Produktmerknader for installasjonsprogrammet for Windows XP i filen Pro.txt

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO286463
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
**********************************************************************

Produktmerknader for installasjonsprogrammet for
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Med enerett.

Når du installerer et nytt operativsystem, må du gjøre flere valg. Installasjonsveiviseren for Windows XP og dette dokumentet leder deg gjennom disse valgene. Du vil også lære å koble datamaskinen til et nettverk.

Viktig! Før du begynner, bør du også lese filen Read1st.txt som ligger på CD-ROMen for Windows XP Professional. Filen inneholder den nyeste informasjonen som ikke var tilgjengelig da programdokumentasjonen og produktmerknadene ble skrevet, blant annet merknader om forhåndsinstallasjon, som er en forutsetning for vellykket installasjon.

Disse produktmerknadene beskriver hvordan man kjører installasjonsveiviseren for Windows XP Professional på en enkelt datamaskin.

======================================================================
INNHOLD
======================================================================
Mer informasjon
======================================================================
1.0 Før du begynner
======================================================================

Når du installerer Windows XP Professional, må du angi informasjon om hvordan du vil at operativsystemet skal installeres. Fremgangsmåten som beskrives i disse produktmerknadene, gir deg nødvendig informasjon. Hvis du vil sikre at installasjonen blir vellykket, skal du fullføre trinnene som beskrives i følgende kapittel, før du installerer Windows XP:

* Kontroller at maskinvarekomponentene oppfyller minstekravene.

* Sørg for kompatibel maskinvare og programvare, slik som oppgraderingspakker og nye drivere.

* Få tak i informasjon om nettverket.

* Ta sikkerhetskopi av gjeldende filer i tilfelle du vil gå tilbake til det gjeldende operativsystemet.

* Bestem deg for om du vil oppgradere operativsystemet eller installere et nytt eksemplar av Windows XP Professional.

* Hvis du vil installere et nytt eksemplar, må du bestemme deg for og planlegge eventuelle avanserte installasjonsalternativer.


Tilbake til toppen


1.1 Krav til maskinvare
======================================================================

Før du installerer Windows XP Professional, må du kontrollere at maskinvaren oppfyller følgende minstekrav:

* 233 Megahertz (MHz) Pentium eller høyere mikroprosessor (eller lignende)
* 128 megabyte (MB) RAM anbefalt (minimum 64 MB RAM, maksimum 4 gigabyte (GB) RAM)
* 1,5 GB ledig plass på harddisken
* VGA-skjerm
* Tastatur
* Mus eller kompatibel pekeenhet
* CD-ROM- eller DVD-stasjon

For nettverksinstallasjon:

* Kompatibelt nettverkskort og tilhørende kabel

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen over kompatibel maskinvare (HCL = Hardware Compatibility List) eller "Kontrollere kompatibilitet for maskin- og programvare" senere i dette dokumentet.

* Tilgang til filområdet på nettverket der installasjonsfilene er lagret


Tilbake til toppen


1.2 Kontrollere kompatibilitet for maskin- og programvare
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP vil automatisk kontrollere maskinvaren og programvaren og rapportere eventuelle konflikter. Hvis du vil sikre en vellykket installasjon, bør du finne ut om maskinvaren er kompatibel med Windows XP Professional før du starter veiviseren.

Du kan se listen over kompatibel maskinvare (HCL = Hardware Compatibility List) på følgende Web-område for Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Viktig! Windows XP Professional støtter bare de enhetene som står oppført i HCL. Hvis noe av maskinvaren din ikke er oppført i listen, må du ta kontakt med produsenten for å få en driver eller komponent som er kompatibel med Windows XP Professional. Hvis du vil sikre at programmer som benytter 16-biters drivere, skal fungere riktig, må du be programvareleverandøren skaffe 32-biters drivere.

Du kan bruke oppgraderingspakker under installasjonsprosessen for å gjøre eksisterende programmer kompatible med Windows XP Professional. Oppgraderingspakker er tilgjengelige fra de respektive programvareprodusentene.


Tilbake til toppen


1.3 Innhente informasjon om nettverket
======================================================================

Hvis datamaskinen din ikke skal kobles til et nettverk, kan du hoppe over dette kapitlet.

