Beskrivelse av skriften Arial Unicode MS i Word 2002

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Skriften Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) gjør det mulig å vise tegn på de fleste språk. Denne skriften inneholder figurer for alle kodepunkter innenfor Unicode-standarden, versjon 2.1.

Obs!  En figur er en grafisk fremstilling av et tegn.
Mer informasjon
 1. Hva er Unicode?

  Unicode: Et numerisk tegnkodingssystem som er definert av The Unicode Consortium, som brukes av Microsoft Windows og noen andre datamaskinsystemer.

  Unicode er en 16-biters koding som omfatter mange tegn som brukes i generell tekstutveksling over hele verden. Hver Unicode-indeks henviser utvetydig til et bestemt tegn. Unicode tillater bruk av et større tegnområde enn ved bruk av enkeltbytetegnkoding. Alle Unicode-verdier er dobbeltbyte, noe som forenkler måten et Unicode-basert system leser en tekststreng på. Til sammenligning må et dobbeltbytesystem finne ut hvilke verdier i en streng som er enkeltbytetegnkoder, og hvilke som er dobbeltbytetegnkoder.

  Unicode gir et unikt nummer til hvert tegn, uavhengig av hvilken plattform, hvilket program eller hvilket språk som brukes. For hvert tegn som er definert i Unicode, finner du et tildelt kodepunkt: et heksadesimalt tall (i området 0x0000 til 0xFFFF) som brukes til å representere det tegnet i datamaskindata.

  Tegnet befinner seg kanskje ikke der du hadde trodd. Selv om tegnene i Unicode er gruppert i blokker, er dette bare en grov gruppering, siden tegnene kan kategoriseres på mange ulike måter. Spesielt tegnsetting og symboler kan brukes på tvers av en rekke bruksområder og skript (skriftsystemer).

  0x0000 0xFFFF
                               
  ASCII Latin
  Gresk
  Kyrillisk
  Indisk Thai Tegnsetting Symboler Kana Hangui Ideogrammer Fremtidig
  bruk
  Privat
  bruk
  Kompatibilitet


  Den grunnleggende ideen bak Unicode er å være språkuavhengig, noe som bidrar til å spare plass i tegnkartet. Ingen enkelttegn forventes å identifisere et språk i seg selv. På samme måte som tegnet a kan være en fransk, tysk eller engelsk a, selv om de har ulike betydninger, kan et bestemt Han-ideogram bli tilordnet til et tegn som brukes på kinesisk, japansk og koreansk.

  Hvis du vil ha mer informasjon om Unicode-standarden 2.1, kan du gå til følgende webområde:
 2. Hvorfor er filstørrelsen på skriften Arial Unicode MS så stor?

  Filstørrelsen på skriften Arial Unicode MS er 22 MB fordi det er en fullstendig Unicode-skrift. Den inneholder alle tegnene i Arial pluss fullstendige skrifter for japansk, koreansk, arabisk og hebraisk, pluss alle de ulike symboltegnene og tegnområdene.

  Unicode deles inn i numeriske områder av like tegn. (Et numerisk område er et område av numeriske verdier som er tilgjengelige for kodetegn.) Alle de kyrilliske tegnene er for eksempel plassert i det samme numeriske området. Følgende områder er inkludert i skriften Arial Unicode MS.
  Grunnleggende latin Latin-1-tillegg Latin, utvidet-A Latin, utvidet-B
  IPA-filtyper Avstandsendrende tegn Kombinerende diakritiske merker Gresk
  Kyrillisk Armensk Hebraisk Arabisk
  Devanagari Bengali Gurmukhi Gujarati
  Oriya Tamilsk Telugu Kannada
  Malayalam Thai Laotisk Georgisk
  Hangul Jamo Latin, utvidet tillegg Gresk, utvidet Generell tegnsetting
  Hevet og senket skrift Valutasymboler Kombinerende diakritiske merker for symboler Bokstavlignende symboler
  Tallformer Piler Matematiske operatorer Diverse teknisk
  Kontrollbilder Optisk tegngjenkjenning Innelukkede alfanumeriske tegn Bokstegning
  Blokkelementer Geometriske figurer Diverse symboler Dingbats
  CJK-symboler og -tegnsetting Hiragana Katakana Bopomofo
  Hangul med Jamo CJK, diverse Innkapslede kinesiske, japanske og koreanske bokstaver og måneder CJK-kompatibilitet
  Hangul CJK Unified Ideographs CJK Compatibility Ideographs Alfabetiske presentasjonsformer
  Arabiske presentasjonsformer-A Kombinerer halvmerker CJK-kompatibilitetsformer Spesialformatvarianter
  Arabiske presentasjonsformer-B Former med hel og halv bredde Spesielle tegn  


