Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bruke kontrollene skjemaer i et regneark i Excel

Hvis du er en Small Business-kunde, kan du finne flere ressurser for feilsøking og opplæring på webområdet Støtte for Small Business.
Sammendrag
Microsoft Excel inneholder flere kontroller for dialogark som er nyttige for å velge elementer fra en liste. Eksempler på kontroller er listebokser, kombinasjonsbokser, verdisettingsknapper og rullefelt.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjemakontroller i Excel, kan du se Oversikt over skjemaer, skjemakontroller og ActiveX-kontroller på et regneark.
Mer informasjon
Fremgangsmåtene nedenfor viser hvordan du bruker listebokser, kombinasjonsbokser, verdisettingsknapper og rullefelt. Eksemplene bruker samme liste, cellekobling og indeks-funksjonen.

Aktivere kategorien Utvikler

For å kunne bruke skjemakontrollene i Excel 2010 må du aktivere kategorien Utvikler. Det gjør du på følgende måte:
 1. Klikk Fil og deretter Alternativer.

 2. Klikk Tilpass bånd i den venstre ruten.

 3. Merk av for Utvikler under Hovedkategoriertil høyre, og klikk deretter Ok.
Hvis du vil bruke skjemakontrollene i Excel 2007, må du aktivere kategorien Utvikler. Det gjør du på følgende måte:
 1. Klikk Microsoft Office-knappen og deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Populær, merk av for Vis kategorien Utvikler i bånd, og klikk deretter Ok.

Sett opp listen, cellekoblingen og indeksen

 1. Skriv inn følgende elementer i området H1:H20 i et nytt regneark:
     H1: Rulleskøyter   H2: VIDEOSPILLER   H3: Bord   H4: Kopp   H5: Bil   H6: Vaskemaskin   H7: Rakettutskyter   H8: Sykkel   H9: Telefon   H10: Stearinlys   H11: Sukkertøy   H12: Høyttalere   H13: Kjole   H14: Pledd   H15: Tørketrommel   H16: Gitar   H17: Tørketrommel   H18: Verktøysett   H19: VIDEOSPILLER   H20: Harddisk:					
 2. Skriv inn følgende formel i celle A1:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Eksempel på listeboks

 1. Hvis du vil legge til en listeboks i Excel 2010 og Excel 2007, klikker du kategorien Utvikler, Sett inn i gruppen Kontroller og deretter Listeboksskjema (kontroll) under Skjemakontroller.  Hvis du vil legge til en listeboks i Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel, klikker du knappen Listeboks på verktøylinjen Skjemaer. Hvis verktøylinjen Skjemaer ikke vises, velger du Verktøylinjer på menyen Vis og klikker deretter Skjemaer.
 2. Klikk plasseringen i regnearket der du vil at den øverste venstre delen av listeboksen skal vises, og dra deretter listeboksen til ønsket plassering for den nedre høyre delen av listeboksen. I dette eksemplet skal du opprette en liste som dekker cellene B2:E10.
 3. I gruppen Kontroller klikker du Egenskaper.

 4. I vinduet Formatobjekt skriver du inn følgende kommando, og deretter klikker du Ok.
  1. Hvis du vil angi området for listen, skriver du inn H1:H20 i boksen Inndataområde.
  2. Hvis du vil legge inn en tallverdi i celle G1 (avhengig av hvilket element som er valgt på listen), skriver du inn G1 i boksen Cellekobling.

   Obs! INDEKS()-formelen bruker verdien i G1 til å returnere riktig listeelement.
  3. Under Type utvalg må du kontrollere at alternativet Enkel er valgt.

   Obs! Alternativene Multi og Utvid er bare nyttige når du bruker en Microsoft Visual Basic for programmer-prosedyre til å returnere listeverdiene. Merk også at alternativet 3D-skyggelegging legger til et tredimensjonalt utseende i listeboksen.

