Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Internett-brannmurer kan hindre søking og fildeling

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du har aktivert en Internett-brannmur, vil du kanskje ikke kunne søke etter andre datamaskiner på hjemme- eller kontornettverket, og du vil kanskje ikke kunne dele filer med andre datamaskiner på hjemme- eller kontornettverket. Når du for eksempel aktiverer brannmuren for Internett-tilkobling (ICF) i Microsoft Windows XP, oppdager du at du ikke kan søke på nettverket ved hjelp av Mine nettverkssteder. Hvis du bruker kommandoen net view \\datamaskinnavn til å vise delte ressurser på en datamaskin på hjemme- eller kontornettverket, kan du dessuten få følgende feilmelding:
Systemfeil 6118 har oppstått. Listen over servere for denne arbeidsgruppen er ikke tilgjengelig nå.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis du aktiverer en brannmur på nettverkstilkoblingen du bruker for hjemme- eller kontornettverket. Som standard lukker en brannmur portene som brukes for fil- og skriverdeling, for å hindre at Internett-datamaskiner kobler til fil- og skriverdelinger på datamaskinen.
Løsning
For å løse dette problemet bruker du en brannmur bare for nettverkstilkoblinger som du bruker til å koble direkte til Internett. Bruk for eksempel en brannmur på en enkelt datamaskin som er koblet direkte til Internett via et kabelmodem, et DSL-modem eller et eksternt modem. Hvis du bruker den samme nettverkstilkoblingen til å koble til både Internett og et hjemmenettverk eller kontornettverk, bruker du en ruter eller brannmur som hindrer Internett-datamaskiner i å koble til de delte ressursene på hjemme- eller kontordatamaskinene.

Ikke bruk en brannmur på nettverkstilkoblinger som du bruker til å koble til hjemme- eller kontornettverket, hvis brannmuren ikke kan konfigureres til bare å åpne porter for hjemme- eller kontornettverket. Hvis du kobler til Internett ved hjelp av hjemme- eller kontornettverket, kan en brannmur bare brukes på datamaskinen eller den andre enheten, for eksempel en ruter, som sørger for tilkoblingen til Internett. Hvis du for eksempel kobler til Internett via et nettverk du selv administrerer, og det nettverket bruker deling av Internett-tilkobling for å gi Internett-tilgang til flere datamaskiner, kan du bare installere eller aktivere en brannmur på den delte Internett-tilkoblingen. Hvis du kobler til Internett via et nettverk som du ikke administrerer, kontrollerer du at nettverksadministratoren bruker en brannmur.
Status
Dette er den ønskede virkemåten.
Mer informasjon
En brannmur er programvare eller maskinvare som oppretter en beskyttende mur mellom datamaskinen og potensielt skadelig innhold på Internett. Den hjelper deg med å beskytte datamaskinen mot brukere med onde hensikter og en rekke virus og ormer.

Hvis du vil ha mer informasjon om brannmurprodukter fra tredjeparter, kan du gå følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308127 Slik åpner du porter manuelt i brannmuren for Internett-tilkobling i Windows XP
Viktig!  Hvis du setter opp en brannmur for å beskytte portene på en datamaskin som er koblet til Internett, anbefales det ikke at du åpner disse portene fordi de kan bli eksponert for andre datamaskiner på Internett. I tillegg kan ikke bestemte datamaskiner gis tilgang til de åpne portene.

Følgende porter er knyttet til fildeling og SMB-kommunikasjoner (servermeldingsblokk):
  • Microsoft-fildeling SMB: UDP-porter (User Datagram Protocol) fra 135 til 139 og TCP-porter (Transmission Control Protocol) fra 135 til 139.
  • Direkte SMB-trafikk uten NetBIOS (Network Basic Input/Output System): port 445 (TCP og UPD).

Kundestøtte for Windows x64-utgaver

Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte og hjelp for Microsoft Windows x64-utgaver. Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte fordi en Windows x64-utgave fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows x64-utgaven med unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller valgfrie innstillinger som maksimaliserer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med Windows x64-utgaven. Du må imidlertid kanskje kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows Server 2003 x64-utgaver, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
283673 Slik aktiverer og deaktiverer du Internett-brannmuren i Windows XP
324731 WebCast for kundestøtte: Microsoft Windows XP: Brannmur for Internett-tilkobling (ICF) (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hjemmenettverk og små kontornettverk med Windows XP, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker brannmuren for Internett-tilkobling, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Winx64 Windowsx64 64biter 64-biter
Egenskaper

Artikkel-ID: 298804 – Forrige gjennomgang: 06/16/2006 06:42:00 – Revisjon: 8.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Tilbakemelding