Først må du avgjøre om datamaskinen skal tilhøre et domene eller en arbeidsgruppe. Hvis du ikke vet hvilket av alternativene du skal velge, eller datamaskinen ikke skal kobles til et nettverk, velger du arbeidsgruppe. (Du kan når som helst koble deg til et domene etter at du har installert Windows XP Professional.) Velger du domenealternativet, må du kontakte systemansvarlig, som oppretter en ny datamaskinkonto i domenet eller tilpasser din eksisterende konto.

Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, ber du systemansvarlig om følgende informasjon før du begynner installasjonsprosessen:

* Navn på datamaskinen
* Navn på arbeidsgruppen eller domenet
* TCP/IP-adressen (hvis ikke nettverket har en server med Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) )

Du må ha riktig maskinvare installert på datamaskinen, og den må være tilkoblet nettverket før du begynner installasjonsprosessen.


Tilbake til toppen


1.4 Sikkerhetskopiering av filer
======================================================================

Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av Windows, bør du lage en sikkerhetskopi av filene dine. Du kan kopiere filene til en disk, en båndstasjon eller en annen datamaskin på nettverket.

Hvordan du kan sikkerhetskopiere filene, avhenger av hvilket operativsystem du bruker. Hvis datamaskinen kjører Microsoft Windows 95 eller 98, kan det være nødvendig å installere sikkerhetskopieringsverktøyet for Windows. Hvis du bruker Windows NT 4.0, er sikkerhetskopieringsverktøyet for Windows installert automatisk. Du må ha installert en båndstasjon for å bruke sikkerhetskopieringsverktøyet i Windows NT.

Se i Hjelp og støtte-tjenester hvis du vil ha mer informasjon om installasjon eller bruk av Windows Sikkerhetskopiering.


Tilbake til toppen


1.5 Oppgradere eller installere et nytt eksemplar
======================================================================

Etter at du har startet installasjonsveiviseren for Windows XP, er et av de første valgene du må gjøre, om du vil oppgradere det gjeldende operativsystemet eller ha en fullstendig ny installasjon. I løpet av installasjonsprosessen må du velge mellom å oppgradere eller installere et nytt eksemplar av Windows (en "ren installasjon").

Under en oppgradering vil installasjonsveiviseren for Windows XP erstatte filer, men beholde gjeldende innstillinger og programmer. Noen programmer er kanskje ikke kompatible med Windows XP Professional, og av den grunn vil de kanskje ikke fungere skikkelig etter en oppgradering. Du kan oppgradere til Windows XP Professional fra følgende operativsystemer:

* Windows 98 (alle versjoner)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 og senere)
* Windows 2000 Professional (inkludert oppgraderingspakker)
* Windows XP Home Edition

Hvis datamaskinen kjører et operativsystem som ikke støttes, må du installere et nytt eksemplar. Veiviseren installerer Windows XP Professional i en ny mappe. Etter at installasjonen er ferdig, må du installere programmene dine på nytt og definere innstillingene på nytt.
Du bør OPPGRADERE hvis alt     Du bør INSTALLERE et nytt eksemplardet følgende er riktig:       hvis noe av følgende er riktig:=========================      ==============================Du bruker allerede en tidligere   Harddisken din er tom. versjon av Windows somstøtter oppgradering.   - og -                - eller -Du vil erstatte Windows-      Det gjeldende operativsystemetoperativsystemet med        støtter ikke oppgradering tilWindows XP.             Windows XP. - og -                - eller -Du vil beholde de gjeldende     Du benytter et operativsystem,filene og innstillingene.      men vil ikke beholde de gjeldende                  filene og innstillingene, men                  kan utføre en ren, ny                  installasjon.

Hvis du vil endre måten veiviseren installerer Windows XP Professional på, klikker du Avanserte alternativer og velger en av følgende oppgaver:

* Endre standardplassering av installasjonsfilene.
* Lagre systemfilene i en annen mappe enn standardmappen (\Windows).
* Kopiere installasjonsfilene fra CD-ROMen til harddisken.
* Velge partisjonen du vil installere Windows XP Professional på.

Med mindre du er en avansert bruker, bør du velge standardinnstillingene.