 5. Listeboksen skal vises på listen med elementer. Hvis du vil bruke listeboksen, kan du klikke en hvilken som helst celle, slik at listen ikke er valgt. Hvis du klikker et element på listen, oppdateres celle G1 til et tall som indikerer posisjonen til elementet som er valgt på listen. INDEKS-formelen i celle A1 bruker dette nummeret til å vise navnet på elementet.

Kombinasjonsboks, eksempel

 1. Hvis du vil legge til en kombinasjonsboks i Excel 2010 og Excel 2007, klikker du kategorien Utvikler, Sett inn og deretter Kombinasjonsboks under Skjemakontroller.  Hvis du vil legge til en kombinasjonsboks i Excel 2003 og tidligere versjoner av Excel, klikker du knappen Kombinasjonsboks på verktøylinjen Skjemaer.
 2. Klikk plasseringen i regnearket der du vil at den øverste venstre delen av kombinasjonsboksen skal vises, og dra deretter kombinasjonsboksen til ønsket plassering for den nedre høyre delen av kombinasjonsboksen. I dette eksemplet skal du opprette en kombinasjonsboks som dekker cellene B2:E2.

 3. Høyreklikk kombinasjonsboksen, og klikk deretter Formatkontroll.

 4. Skriv inn følgende kommando, og klikk deretter Ok.
  1. Hvis du vil angi området for listen, skriver du inn H1:H20 i boksen Inndataområde.
  2. Hvis du vil legge inn en tallverdi i celle G1 (avhengig av hvilket element som er valgt på listen), skriver du inn G1 i boksen Cellekobling.

   Obs! INDEKS-formelen bruker verdien i G1 til å returnere riktig listeelement.
  3. I boksen Rullegardinlinjer skriver du inn 10. Denne oppføringen bestemmer hvor mange elementer som skal vises før du må bruke et rullefelt til å vise de andre elementene.

   Obs! Alternativet 3D-skyggelegging er valgfritt. Det legger til et tredimensjonalt utseende på rullegardinlisten eller i kombinasjonsboksen.

 5. Rullegardinboksen eller kombinasjonsboksen skal vise listen med elementer. Hvis du vil bruke rullegardinlisten eller kombinasjonsboksen, klikker du en hvilken som helst celle, slik at objektet ikke er valgt. Når du klikker et element i rullegardinboksen eller kombinasjonsboksen, oppdateres celle G1 til et tall som indikerer det valgte elementets posisjon på listen. INDEKS-formelen i celle A1 bruker dette nummeret til å vise navnet på elementet.

Verdisettingsknapp, eksempel

 1. Hvis du vil legge til en verdisettingsknapp i Excel 2010 og Excel 2007, klikker du kategorien Utvikler, Sett inn og deretter Kombinasjonsboks under Skjemakontroller.  Hvis du vil legge til en verdisettingsknapp i Excel 2003 og tidligere versjoner av Excel, klikker du knappen Verdisetting på verktøylinjen Skjemaer.
 2. Klikk plasseringen i regnearket der du vil at den øverste venstre delen av verdisettingsknappen skal vises, og dra deretter verdisettingsknappen til ønsket plassering for den nedre høyre delen av verdisettingsknappen. I dette eksempelet skal du opprette en verdisettingsknapp som dekker cellene B2: B3.
 3. Høyreklikk verdisettingsknappen, og klikk deretter Formatkontroll.

 4. Skriv inn følgende kommando, og klikk deretter Ok.
  1. I boksen Gjeldende verdi skriver du inn 1.

   Denne verdien starter rullelinjen, slik at INDEKS-formelen vil vise det første elementet på listen.
  2. I boksen Minimumsverdi skriver du inn 1.

   Denne verdien begrenser toppen av verdisettingsknappen til det første elementet på listen.
  3. I boksen Maksimumsverdi skriver du inn 20.

   Dette nummeret angir maksimalt antall oppføringer på listen.
  4. I boksen Inkrementell endring skriver du inn 1.

