Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Administratorinformasjon om sikkerhetsfunksjoner for e-post

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO290499
Sammendrag
Som administrator kan du tilpasse sikkerhetsfunksjonene i Outlook 2002. Denne artikkelen inneholder et sammendrag av disse funksjonene, den viser hvordan du tilpasser dem og inneholder referanser til tilleggsdokumentasjon.
Mer informasjon

Sammendrag av sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjonene for e-post i Microsoft Outlook 2002 har ekstra beskyttelsesnivåer mot skadelige e-postmeldinger. Sikkerhetsfunksjonene i Outlook 2002 kan deles inn i disse tre gruppene:
  • Blokkering av mulig usikre vedlegg.
  • Bekreftelse av programmatisk tilgang til e-postadresser.
  • Bekreftelse av automatisk sending av e-postmeldinger.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Outlook ber om bekreftelse av programmatisk tilgang til e-postadresser, og bekreftelse av automatisk sendte e-postmeldinger, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
290498 OL2002: Tillegg eller egendefinert løsning gjør at det vises en advarsel

Se emnene for "Administering Outlook Security" i Microsoft Office Resource Kit hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser funksjonene for e-postsikkerhet i Outlook. Hvis du vil se emnene for "Administering Outlook Security" i Office Resource Kit, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Slik tilpasser du sikkerhetsinnstillingene

Scenario 1

Det kan hende du må gi bestemte Microsoft Exchange Server-brukere tilgang til en bestemt filtype som sendes ofte i det aktuelle firmaet.

Scenario 2

Det kan hende du må gi andre programmer full tilgang til Outlooks e-postadresser eller sendefunksjonalitet for e-postmeldinger. Et eksempel på dette kan være en datamaskin som automatisk sender ut e-postmeldinger til bestemte brukere på en bestemt dato eller etter arbeidstid. For å unngå at det må være noen til stede for manuelt å gi programmet tilgang, kan du endre Outlook slik at et annet program kan få tilgang til e-postadressene, og automatisk sende e-postmeldinger.

Du må ha et Exchange Server-miljø for å konfigurere Outlook 2002 for scenariene ovenfor. Det er utviklet en administratorpakke for e-postsikkerhet i Outlook. Den gir deg tillatelse til å tilpasse sikkerhetsinnstillingene for diverse Exchange Server-brukere. Administratorpakken for e-postsikkerhet i Outlook inneholder et dokument (Viktig.doc) som forklarer hvordan du tilpasser og bruker egendefinerte sikkerhetsinnstillinger i Outlook. Du kan installere administratorpakken for e-postsikkerhet i Outlook (Admpack.exe) fra ett av følgende steder:
  • Fra webområdet for Microsoft Office Resource Kit. Du skaffer deg Microsoft Office Resource Kit ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
  • Fra Microsoft Office XP Enterprise-CDen, som ligger i følgende mappe:

    \Ork\Files\Pfiles\Orktools\Ork10\Tools\Admpack

Obs!  Administratorpakken som tidligere var tilgjengelig, inneholdt et skjema med Build-nummer 1802.4. Den nye administratorpakken for sikkerhet for Outlook 2002 og administratorpakken for sikkerhet for Outlook 2003 inneholder et skjema med Build-nummer 1802.5. Hvis du bruker Outlook 2002 eller Microsoft Office Outlook 2003 med en Microsoft Exchange 2000 Server-postboks eller en Microsoft Exchange Server 2003-postboks, må du bruke det nye skjemaet (1802.5) i sikkerhetsinnstillingene i fellesmapper. Hvis du bruker det gamle skjemaet (1802.4), vil ikke de administrator-kontrollerte innstillingene replikere til Outlook 2002- og Outlook 2003-klientene.

Obs!  Mappen for Outlook-sikkerhetsinnstillinger må alltid være tilgjengelige for klientdatamaskiner. Det kan hende at programmer som bruker egendefinerte sikkerhetsinnstillinger, går tilbake til de standard sikkerhetsinnstillingene hvis mappen for Outlook-sikkerhetsinnstillinger blir utilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se filen Viktig.doc som følger med administratorpakken.

Scenario 3

Det kan hende du må gi en bruker som ikke bruker Exchange Server, tilgang til en bestemt filtype som sendes eller mottas ofte.

Du kan konfigurere en Microsoft Windows-registerinnstilling slik at brukere får tilgang til bestemte begrensede filtyper.
kontrollere admin innstillinger oppdatering kontrolleradmininnstillinger
Egenskaper

Artikkel-ID: 290499 – Forrige gjennomgang: 12/23/2005 08:15:00 – Revisjon: 3.2

  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • kbinfo KB290499
Tilbakemelding