Begrensninger for grafikkfiltre for import i Word 2003 og Word 2002

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 210396 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver begrensningene for grafikkfiltre for import i Microsoft Word. Denne informasjonen er også tilgjengelig i Hjelp for Microsoft Word. (På Hjelp-menyen kan du klikke Hjelp for Microsoft Word. I svarveiviseren eller Office-hjelperen skriver du inn grafikkfiltyper, og deretter klikker du Søk.)
Mer informasjon
Du kan sette inn mange populære grafikkfilformater i et dokument, enten direkte eller ved hjelp av egne grafikkfiltre.

Grafikkfiltyper som er innebygd i Word

Du trenger ikke å installere et eget grafikkfilter for å sette inn følgende grafikkfilformater:
 • Utvidet metafil (EMF)

  Det innebygde grafikkfilteret for utvidet metafil støtter EMF-formatet (utvidet metafil-format).
 • Graphics Interchange Format (GIF)

  Det innebygde GIF-filteret støtter filformatversjon GIF87a (også med sammenfletting) og GIF89a (også med sammenfletting og gjennomsiktighet).

  Når du lagrer et animert GIF-bilde som HTML, beholdes animasjonen. Det er visse redigeringsfunksjoner som ikke kan brukes på et animert GIF-bilde, for eksempel beskjæring, gruppering eller endring av fyll, kantlinjer eller skygger. Gjør slike endringer i et eget redigeringsprogram for GIF-animasjoner, og sett inn bildet på nytt.

  GIF-filteret har følgende begrensning:
  • Hvis du har en GIF-fil med flere bilder, er det bare det første bildet som importeres
 • Joint Photographic Experts Group (JPG og JPEG)

  Det innebygde JPEG-grafikkfilteret støtter versjon 6.0 av JFIF (JPEG File Interchange Format). Filteret støtter JPEG med cyan, magenta, gul og svart (CMYK).

  JPEG-filteret har følgende begrensning:
  • Filteret støtter ikke JTIF-filer (JPEG Tagged Interchange Format)
 • Portable Network Graphics (PNG)

  Det innebygde PNG-filteret støtter filer som samsvarer med Portable Network Graphics Tenth Specification, versjon 1.0.
 • Microsoft Windows-punktgrafikk (BMP, RLE og DIB)

  Det innebygde Windows-punktgrafikkfilteret støtter Windows- og OS/2-punktgrafikk, RLE-punktgrafikk (RLE) og enhetsuavhengig punktgrafikk (DIB).
 • Windows-metafilgrafikk (WMF)

  Det innebygde filteret for Windows-metafilgrafikk støtter Windows-metafilformatet.
 • Tagged Image File Format (TIFF)

  Det innebygde TIFF-grafikkfilteret støtter alle bildetyper og komprimeringer som samsvarer med TIFF Specification Revision 5.0 og 6.0, Part1: Baseline TIFF. Disse typene omfatter monokrome bilder, gråtonebilder, bilder med palettfarger og bilder med RGB-farger. Filteret kan håndtere én enkelt 8-biters alfakanal som er lagret i et RGB-fargebilde.

  TIFF-filteret støtter også følgende:
  • Flere alfakanaler (lagret som underfiler) eller alfakanaler som ikke har 8 biter per piksel
  • Gjennomsiktighet
  • TIFF-filtypen for CMYK-bilder
  TIFF-filteret har følgende begrensning:
  • Hvis du har en TIFF-fil med flere bilder (underfiler), er det bare det første bildet som importeres
 • Encapsulated PostScript (EPS)

  Når du importerer en EPS-grafikkfil, skjer følgende: Det opprettes automatisk en forhåndsvisning når du viser bildet i dialogboksen Sett inn bilde eller når du viser bildet i dokumentet. Visningsbildet gjengis fra PostScript-data i EPS-filen. Derfor bruker ikke dette visningsbildet forhåndsvisningsgrafikk (Windows-metafile eller TIFF) som tidligere kan være lagt til EPS-filen.

  Denne håndteringen kan være forskjellig fra tidligere versjoner av Office, avhengig av filterversjonene som er installert. EPS-grafikk skrives fremdeles ut på riktig måte med en PostScript-skriver. Hvis du imidlertid skriver EPS-grafikk til en ikke-PostScript-skriver, skrives visningsbildet ut som det vises på skjermen. EPS-grafikk er laget for å skrives ut med en PostScript-skriver.

Filtyper som krever et eget grafikkfilter

Du må installere et grafikkfiler for å kunne sette inn grafikkfilformatene nedenfor. Hvis du ikke installerte det nødvendige filteret da du installerte Microsoft Word på datamaskinen, kan du kjøre installasjonsprogrammet på nytt og legge til grafikkfilteret.
 • Computer Graphics Metafile

  Computer Graphics Metafile-grafikkfilteret (Cgmimp32.flt) støtter versjon 1 av CGM 1992. Filteret håndterer alle tre koder, tolker og støtter alle elementer og håndterer alle gyldige CGM-grafikkfiler på riktig måte.

  Computer Graphics Metafile-grafikkfilteret har full støtte for de store bransjeprofilene hos ATA (Air Transport Association) og CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filteret er godkjent som ATA- og CALS-kompatibelt etter tester av det amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST).

  Hvis du installerer filteret under programinstallasjonen, installeres følgende filer:
  • Cgmimp32.flt
  • Cgmimp32.fnt
  • Cgmimp32.cfg
  • Cgmimp32.hlp
  Dette filteret har følgende begrensning:
  • Det støtter ikke CGM 1992 versjon 2, 3 og 4.
 • CorelDRAW-grafikkfilter

  CorelDRAW-grafikkfilteret (Cdrimp32.flt) støtter CDR, CDT, CMX og PAT-filer fra CorelDRAW 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 og 9.0.