   Denne verdien kontrollerer hvor mye verdisettingskontrollknappen øker den gjeldende verdien.
  5. Hvis du vil legge inn en tallverdi i celle G1 (avhengig av hvilket element som er valgt på listen), skriver du inn G1 i boksen Cellekobling.

 5. Klikk en hvilken som helst celle, slik at verdisettingsknappen ikke er valgt. Når du klikker på verdisettingsknappens opp-/ned-kontroll, oppdateres celle G1 til et tall som indikerer gjeldende verdi for verdisettingsknappen pluss/minus den inkrementelle endringen av verdisettingsknappen. Dette nummeret oppdaterer deretter INDEKS-formelen i celle A1 til å vise neste eller forrige element.

  Verdien for verdisettingsknappen vil ikke endres hvis gjeldende verdi er 1 og du klikker ned-kontrollen, eller hvis gjeldende verdi er 20 og du klikker opp-kontrollen.

Rullefelt, eksempel

 1. Hvis du vil legge til et rullefelt i Excel 2010 og Excel 2007, klikker du kategorien Utvikler, Sett inn og deretter Kombinasjonsboks under Skjemakontroller.  Hvis du vil legge til et rullefelt i Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel, klikker du knappen Rullefelt på verktøylinjen Skjemaer.
 2. Klikk plasseringen i regnearket der du vil at den øverste venstre delen av rullefeltet skal vises, og dra deretter rullefeltet til ønsket plassering for den nedre høyre delen av rullefeltet. I dette eksemplet skal du opprette et rullefelt som dekker cellene B2:B6 i høyden og utgjør ca. en fjerdedel av kolonnebredden.

 3. Høyreklikk rullefeltet, og klikk deretter Formatkontroll.

 4. Skriv inn følgende kommando, og klikk deretter Ok.
  1. I boksen Gjeldende verdi skriver du inn 1.

   Denne verdien starter rullefeltet, slik at INDEKS-formelen vil vise det første elementet på listen.
  2. I boksen Minimumsverdi skriver du inn 1.

   Denne verdien begrenser toppen av rullefeltet til det første elementet på listen.
  3. I boksen Maksimumsverdi skriver du inn 20. Dette nummeret angir maksimalt antall oppføringer på listen.
  4. I boksen Inkrementell endring skriver du inn 1.

   Denne verdien kontrollerer hvor mange tall rullefeltkontrollen øker gjeldende verdi med.
  5. I boksen Sideendring skriver du inn 5. Denne verdien kontrollerer hvor mye gjeldende verdi vil bli økt hvis du klikker inne i rullefeltet på en hvilken som helst side av rulleboksen.)
  6. Hvis du vil legge inn en tallverdi i celle G1 (avhengig av hvilket element som er valgt på listen), skriver du inn G1 i boksen Cellekobling.   Obs! Alternativet 3D-skyggelegging er valgfritt. Det legger til et tredimensjonalt utseende på rullefeltet.
 5. Klikk en hvilken som helst celle, slik at rullefeltet er valgt. Når du klikker på rullefeltets opp-/ned-kontroll, oppdateres celle G1 til et tall som indikerer gjeldende verdi for rullefeltet pluss/minus den inkrementelle endringen av rullefeltet. Dette tallet brukes i INDEKS-formelen i celle A1 til å vise elementet ved siden av eller før gjeldende element. Du kan også dra rulleboksen for å endre verdien eller klikke i rullefeltet på en hvilken som helst side av rulleboksen for å øke verdien med 5 (verdien Sideendring). Rullefeltet vil ikke endres hvis gjeldende verdi er 1 og du klikker ned-kontrollen, eller hvis gjeldende verdi er 20 og du klikker opp-kontrollen.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Eigenschappen

Artikel-id: 291073 - Laatst bijgewerkt: 10/22/2012 15:52:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Feedback