Funksjoner som er tilgjengelige når du bruker Outlook med Exchange Server.

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Outlook 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 198184 (Denne artikkelen kan være på engelsk.).
Hvis du vil ha en Microsoft Outlook 98-versjon av denne artikkelen, kan du se 190549 (Denne artikkelen kan være på engelsk.).
Sammendrag
Microsoft Office Outlook tilbyr ulike funksjoner når det brukes med ulike typer tjenester. Når du bruker Outlook med Microsoft Exchange Server, utvides Outlook med flere funksjoner. Denne artikkelen gir en kort beskrivelse av disse ekstrafunksjonene. Du må være tilkoblet en Exchange Server-postboks som fungerer, for å bruke disse ekstrafunksjonene.
Mer informasjon
Funksjon         Brukes til følgende-------         ------Tilbakekalling      Tilbakekaller uleste meldinger fra mottakerne, og,             hvis du ønsker, bytter ut den tilbakekalte meldingen med en             ny melding.Meldingssporing     Spor meldinger, og finn ut når de blir mottatt eller åpnet             av mottakerne. Samle alle leverings-, lese-,             tilbakekallings- og svarmerknader i den opprinnelige             meldingen.Ekstern e-post      Arbeid med e-postmeldinger eksternt, og koble deg til             en Internett-tjeneste for å velge bare de meldingene du vil             laste ned, slik at du ikke kaster bort tid eller             harddiskplass på meldinger du ikke behøver med én gang.Svar           Be om og registrer svar på et flervalgsspørsmål             du har sendt i en melding. Samle svar-             merknader i den opprinnelige meldingen.Frakoblede mapper    Når du arbeider i frakoblet modus, kan du synkronisere mapperog adressebøker     og adresseboksen på en ekstern plassering med mappene             på en datamaskin med Microsoft Exchange Server,             slik at du alltid har oppdatert informasjon.Representanttilgang og  Gi en annen person representanttilgang tilmappetillatelser     å arbeide i Outlook-mappene dine og sende meldinger             på vegne av deg. Du kan også gi en kollega tillatelse til å             lese, endre eller opprette elementer i fellesmappene og             de private mappene dine på Microsoft Exchange Server.Gruppeplanlegging    Planlegg et møte, og reserver møtelokale og             utstyr. Du kan vise ledige/opptatte tidspunkt for             møtedeltakerne og -ressursene.Fellesmapper       Samle, organiser og del filer og Outlook-             elementer med andre i gruppen eller i             organisasjonen din. Delta i felles webdiskusjoner med andre,             eller del en kontakt eller             oppgaveliste med en gruppe.Organiser websider    Samle websider som en gruppe kan dele, og holdi en fellesmappe     oversikt over hvor ofte sider brukes, når de             oppdateres, hvem som eier sidene, og så videre.Fraværsassistent     Administrer e-postmeldinger mens du er borte             fra kontoret. Opprett et automatisk svar for innkommende             meldinger, slik at avsenderne vet at du er borte.Digital signatur     Signer en melding med en digital signatur for å sikre             at meldingen ikke endres av noen andre.Kryptering        Krypter meldingsteksten for å sikre at             meldingen og vedleggene ikke kan leses             av andre enn de mottakerne du har valgt.				
Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Outlook, kan du klikke Hjelp for MicrosoftHjelp-menyen, skrive inn Exchange Server i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikke Søk for å vise de aktuelle emnene.
ol2003 ol2002 ol2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 290854 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:57:55 – Revisjon: 2.2

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB290854
Tilbakemelding