Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Menyen eller undermenyen er nedtonet eller vises ikke når den er valgt i Office for Mac-programmer

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO288341
Symptom
I programmene som vises i delen "Gjelder" på slutten av denne artikkelen, kan det hende menyen ikke vises, ikke er tilgjengelig eller kommandoene på menyen ikke vises eller svarer når du klikker en meny eller en undermeny.
Løsning
Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet.

Metode 1: Test om det finnes en skadet innstillingsfil

Bruk følgende fremgangsmåte for å teste om det finnes en skadet innstillingsfil:
 1. Avslutt alle Microsoft Office for Mac-programmene som er åpne.
 2. Åpne en av følgende mapper, avhengig av hvilken versjon av Office for Mac du bruker:
  • For Microsoft Office 2004 for Mac eller for Microsoft Office X for Mac åpner du /HD/Brukere/Bruker/Bibliotek/Valg/
  • For Microsoft Office 2001 for Macintosh åpner du HD:Systemmappe:Valg
 3. Finn Microsoft-mappen, og dra den deretter til skrivebordet.
 4. Start programmet med problemet, og test deretter for å se hvor problemet er. Hvis det aktuelle programmet fremdeles har problemet, kan du med sikkerhet anta at valgene som er lagret i Microsoft-mappen ikke er årsaken til problemet. Hvis dette er tilfellet, går du videre til trinn 5.

  Hvis problemet rettes opp på dette tidspunktet, kan du gå direkte til Obs!-delen sist i denne fremgangsmåten.
 5. Erstatte Microsoft-mappen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Avslutt alle Office for Mac-programmene som er åpne.
  2. Finn Microsoft-mappen på skrivebordet.
  3. I et Finder-vindu ordner du vinduet slik at Valg-mappen er synlig. Kontroller at vinduet ikke dekker Microsoft-mappen på skrivebordet.
  4. Dra Microsoft-mappen fra skrivebordet, og slipp den i den lukkede Valg-mapper i Finder-vinduet.
  5. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte erstatning av Microsoft-mappen.
Obs!  Videre antas det at trinn 4 i den foregående fremgangsmåten viste at en fil Microsoft-mappen forårsaker problemet.

Hvis du ikke bryr deg om lagring av eventuelle innstillingsvalg som ble gjort i Office-programmene, kan du nå betrakte problemet som løst. Hvis dette er tilfellet, kan du dra skrivebords-/Microsoft-mappen til papirkurven.

Hvis du imidlertid vil gjenopprette så mange av Office for Mac-tilpassingsvalgene som mulig, må du fastslå hvilken fil i Microsoft-mappen som forårsaker problemet. Dette gjør du ved hjelp av eliminasjonsmetoden. Bruk følgende fremgangsmåte for å fastslå hvilken fil i Microsoft-mappen som forårsaker problemet:
 1. På et kladdepapir skriver du ned listen over filer som finnes i skrivebords-/Microsoft-mappen.
 2. Tegn en vannrett linjen i midten av listen.
 3. Dra filene som vises i øverste halvdel av listen til mappen /Systemmappe/Valg/Microsoft/. La disse filene overskrive filene som har samme navn i mappen.
 4. Test for å se om problemet finnes. Hvis problemet er tilbake, er det en av filene i øverste halvdel av listen som er den skadede filen, og den som forårsaker problemet. Hvis problemet er løst, er det en av filene i nederste halvdel av listen som er den skadede filen, og den som forårsaker problemet.
 5. Dra en diagonal linje gjennom halvdelen av listen som er eliminert i trinn 4.
 6. Fortsett å begrense listen på denne måten ved å flytte filer inn og ut av Microsoft-mappen til du har funnet filen som forårsaker problemet. Det kan være mer enn én fil som forårsaker problemet.
Obs!  Hvis en fil i Microsoft-mappen mangler, oppretter Office for Mac en ny erstatningsmappe som inneholder nye valgfiler, ved neste økt for dette programmet. Alle innstillinger i de nyopprettede valgfilene er angitt til standardverdiene. Eventuelle valginnstillinger og tilpassinger brukeren har gjort, og som finnes i Microsoft-mappefilene, går tapt når den gamle filen slettes. Hvis det er viktig å beholde så mange valginnstillinger som mulig, må du finne og fjerne bare de filene som er skadet, og deretter legge resten av filene tilbake.