Tilbake til toppen


======================================================================
2.0 Kjøre installasjonsprogrammet for Windows XP
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP innhenter informasjon om regionale innstillinger, navn og passord. Veiviseren kopierer de nødvendige filene til harddisken, kontrollerer maskinvaren og konfigurerer installasjonen. Når installasjonen er ferdig, er du klar til å logge deg på Windows XP Professional. Legg merke til at datamaskinen starter på nytt flere ganger under prosessen.

Hvordan du starter installasjonsveiviseren for Windows XP, avhenger av om du oppgraderer eller installerer et nytt eksemplar av Windows. Bestem deg for installasjonstypen, finn det aktuelle kapitlet i disse produktmerknadene, og følg prosedyrene for installasjonstypen.


Tilbake til toppen


2.1 Hvis du installerer et nytt eksemplar (ren installasjon)
======================================================================

Hvis harddisken i datamaskinen er tom, eller det gjeldende operativsystemet ikke støttes, må du starte datamaskinen ved hjelp av CD-ROMen for Windows XP Professional. Noen nyere CD-ROM-stasjoner kan starte installasjonen fra CD-ROMen og automatisk kjøre installasjonsveiviseren for Windows XP.

>>> Slik installerer du et nytt eksemplar fra CD-ROMen:

1. Start datamaskinen med det gjeldende operativsystemet, og sett deretter inn CD-ROMen for Windows XP Professional i CD-ROM-stasjonen.

2. Hvis Windows finner CD-ROMen automatisk, klikker du Installer Windows. Installasjonsveiviseren for Windows XP vises.

Hvis Windows ikke finner CD-ROMen automatisk, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende bane til installasjonsfilen, men om nødvendig må du erstatte "d" med bokstaven til CD-ROM-stasjonen:

d:\setup.exe

3. Trykk Enter.

4. Når du blir bedt om å velge installasjonstype, velger du Ny installasjon og deretter Neste.

5. Følg instruksjonene på skjermen.

>>> Slik installerer du et nytt eksemplar ved hjelp av nettverkstilkoblingen:

1. Bruk det gjeldende operativsystemet til å opprette en tilkobling til den delte nettverksmappen som inneholder installasjonsfilene. Du kan også bruke en installasjonsdisk for MS-DOS eller et nettverk for å koble deg til nettverksserveren hvis disken inneholder klientprogramvare for nettverk.

Systemansvarlig kan gi deg banen til filene.

2. Hvis datamaskinen kjører Windows 98, Windows Millennium Edition eller en tidligere versjon av Windows NT, skriver du inn banen til filen Setup.exe ved ledeteksten.

3. Trykk Enter.

4. Følg instruksjonene på skjermen.


Tilbake til toppen

2.2 Hvis du oppgraderer
======================================================================

Oppgraderingsprosessen er enkel. Installasjonsveiviseren for Windows XP finner og installerer de nødvendige driverne, eller lager en rapport med en liste over enheter som ikke kan oppgraderes, slik at du kan være sikker på at maskin- og programvare er kompatibel med Windows XP Professional.

>>> Slik oppgraderer du fra CD-ROMen:

1. Start datamaskinen med det gjeldende operativsystemet, og sett deretter inn CD-ROMen for Windows XP Professional i CD-ROM-stasjonen.

2. Hvis Windows finner CD-ROMen automatisk, vises dialogboksen for CD-ROMen for Windows XP Professional. Du starter oppgraderingen ved å klikke Installer Windows.

Hvis Windows ikke finner CD-ROMen automatisk, klikker du Start og deretter Kjør. Deretter skriver du følgende bane til installasjonsfilen, men om nødvendig må du erstatte "d" med bokstaven til CD-ROM-stasjonen:

d:\setup.exe

3. Trykk Enter.

4. Når du blir bedt om å velge installasjonstype, velger du Oppgradering og klikker deretter Neste.

5. Følg instruksjonene på skjermen.

>>> Slik oppgraderer du fra en nettverkstilkobling:

1. Bruk det gjeldende operativsystemet til å opprette en tilkobling til den delte nettverksmappen som inneholder installasjonsfilene. Hvis du har en installasjonsdisk for MS-DOS eller et nettverk som inneholder klientprogramvare for nettverk, kan du bruke disken til å koble deg til den delte mappen.

Systemansvarlig kan gi deg banen til filene.

