Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Informasjon om listen over usikre filer i Internet Explorer 6

VIKTIG!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Internet Explorer 6 inneholder en liste over usikre filer som er kodet i Shdocvw.dll-filen. Formålet med listen over usikre filer er å forhindre at du utilsiktet åpner en filtype som kan forårsake problemer på datamaskinen.
Mer informasjon
Listen over usikre filer i Internet Explorer 6 er oppdatert for å samsvare med listen over usikre filer i Microsoft Office. Følgende filtyper er lagt til i listen over usikre filer:
filetternavnfiltype
.adProsjektfiltype for Microsoft Access
.adpAccess-prosjekt
.crtSikkerhetssertifikat
.insInternet Naming Service
.mdbAccess-program
.mdeAccess MDE-database
.mscMicrosoft Common Console-dokument
.mspOppdatering for Microsoft Windows Installer
.sct Windows-skriptkomponent
.shbSkallkladdeobjekt
.vb VBScript-fil
.wscWindows-skriptkomponent
.wsf Windows-skriptfil
.cpl Filtype for Kontrollpanel
.shs Skallkladdeobjekt
.vsd Microsoft Visio-filtype
.vst Visio-filtype
.vss Visio-filtype
.vsw Visio-filtype
Den fullstendige listen over usikre filer i Internet Explorer inkluderer filtypene som er oppført i den forrige tabellen, i tillegg til følgende filtyper:
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .exe
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .isp
 • .js
 • .jse
 • .lnk
 • .msi
 • .mst
 • .pcd
 • .pif
 • .reg
 • .scr
 • .url
 • .vbe
 • .vbs
 • .ws
 • .wsh

Endre listen over usikre filer

Hvis du vil ha mer informasjon om å endre listen over usikre filer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Bruke virusbeskyttelsesfunksjoner i Outlook Express 6
Eigenschappen

Artikel-id: 291369 - Laatst bijgewerkt: 02/05/2008 20:33:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbinfo KB291369
Feedback