Metode 2: Kontroller at Word 5.1-menyer ikke er aktivert

Obs!  Denne metoden er bare tilgjengelig i Microsoft Word for Mac. Word for Mac har en kommando på Vis-menyen kalt Word 5.-menyer som gjør at menykommandoene vises på samme måte som i Microsoft Word 5.1 for Macintosh. Alle hjelpefiler skrives ved hjelp av de standard Word-menykommandoene for den aktuelle versjonen. Hvis funksjonen Word 5.1-menyer er aktivert, er det mulig å gi nytt navn til eller flytte Word-kommandoene til et annet sted enn det som er angitt i Hjelp. Hvis du vil kontrollere at Word 5.1-menyer ikke er aktivert, klikker du Vis, og kontrollerer deretter at det ikke er merket av for Word 5.1-menyer. Hvis alternativet Word 5.1-menyer er valgt, er alternativet aktivert. Velg kommandoen for å veksle mellom å aktivere og deaktivere denne innstillingen, og deaktivere Word 5.1-menyer. Hvis du bruker fremgangsmåten som er angitt i Hjelp for Word, anbefales det at du deaktiverer Word 5.1-menyer.

Legg merke til at i både Microsoft Word X for Mac og Microsoft Word 2004 for Mac kan du bare aktivere Word 5.1-menyer fra kommandosamlingen fordi kommandoen ikke er tilgjengelig på Vis-menyen som standard. Du kan likevel deaktivere Word 5.1-menyer ved hjelp av fremgangsmåten i Metode 2 for Microsoft Word 98 og senere versjoner. Kommandoen Word 5.1-menyer vises bare i Word X for Mac og i Word 2004 for Mac hvis funksjonen er aktivert.

Metode 3: Gi nytt navn til Normal-malen

Obs!  Denne metoden er bare tilgjengelig i Microsoft Word for Mac.

Gjør følgende for å endre navnet på Normal-malen:
 1. Avslutt alle Office for Mac-programmene som er åpne.
 2. Åpne en av følgende mapper, avhengig av versjonen av Word.

  For Word 2004 for Mac: /HD/Brukere/Bruker/Dokumenter/Microsoft User Data/Normal

  For Word X for Mac: /Microsoft Office X/Maler/

  For Word 2001 for Mac: /Microsoft Office 2001/Maler
 3. Finn Normal-malen, og endre navnet til GammelNormal.
Normal-malen lagrer stilene, Autotekst-oppføringene, tilpassingene for verktøylinjer og makroene du oppretter. Når du endrer navnet på Normal-malen, oppretter Word en ny Normal-mal når du starter og deretter avslutter programmet.

Hvis problemet ikke løses ved å endre navnet på Normal-malen, kan du fjerne den nye Normal-malen fra Maler-mappen, og deretter endre navnet på GammelNormal til Normal.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om problemer med undermenyer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
279235 Undermenyer vises ikke i Office 2001 når PICTify 1.5 kjører (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser menyer i et Office-program, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
295403 Slik tilpasser eller tilbakestiller du en meny i et Office-program (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
mac macword WD2001KB grå rullegardin OFF2001 OFF2001KB XL2001 excel mangler borte tapt XL2001KB WD2001 utilgjengelig undermenyer menyer Word meny rullegardin vise
Egenskaper

Artikkel-ID: 288341 – Forrige gjennomgang: 02/20/2006 16:47:00 – Revisjon: 6.0

 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Macintosh
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • kbbug kbpending KB288341
Tilbakemelding