2. Skriv inn banen til filen Setup.exe ved ledeteksten.

3. Trykk Enter.

4. Velg Oppgrader, og klikk Neste.

5. Følg instruksjonene på skjermen.


Tilbake til toppen


2.3 Samle inn informasjon om brukeren og datamaskinen
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP hjelper deg å samle inn informasjon om deg og datamaskinen. Selv om mye av installasjonsprosessen er automatisk, må du kanskje angi informasjon eller velge innstillinger på de følgende sidene, avhengig av den gjeldende konfigurasjonen av datamaskinen:

* Lisensavtale. Hvis du er enig i vilkårene og vil fortsette installasjonsprosessen, velger du Jeg godtar avtalen.

* Velg Spesialalternativer. Tilpass alternativene for ny installasjon, språk og tilgjengelighet for installasjonen av Windows XP. Du kan konfigurere Windows XP til å bruke flere språk og regionale innstillinger.

* Velg filsystem. Windows XP Professional kan automatisk konvertere harddiskpartisjoner til NTFS, det anbefalte filsystemet for Windows XP Professional, eller du kan velge å beholde det eksisterende filsystemet. Hvis du oppgraderer, vil veiviseren benytte det gjeldende filsystemet.

* Regionale innstillinger. Endre systeminnstillinger og lokale innstillinger for forskjellige regioner og språk.

* Tilpass programvaren. Skriv inn fullt navn på personen som innehar lisensen til dette eksemplaret av Windows XP Professional, og eventuelt navn på organisasjonen.

* Navn på datamaskinen og administratorens passord. Skriv et unikt navn på datamaskinen som skiller den fra andre maskiner, arbeidsgrupper eller domenenavn på nettverket. Veiviseren foreslår et datamaskinnavn, men du kan endre det.

Veiviseren oppretter administratorkontoen automatisk under installasjonen. Når du bruker denne kontoen, har du fulle rettigheter til datamaskinens innstillinger, og du kan opprette brukerkontoer på den. Med andre ord: Hvis du logger deg på som administrator etter at du har installert Windows XP Professional, får du administrative rettigheter som er nødvendige for å administrere datamaskinen. Skriv inn et passord for administratorkontoen. Av sikkerhetsgrunner skal du alltid bruke et passord for administratorkontoen. Sørg for at du husker passordet og holder det hemmelig.

* Innstillinger for dato og tid. Kontroller dato og tid for din region, velg riktig tidssone og velg deretter om du vil at Windows XP Professional automatisk skal justere klokken for sommertid.

* Nettverksinnstillinger. Med mindre du er en avansert bruker, velger du alternativet Vanlig for nettverkskonfigureringen. Hvis du vil konfigurere nettverkets klienter, tjenester og protokoller manuelt, velger du Egendefinerte innstillinger.

* Arbeidsgruppe eller Datamaskindomene. I løpet av installasjonsprosessen må du velge om du vil koble deg til en arbeidsgruppe eller et domene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese "Angi informasjon om nettverket" senere i dette dokumentet.

* Veiviser for nettverksidentifikasjon. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vil veiviseren be deg angi hvem som skal bruke datamaskinen. Hvis du svarer at du er den eneste brukeren, vil du bli gitt administrative rettigheter.


Tilbake til toppen

2.4 Angi informasjon om nettverket
======================================================================

Under eller i løpet av installasjonsprosessen må du enten koble deg til en arbeidsgruppe eller et domene. Hvis du ikke skal være tilkoblet et nettverk, velger du å bli med i en arbeidsgruppe.


Tilbake til toppen


2.4.1 Koble til en arbeidsgruppe
----------------------------------------------------------------------
En arbeidsgruppe er en eller flere datamaskiner med samme navn på arbeidsgruppen (for eksempel i et "node-til-node-nettverk"). Alle brukere kan bli med i en arbeidsgruppe ved å oppgi navnet på arbeidsgruppen. Man behøver ingen spesielle tillatelser for å koble seg til en arbeidsgruppe. Du må oppgi et eksisterende eller nytt arbeidsgruppenavn, eller du kan bruke arbeidsgruppenavnet som installasjonsveiviseren for Windows XP foreslår.


Tilbake til toppen


2.4.2 Koble til et domene
----------------------------------------------------------------------

En datamaskinkonto identifiserer datamaskinen overfor domenet, og brukerkontoen identifiserer deg overfor datamaskinen.

