Bytter beskrivelse av oppstartsbrytere for Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 291288
Sammendrag
Microsoft Excel godtar en rekke valgfrie brytere som du kan bruke til å kontrollere hvordan programmet starter. Denne artikkelen tar for seg bryterne, og gir en beskrivelse av hver bryter.
Mer informasjon
De valgfrie bryterne for Excel 2013 er litt forskjellige. Hvis du vil ha mer informasjon om dem, kan du lese:Kommandolinjebrytere for Excel

Brytere

Følgende tabell viser bryterne du kan bruke til å kontrollere hvordan Excel starter. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver: /O er den samme som /o. I enkelte tilfeller kan du bruke mer enn én bryter om gangen. Hvis du bruker mer enn én bryter om gangen, må du skille bryterne med mellomrom – for eksempel: skille bryterne
  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				
   /t        Forces Excel to use the specified file as a          template for the default workbook.  /regserver    Forces Excel to register itself and then quit. Use this           switch when you want Excel to rewrite all its           registry keys and reassociate itself with Excel files,           such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /regserver  /unregserver   Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /unregserver				

Hvordan du bruker bryterne når du starter Excel

Legge til en bryter i snarveien for Microsoft Excel

Å legge til en bryter i snarveien for Microsoft Excel:
 1. Høyreklikk Start, klikk Åpne, og dobbeltklikk deretter på Programmer -mappen.
 2. Høyreklikk snarveien for Microsoft Excel, klikk Egenskaperog deretter kategorien snarvei .
 3. I mål -boksen skriver du inn brytere som du vil ha etter kommandoen som kjører Excel.exe. For eksempel, hvis du vil at Excel skal starte uten å opprette en ny arbeidsbok, og Excel.exe-filen er installert i standardplasseringen, skriver du inn den følgende i mål -boksen:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Klikk på OK.

  Merk Hvis alternativene i kategorien snarvei i dialogboksen Egenskaper ikke er tilgjengelige, er snarveiene Windows Installer-snarveier.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse snarveiene, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  290379Kategorien snarvei i Office er utilgjengelig

Hvordan å kjøre Excel én gang med en bryter ved hjelp av kommandoen Line

Hvis du vil kjøre Excel med en bryter fra tid til annen, kan du legge til bryteren i kommandolinjen. Å gjøre dette:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 2. I Åpne -boksen skriver du inn banen til Excel.exe, og deretter legge til bryteren du du vil bruke på slutten av kommandolinjen. For eksempel, hvis du vil omgå alle filene i oppstartsmappene og Excel.exe-filen er installert i den standardplasseringen, skriver du følgende kommando:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Excel.exe" / s
 3. Klikk på OK.
starte starte oppstart starter kjører aktivering av kommandolinjeverktøyet XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 291288 – Forrige gjennomgang: 03/15/2013 15:47:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB291288 KbMtno
Tilbakemelding