Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Importere kontakter til Outlook fra Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Hvis du har en liste over kontakter i et Microsoft Excel-regneark, er den ikke tilgjengelig for Microsoft Outlook eller andre programmer som har tilgang til adresseboken. Du kan løse dette problemet ved å eksportere og importere listen til Outlook med fremgangsmåten i delen Mer informasjon i denne artikkelen.
Mer informasjon

Eksportere fra Excel

 1. Hvis rad 1 i regnearket inneholder kolonnebeskrivelser, som Navn, E-postadresse osv, kan du gå til trinn 3. Hvis ikke, legger du dem til ved å høyreklikke 1 til venstre for første rad, og deretter klikke Sett inn.
 2. I de nye cellene øverst i hver kolonne skriver du en beskrivelse av kolonnen, som navn, e-postadresse, firma, telefonnummer osv.
 3. Klikk Lagre somFil-menyen.
 4. Velg en mappe å lagre i fra rullegardinlisten Lagre i, skriv inn et filnavn, som Kontakter, i Filnavn-boksen, og klikk CSV (kommadelt) (*csv) i rullegardinlisten Lagre som type.
 5. Merk deg plasseringen til mappen og klikk LAGRE.

Importere til Outlook

 1. Hvis du importerer til en eksisterende Kontakter-mappen, kan du gå til trinn 3. Hvis du vil opprette en ny mappe i Outlook, klikker du Mappeliste i Vis-menyen, med mindre Mappeliste allerede er åpen.
 2. Høyreklikk Kontakter-mappen og klikk deretter Ny mappe, skriv et navn på mappen, og klikk OK.
 3. Klikk Importer og eksporter i Fil-menyen , klikk Neste, klikk Verdier atskilt med komma (Windows), og klikk deretter Neste.
 4. Hvis den viste filen ikke er den rette filen, kan du klikke Bla gjennom, bla til mappen fra trinn 3, og deretter dobbeltklikke filen for å velge den.
 5. Hvis du importerer til en ny mappe, er innstillingene i Alternativer irrelevante, for det er ingen like elementer. Ellers velger du det mest logiske valget. Klikk Tillat like elementer hvis du er usikker, og klikk deretter Neste.
 6. Klikk Kontakter-mappen eller andre kontakter-mapper du har opprettet, for å importere til, og klikk deretter Neste.
 7. Hvis du ikke er sikker på at kolonnenavnene i første rad i regnearket vil vise korrekt i Outlook-feltene, klikker du Tilordne egendefinerte felt for å verifisere dem.

  Obs!  Hvis Tilordne egendefinerte felt er utilgjengelig, har du valgt å importere til en mappe som ikke er av kontakter-typen. Klikk Tilbake, og velg deretter den korrekte mappen. Hvis du er fornøyd med valget, klikker du OK for å lukke dialogboksen Tilordne egendefinerte felt og klikker deretter Fullfør.

Importere til Outlook 2010

 1. Hvis du importerer til en eksisterende Kontakter-mappe, går du til trinn 4.
 2. Opprett en ny mappe i Outlook 2010
 3. Høyreklikk Kontakter-mappen og klikk deretter Ny mappe, skriv et navn på mappen, og klikk deretterOK.
 4. Klikk kategorien Fil på båndet, og klikk deretter Åpne i menyen.
 5. Klikk kategorienImport. Veiviseren for import og eksport åpnes.
 6. Hvis filen som vises, ikke er den rette filen, kan du klikke Bla gjennom, bla til mappen som er nevnt i trinn 3, og deretter dobbeltklikke filen for å velge den.
 7. Hvis du importerer til en ny mappe, er innstillingene i Alternativer irrelevante, for det er ingen like elementer. Hvis du ikke importerer til en ny mappe, velger du det mest logiske valget. Klikk Tillat like elementer hvis du er usikker, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Kontakter-mappen eller en annen kontakter-mappe du har opprettet, og klikk deretter Neste.
 9. Hvis du ikke er sikker på at kolonnenavnene i første rad i regnearket vil vise korrekt i Outlook-feltene, klikker du Tilordne egendefinerte felt for å verifisere dem.
OL2K OL2000
Eigenschappen

Artikel-id: 295664 - Laatst bijgewerkt: 03/09/2014 01:24:00 - Revisie: 6.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbhowto KB295664
Feedback