Et domene er en gruppe datamaskiner som systemansvarlig har definert. I motsetning til å koble til en arbeidsgruppe, som du kan gjøre selv, kreves det tillatelse fra systemansvarlig for å kobles til et domene.

Hvis du vil kobles til et domene under installasjonsprosessen, må du ha en datamaskinkonto i det aktuelle domenet. Hvis du oppgraderer fra Windows NT, vil installasjonsveiviseren for Windows XP buke den gjeldende datamaskinkontoen. Hvis ikke, vil du bli bedt om å oppgi en ny datamaskinkonto.

Før du starter installasjonsveiviseren for Windows XP, må du be systemansvarlig om en datamaskinkonto. Eller, hvis du har de nødvendige tilgangsrettighetene, kan du opprette kontoen for å koble deg til domenet under installasjonsprosessen. Du må oppgi brukernavn og passord for å koble deg til domenet under installasjonsprosessen.

Obs! Hvis du har problemer med å koble deg til et domene under installasjonsprosessen, kan du koble deg til en arbeidsgruppe i stedet, og koble deg til domenet når installasjonen av Windows XP Professional er ferdig.


Tilbake til toppen


======================================================================
3.0 Tilpasset innstallasjon ved uovervåket installasjonsmodus
======================================================================

Du kan tilpasse installasjonen av Windows XP Professional. Ved å bruke modus for uovervåket installasjon kan du forhåndsinnstille informasjon så du slipper å skrive den inn under installasjonsprosessen.

Ved å bruke en svarfil kan systemansvarlig og erfarne brukere utføre en nyinstallasjon i uovervåket installasjonsmodus. I denne modusen behøver ikke brukeren å gripe inn under installasjonsprosessen fordi svarfilen inneholder all nødvendig informasjon som Windows XP Professional behøver, inkludert datamaskinnavn, valg av nettverkskort og at brukeren godtar lisensavtalen. Svarfiler kan hjelpe deg med å installere Windows XP Professional på flere datamaskiner på en rask måte.

Det ligger en eksempel-svarfil, Unattend.txt, i i386-mappen på CD-ROMen for Windows XP Professional. Ved å bruke den filen som mal kan du lage din egen svarfil for å tilpasse installasjonsprosessen.


Tilbake til toppen


======================================================================
4.0 Starte Windows XP Professional
======================================================================

Etter å ha samlet inn nødvendig informasjon ferdiggjør veiviseren installasjonen av Windows XP. Datamaskinen startes på nytt flere ganger, og så ber Windows XP Professional om at du logger deg på. Hvis du har administrative rettigheter, kan du, etter å ha logget deg på, aktivere ditt eksemplar av Windows XP Professional, opprette brukerkontoer og omkonfigurere innstillinger du gjorde under installasjonsprosessen.


Tilbake til toppen


4.1 Logge på Windows XP Professional
======================================================================

Når du installerer Windows XP Professional, ber veiviseren deg om å opprette en brukerkonto for deg selv, og en for hver person som jevnlig kommer til å bruke datamaskinen, enten på kontoret eller hjemme.

Viktig! Hvis du har administrative rettigheter, kan du tildele hver brukerkonto tillatelser. Du kan for eksempel bestemme om en bruker skal kunne installere programmer, se andre brukeres dokumenter eller bruke nettverksressurser som skrivere og servere.


Tilbake til toppen


4.2 Opprette en brukerkonto
======================================================================

Brukerkontoen identifiserer deg med brukernavn og passord, gruppene du er medlem av, hvilke nettverksressuresr du har tilgang til, og dine personlige filer og innstillinger. Hver person som jevnlig bruker datamaskinen, bør ha en brukerkonto. Brukerkontoen identifiseres med brukernavn og passord som brukeren må skrive inn ved pålogging på datamaskinen. Du kan opprette individuelle brukerkontoer etter å ha logget deg på datamaskinen med en konto som har administrative rettigheter.

>>> Slik oppretter du en brukerkonto:

1. Logg deg på datamaskinen som en bruker med administrative rettigheter.

2. Klikk Start, Kontrollpanel og deretter Brukerkontoer.

3. Klikk Legg til.

4. Følg instruksjonene på skjermen.
Pro.txt "Setup instructions for this version of Windows XP"
Egenskaper

Artikkel-ID: 286463 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:09:22 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB286463
Tilbakemelding