Du mottar advarselsmeldinger når du bruker et tillegg fra en tredjepart eller en egendefinert løsning i Outlook 2002

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO290498
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Hvis du bruker et tillegg fra en tredjepart, en egendefinert løsning eller et annet program som integreres med Outlook 2002, kan du få én eller flere av følgende advarsler:
Et program prøver å sende en e-postmelding automatisk på vegne av deg. Vil du tillate det? Hvis det er uventet, kan det være et virus og du bør velge Nei.
Et program prøver å få tilgang til e-postadressene du har lagret i Outlook. Vil du tillate det? Hvis det er uventet, kan det være et virus og du bør velge Nei.
Disse advarselsmeldingene knyttes vanligvis til programvare som er utviklet for å synkronisere Outlook-data med håndholdte datamaskiner, men de kan også forekomme med et hvilket som helst tillegg eller en hvilken som helst egendefinert løsning.
Mer informasjon
Outlook 2002 inneholder sikkerhetsfunksjoner som hindrer at andre programmer får tilgang til dine e-postadresser eller sender e-postmeldinger på dine vegne.

Noen få pålitelige programmer kan av ulike årsaker få tilgang til kontakter eller e-postmeldinger for å hente e-postadresser, men intetanende brukere har blitt utsatt for enkelte virus som gjør det samme for å formere seg. For å kunne spres gjennom e-postmeldinger, sender disse virusene e-postmeldinger med skadelig kode til andre brukere. Dette skjer vanligvis uten at brukeren er klar over det.

Sikkerhetsfunksjonene som er innebygd i Outlook 2002, gjør at disse prosessene, som vanligvis er usynlige for brukeren, blir merkbare.

Så snart du har kontrollert at programmet eller tillegget som har tilgang til e-postadresser eller som sender e-postmeldinger på dine vegne, er pålitelig, kan du velge å gi det tilgang til e-postadressene eller til å sende e-postmeldinger.

Et eksempel på et program som har tilgang til e-postadresser i Outlook, er COM-tillegget (Component Object Model) som installeres av ICQ 2000. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
288083 OL2002: ICQ-integrering fører til advarsel om adressesikkerhet (denne artikkelen kan være på engelsk)

Tilpasse sikkerhetsinnstillingene

I tilfeller der Microsoft Exchange Server brukes, kan det hende at systemansvarlig ønsker å styre sikkerhetsfunksjonene for Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

290499 Administratorinformasjon om sikkerhetsfunksjoner for e-post
feil
Egenskaper

Artikkel-ID: 290498 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:50:04 – Revisjon: 3.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbaddin KB290498
Tilbakemelding