn
Avdekk
Bortskyving
Andre animasjonseffekter som er kompatible med fremviseren, omfatter disse typene:
Fly inn
Blink en gang
Skrivemaskin
Dukk opp
Hvis du vil forsikre deg om at du bare bruker animasjoner som er kompatible med PowerPoint-fremviseren, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 2. I dialogboksen Alternativer klikker du kategorien Rediger.
 3. Under Deaktiver nye funksjoner merker du av for Nye animasjonseffekter, og deretter klikker du OK.Obs! Når du nå velger Egendefinert animasjonLysbildefremvisning-menyen, vises dialogboksen Egendefinert animasjon i stedet for oppgaveruten Egendefinert animasjon. Animasjonene som er oppført i dialogboksen Egendefinert animasjon, er alle kompatible med PowerPoint 97 og PowerPoint 2000.

Metode 2

Lagre PowerPoint-presentasjonen som en Web-presentasjon slik at animasjonene kan vises med Microsoft Internet Explorer versjon 5.O eller nyere.

Hvis du vil lagre en PowerPoint-presentasjon som en Web-side og vise animasjonene i Internet Explorer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Start PowerPoint. Opprett en presentasjon, eller åpne presentasjonen du vil lagre.
 2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Alternativer, og klikk deretter Web-alternativer.
 4. I dialogboksen Web-alternativer klikker du kategorien Leser.
 5. I boksen De som viser denne Web-siden vil bruke klikker du Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senere.
 6. Klikk OK to ganger.
 7. Klikk Lagre som Web-sideFil-menyen.
 8. Anbefalt: Klikk Web-arkiv i boksen Filtype.

  Valgfritt: Klikk Web-side i boksen Filtype.
 9. Gi navn til filen.
 10. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Lagre.

   - eller -
  • Hvis du vil publisere presentasjonen på World Wide Web, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Publiser.
  2. Under Publisere hva? i dialogboksen Publiser som Web-side klikker du Hele presentasjonen.
  3. Under Publiser et eksemplar som i boksen Filnavn skriver du inn den fullstendige banen til World Wide Web og det filnavnet du vil bruke.
  4. Klikk Publiser.

Metode 3

Pakk PowerPoint-presentasjonen uten PowerPoint-fremviseren, og bruk presentasjonen bare på datamaskiner der PowerPoint 2002 eller nyere er installert.

Når du skal pakke en PowerPoint-presentasjon uten å ta med PowerPoint-fremviseren, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Start PowerPoint. Opprett en presentasjon, eller åpne presentasjonen du vil pakke.
 2. Klikk Pakk nedFil-menyen.
 3. Når pakkeveiviseren vises, klikker du Neste.
 4. Merk av for Aktiv presentasjon.

  Obs! Hvis presentasjonen du vil pakke, ikke er den aktive presentasjonen, klikker du Annen presentasjon, og deretter finner du frem til den presentasjonen du ønsker.
 5. Klikk Neste.
 6. Klikk målet for presentasjonen, og klikk deretter Neste.
 7. Klikk for å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene hvis du vil ta med koblede filer og bygge inn TrueType-skrifter, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Ikke ta med PowerPoint Viewer (Fremviser), og klikk deretter Fullfør.
PPT prb
Egenskaper

Artikkel-ID: 285493 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 23:54:46 – Revisjon: 2.0

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB285493
Tilbakemelding