  Dette filteret har følgende begrensninger:
  • Object- og PostScript-teksturfyll erstattes med heldekkende, grått fyll.
  • Gradert fyll deles inn i ensfargede striper.
  Filteret har ikke støtte for følgende:
  • CorelDRAW-innstillinger, for eksempel sidestørrelse og -retning, enheter, rutenett og støttelinjer
  • Linser og effektklipp (powerclips)
  • Sider, lag og grupper
  • OLE-objekter
  • Rotert punktgrafikk
  • Vektorfyll
  • Avsnittstekst over flere områder
 • Encapsulated PostScript-filter (EPS)

  Når du importerer en EPS-grafikkfil, skjer følgende: Det opprettes automatisk en forhåndsvisning når du viser bildet i dialogboksen Sett inn bilde eller når du viser bildet i dokumentet. Visningsbildet gjengis fra PostScript-data i EPS-filen. Derfor bruker ikke dette visningsbildet forhåndsvisningsgrafikk (Windows-metafile eller TIFF) som tidligere kan være lagt til EPS-filen.

  Denne håndteringen kan være forskjellig fra tidligere versjoner av Office, avhengig av filterversjonene som er installert. EPS-grafikk skrives fremdeles ut på riktig måte med en PostScript-skriver. Hvis du imidlertid skriver EPS-grafikk til en ikke-PostScript-skriver, skrives visningsbildet ut som det vises på skjermen. EPS-grafikk er laget for å skrives ut med en PostScript-skriver.
 • Hanako-grafikkfilter (JSH, JAH og JBH)

  Hanako-grafikkfilteret brukes for den japanske språkversjonen av Microsoft Office XP.

  Hanako-grafikkfilteret (Jshimp.flt, Jahimp.flt og Jbhimp.flt) støtter og konverterer filtypene JSH, JAH og JBH fra Hanako 2.0 og 3.0 til Microsoft Windows-metafilformatet.

  Filteret har følgende begrensninger:
  • Bildedata slettes når filene åpnes.
  • Det kan ta lang tid før filer med store mengder data kan konverteres, eventuelt kan de ikke konverteres i det hele tatt. Hvis dette skjer, kan du prøve å slette unødvendige data eller objekter eller lagre filen på nytt som flere filer, og deretter prøve å åpne filene på nytt.
  • Kompleks tekstformatering eller bildeinnstillinger som ikke kan gjengis i Windows-metafilformatet, slettes eller forenkles når filen åpnes. Dette kan påvirke justeringen av tekst eller bilder.
 • Macintosh PICT-fil (PCT)

  Macintosh PICT-grafikkfilteret (Pictim32.flt) brukes til å importere PICT-grafikk fra Macintosh. Gi Macintosh PICT-filene nytt navn med filtypen PCT når du kopierer dem til en datamaskin med Microsoft Windows, slik at Microsoft Office for Windows kan kjenne igjen filene som PICT-grafikk. Hvis du for eksempel har en grafikkfil med navnet Bjørn på Macintosh-maskinen, bør du gi filen navnet Bjørn.pct før du setter den inn i en fil for Windows.
 • Filtre for import og eksport av WordPerfect-grafikk

  Importfilteret for WordPerfect-grafikk (Wpgimp32.flt) støtter WordPerfect Graphics versjon 1.0, 1.0e og 2.0, som tilsvarer WordPerfect versjon 6.x og tidligere. For WPG-bilder som er opprettet i DrawPerfect, skal størrelsen på bilderammen tilsvare størrelsen på skjermen.

  Dette filteret har følgende begrensninger:
  • PostScript-informasjon går tapt i Encapsulated PostScript-bilder som er innebygd i WordPerfect Graphics-filer.
  • Det er mulig at WordPerfect Graphics-filer med store, innebygde punktgrafikkbilder ikke vises riktig på datamaskiner med skjermdrivere i Mach-serien fra ATI. Hvis du tror du har dette problemet, kan du prøve å kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Windows og bytte skjermdriver til 8514/a-driverne som følger med Windows.

Installere et nytt grafikkfilter

Hvis du vil installere et grafikkfilter som ikke ble installert med installasjonsprogrammet, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Avslutt alle Microsoft Office-programmer.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Obs!  I Microsoft Windows XP klikker du Start og deretter Kontrollpanel.
 3. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.
 4. Gjør ett av følgende:
  • I Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows NT 4.0:

   I kategorien Installer/avinstaller klikker du for å velge Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), og deretter klikker du Legg til / fjern.

   - eller -
  • I Microsoft Windows 2000 eller Windows XP:

   Når Endre eller fjerne programmer er valgt, klikker du for å velge Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), og deretter klikker du Endre.
 5. Merk av for Legg til eller fjern funksjoner, og klikk deretter Neste.
 6. I listen Funksjoner som skal installeres klikker du for å utvide Microsoft Office.
 7. Klikk for å utvide Delte funksjoner for Office.
 8. Klikk for å utvide Konverteringsprogrammer og filtre.
 9. Klikk for å utvide Konverteringsprogrammer og filtre.
 10. Klikk ikonet for grafikkfilteret du vil installere, og klikk deretter for å velge Kjør alle fra Min datamaskin på hurtigmenyen som vises.
 11. Klikk Oppdater.
wd2002 wd2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 290362 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:48:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfilters KB290362
Tilbakemelding