  Obs!  Hvis du vil se hvilke tegn som befinner seg i noen av områdene, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Klikk SymbolSett inn-menyen i Microsoft Word.
  2. I kategorien Symboler i dialogboksen Symbol endrer du Kategori-boksen til det ønskede området.
  Skriften Arial Unicode MS støtter tegn som er definert i mange ulike tegntabeller. En kodetabell er et kodet tegnsett der hvert tegn er tildelt en numerisk kode. Kodetabeller defineres vanligvis for å støtte bestemte språk eller språkgrupper som deler vanlige skriftsystemer. Kodetabell 1253 inneholder for eksempel tegnkodene som kreves i det greske skriftsystemet. Skriften Arial Unicode MS inneholder tegn fra de følgende kodetabellene.

  1252 Latin 1 1250 Latin 2: Øst-europeisk 1251 Kyrillisk
  1253 Gresk 1254 Tyrkisk 1255 Hebraisk
  1256 Arabisk 1257 Windows Baltisk 1258 Vietnamesisk
  874 Thai 932 JIS/Japan 936 Kinesisk: forenklede tegn
  949 Koreansk Wansung 950 Kinesisk: tradisjonelle tegn 1361 Koreansk Johab
  Macintosh-tegnsett (US Roman) Windows OEM-tegnsett 869 IBM Gresk
  866 MS-DOS Russisk 865 MS-DOS Nordisk 864 Arabisk
  863 MS-DOS Fransk (Canada) 862 Hebraisk 861 MS-DOS Islandsk
  860 MS-DOS Portugisisk 857 MS-DOS IBM Tyrkisk 855 IBM Kyrillisk, primært russisk
  852 Latin 2 775 MS-DOS Baltisk 737 Gresk
  708 Arabisk, ASMO 708 850 WE/Latin 1 437 Amerikansk


 3. Når skal jeg bruke skriften Arial Unicode MS?

  Skriften Arial Unicode MS er ment å brukes når du åpner et dokument som er formatert med et annet språk og du ikke har de(n) bestemte skriften(e) installert på datamaskinen. Hvis du primært arbeider med dokumenter som er opprettet på andre språk, bør du installere de bestemte skriftene og korrekturverktøyene for disse språkene.

  På grunn av den betydelige størrelsen og de typografiske kompromissene som kreves for å lage en skrift som Arial Unicode MS, bør denne skriften bare brukes når du ikke kan bruke mange forskjellige skrifter som er beregnet på ulike skriftsystemer.

  Obs!  Det anbefales at du ikke angir Arial Unicode MS som standardskrift i Word.
 4. Hvordan installerer jeg skriften Arial Unicode MS? Skriften Arial Unicode MS installeres som en del av installasjonen av Microsoft Office og er en del av funksjonene for internasjonal støtte. Hvis du vil installere skriften Arial Unicode MS, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.Obs!  I Microsoft Windows XP klikker du Start og deretter Kontrollpanel.

  2. I Kontrollpanel klikker du Legg til / fjern programmer.
  3. Gjør ett av følgende:
   • I Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows NT 4.0:

    I kategorien Installer/avinstaller klikker du Microsoft Office XP (eller Microsoft Word 2002), og deretter klikker du Legg til / fjern. - eller -

   • I Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP:

    Klikk Endre eller fjern programmer, klikk Microsoft Office XP (eller Microsoft Word 2002), og klikk deretter Endre.
  4. I vinduet Funksjoner som skal installeres klikker du Neste.
  5. Klikk for å utvide Delte funksjoner for Office.
  6. Klikk for å utvide Internasjonal støtte.
  7. Klikk ikonet ved siden av Universal skrifttype, og klikk deretter Kjør alle fra Min datamaskin på hurtigmenyen.
  8. Klikk Oppdater for å fullføre installasjonen av den universale skriften (Arial Unicode MS) på datamaskinen.
inf wd2002
Egenskaper

Artikkel-ID: 287247 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:15:27 – Revisjon: 2.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbfont kbunicode KB287247
Tilbakemelding