Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får en feilmelding om ugyldig tegn når du installerer Office XP

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO292582
Hvis du vil ha en Microsoft Office 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se247366.


Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du kjører installasjonsprogrammet for Microsoft Office XP, kan det hende du får en feilmelding som lyder omtrent slik:
Feil 1324. Mappebanen 'Smith/Alle brukere' inneholder et ugyldig tegn.
- eller -
Feil 1324. Mappebanen '*****' inneholder et ugyldig tegn.
Årsak
Disse feilmeldingene kan oppstå hvis Windows-registret inneholder ugyldige tegn.

Obs!  Det kan hende du mottar en av disse feilmeldingene for andre tegn enn de som vises i de to eksemplene.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Hvis du vil løse dette problemet, bruker du først metode 1.

Metode 1: Fjerne ugyldige tegn fra registret

Du kan søke i Windows-registret etter ugyldige tegn som vises i 1324-feilmeldingen, og erstatte alle forekomster av det ugyldige tegnet med det riktige tegnet. Hvis for eksempel 1324-feilmeldingen refererer til "system32/", bør du søke etter "system32/". Hvis du finner noen forekomster i registret, endrer du dem slik at registerverdiene refererer til System32-mappen på riktig måte.
  1. Klikk Start og deretter Kjør. I Åpne-boksen skriver du inn regedit, og deretter klikker du OK.
  2. Klikk SøkRediger-menyen.
  3. I Søk etter-boksen skriver du inn tegnstrengen som ble oppgitt i 1324-feilmeldingen, og deretter klikker du Søk etter neste.
  4. Hvis du finner problemstrengen, gjør du de nødvendige endringene og trykker deretter F3 for å finne den neste forekomsten.
  5. Gjenta trinn 4 til du har funnet og endret alle de uriktige referansene.
  6. Klikk AvsluttRegister-menyen.
  7. Kjør installasjonsprogrammet for Office på nytt.
Hvis metode 1 ikke løser problemet, kan du forsøke metode 2 (hvis det er mulig).

Metode 2: Kjøre installasjonsprogrammet med en annen profil

Hvis du bruker Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me), og du bruker profiler, kan profilen du logget deg på med, være skadet. Hvis det er tilfellet, kan det hende du kan kjøre installasjonsprogrammet med en annen brukerprofil. Hvis du logger deg på med en annen profil og du kan installere Office, må du slette og gjenopprette problemprofilen. Ellers kan du støte på det samme problemet når du prøver å installere Office når du logger deg på igjen med denne profilen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner en eksisterende brukerprofil, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
156826 Slik deaktiverer og sletter du brukerprofiler (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Obs!  Hvis du har aktivert brukerprofiler og har en Start-meny for hver enkelt bruker, må hver bruker som har en eksisterende profil på Windows 98 eller Windows Me, kjøre installasjonsprogrammet for Office. De eneste brukerne som ikke må kjøre installasjonsprogrammet, er de som ikke har en eksisterende profil på datamaskinen. Når disse brukerne logger seg på for første gang, kopieres standardbrukerprofilen til deres profil. Denne standardbrukerprofilen inneholder all registerinformasjon og alle snarveier som kreves for å starte Office-programmer.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office XP med brukerprofiler aktivert, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
302846 OFFXP: Feilmelding: <office-program> er ikke installert for den gjeldende brukeren (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
2002 1324 feil prb wd2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 292582 – Forrige gjennomgang: 03/30/2006 10:32:00 – Revisjon: 3.2

  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Office XP (Setup)
  • kbsetup kbprb kbwindowsinstaller KB292582
Tilbakemelding