Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Virkemåten til AutoExec- og AutoOpen-makroer i Word

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Du kan bruke AutoExec- og AutoOpen-makroene i Word til å opprette standardbaner, stiler, koblinger, miljøforhold og så videre når et nytt eller eksisterende dokument åpnes i Word. Denne artikkelen drøfter hvordan disse makroene fungerer i ulike situasjoner.
Mer informasjon

AutoExec

En AutoExec-makro kjøres når Word starter, hvis AutoExec-makroen er lagret som en del av standardmalen (Normal.dot), eller hvis den er lagret som en del av et globalt tillegg. Ved å bruke en AutoExec-makro kan du foreta justeringer når Word starter, men før et dokument opprettes eller lastes inn. Du kan for eksempel bruke en AutoExec-makro til å endre standardkatalogen når Word starter.

Du kan undertrykke AutoExec-makroen på flere måter. En måte er å starte Word fra kommandolinjen ved å bruke bryteren /m eller /embedding. Hvis du vil bruke disse bryterne, klikker du Start, Kjør, skriver inn winword /m eller winword /embedding, og deretter klikker du OK.

En annen metode du kan bruke til å undertrykke en AutoExec-makro, er å trykke Skift-tasten mens Word startes. AutoExec-makroer undertrykkes også når Word startes fra en automatiseringsklient.

AutoOpen

AutoOpen-makroer kjøres når du har åpnet et nytt dokument. AutoOpen kjøres når du åpner et dokument på følgende måter:
 • Bruke Åpne-kommandoen på Fil-menyen.
 • Bruke kommandoene FileOpen eller FileFind.
 • Velge et dokument fra listen over sist brukte filer på Fil-menyen.
Når et dokument åpnes, kjøres en AutoOpen-makro hvis AutoOpen-makroen er lagret som en del av dette dokumentet, eller hvis makroen erlagret som en del av malen som dokumentet er basert på. En AutoOpen-makro kjøres ikke når den er lagret som en del av et globalt tillegg.

Du kan forhindre at en AutoOpen-makro kjøres, ved å holde nede Skift-tasten mens du åpner et dokument.

Opprette en AutoExec-makro og en AutoOpen-makro

Word 2002 eller Word 2003
 1. Opprett et nytt, tomt dokument i Word.
 2. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Sikkerhet.
 3. I dialogboksen Sikkerhet klikker du kategorien Sikkerhetsnivå, og deretter velger du Middels. Klikk kategorien Klarerte kilder, velg Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte, og klikk deretter OK.
 4. Opprett en AutoExec-makro. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Registrer ny makro.
  2. I dialogboksen Registrer makro skriver du inn AutoExec under Makronavn, og deretter klikker du OK. Som standard lagres makroen i malen Normal. En liten kommandolinje med to knapper vises i Word-dokumentet eller et annet sted på Word-skrivebordet. Finn kommandolinjen, og klikk deretter den firkantede knappen (Stopp registrering) for å stoppe registreringen.
  3. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Makroer. Velg AutoExec i listen over makroer, og klikk deretter Rediger.
  4. Legg til følgende kode i AutoExec-makroen:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground						
  5. File-menyen i Microsoft Visual Basic Editor, klikker du Save Normal, og deretter lukker du Visual Basic Editor.
 5. Følg den samme fremgangsmåten som du brukte for AutoExec-makroen, for å opprette en AutoOpen-makro. Denne gangen bruker du AutoOpen-uttrykket for å erstatte AutoExec-uttrykket i hvert trinn.
 6. Lagre dokumentet som C:\Dinfil.doc, lukk dokumentet, og avslutt deretter Word.
 7. Åpne dokumentet i Word ved å bruke de ulike metodene som er beskrevet i tabellen nedenfor. Kontroller når makroene kjøres og ikke kjøres.
Word 2007
 1. Opprett et nytt, tomt dokument i Word.
 2. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Word Options (Word-alternativer).
 3. Klikk først Klareringssenter, deretter Innstillinger for klareringssenter og til slutt Klarerte plasseringer.
 4. Legg til de ønskede klarerte plasseringene, og klikk OK to ganger.
 5. Opprett en AutoExec-makro. Fremgangsmåte:
  1. Klikk kategorien Utvikler, og velg deretter Registrer makro i Kode-gruppen.
  2. I dialogboksen Registrer makro skriver du inn AutoExec under Makronavn og klikker deretter OK. Som standard lagres makroen i malen Normal. Klikk Stopp registrering i Kode-gruppen.
  3. Klikk Makroer i Kode-gruppen i kategorien Utvikler. Velg AutoExec fra listen over makroer, og klikk deretter Rediger.
  4. Legg til følgende kode i AutoExec-makroen:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground						
  5. Klikk Save NormalFile-menyen i Microsoft Visual Basic Editor, og lukk deretter Visual Basic Editor.
 6. Følg den samme fremgangsmåten som du brukte for AutoExec-makroen, for å opprette en AutoOpen-makro. Denne gangen bruker du AutoOpen-uttrykket for å erstatte AutoExec-uttrykket i hvert trinn.
 7. Lagre dokumentet som C:\Dinfil.doc, lukk dokumentet, og avslutt Word.
 8. Åpne dokumentet i Word ved hjelp av metodene som er beskrevet i tabellen i avsnittet Virkemåter til makroer i forskjellige situasjoner. Kontroller når makroene kjøres, og når de ikke kjøres.

Virkemåten til makroer i forskjellige situasjoner

Følgende tabell inneholder en oversikt over virkemåten til disse to makroene når Word startes, eller når et dokument åpnes med ulike metoder:
Action                     AutoExec    AutoOpen---------------------------------------------------------------------------Start Word with a blank document by typing   Runs      Does not runthe following at a command prompt:Winword.exe Start Word with a saved document by typing   Runs      Runsthe following at a command prompt:Winword.exe C:\<Yourfile>.doc Embed a Word document in an OLE container    Does not run  Runsby typing the following at a command prompt:WinWord.exe /embedding C:\<Yourfile>.docUse code to automate Word and open       Does not run  Runs C:\<Yourfile>.doc by using the following code:Set oWord = CreateObject("Word.Application")oWord.Visible = TrueoWord.Documents.Open "C:\YourFile.doc"Browse to the document in Internet Explorer   Does not run  Runsor the WebBrowser control				
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Auto-makroer i Word, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
211659 WD2000: Auto-makroer i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
210565 WD: Word-oppstartsbrytere (kommandolinje) og formålet (denne artikkelen kan være på engelsk)
(c) Microsoft Corporation 2001. Med enerett. Bidrag fra Chris Jensen, Microsoft Corporation.

WD2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 286310 – Forrige gjennomgang: 05/22/2007 14:21:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB286310
Tilbakemelding