Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik laster du opp filer til en webserver i FrontPage 2002

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO299763
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne trinnvise fremgangsmåten viser deg hvordan du bruker Microsoft FrontPage 2002 til raskt å utvikle en effektiv opplastingsside som gjør at du kan laste opp flere filer av enhver type fra webleseren samtidig.

Tilbake til toppen

Nødvendig maskinvare og programvare

 • Ett av følgende operativsystemer:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Internet Information Server 5.0 (IIS)
 • Microsoft FrontPage Server Extensions 2002 installert og konfigurert på IIS. Hvis du vil hente og laste ned FrontPage Server Extensions, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:
 • FrontPage 2002 installert på utviklingsdatamaskinen. (FrontPage er tilgjengelig som en frittstående versjon eller i Microsoft Office XP Professional Special Edition.)
 • En etablert nettverks- eller Internett-tilkobling til webserveren.
 • Et webprosjekt som er opprettet på webserveren, og åpent for redigering.
Tilbake til toppen

Opprette opplastingssiden

 1. Start Microsoft FrontPage. Du gjør dette ved å velge ProgrammerStart-menyen og deretter klikke Microsoft FrontPage.
 2. Opprett eller åpne et webområde.

  Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil opprette et nytt webområde:

  1. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Side eller Web-område.
  2. I oppgaveruten Ny side eller nytt Web-område klikker du Tomt Web-område.
  3. Klikk ikonet Tomt Web-område i dialogboksen Maler for webområder, og klikk OK.
  Hvis du vil åpne et eksisterende webområde, klikker du Åpne Web-områdeFil-menyen. I dialogboksen Åpne Web-område velger du webområdet du vil åpne, og klikker deretter Åpne.
 3. Klikk SideVis-menyen.
 4. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Side eller Web-område. I oppgaveruten Ny side eller nytt Web-område klikker du Tom side for å opprette en ny HTML-side.
 5. Klikk LagreFil-menyen. Gi filen navnet Lastopp.htm, og klikk deretter Lagre. Siden vises i vinduet Mappeliste, og er også åpen for redigering.
 6. Klikk MapperVis-menyen. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Mappe. Det vises en ny mappe på webområdet. Markøren er plassert der du kan skrive inn et mappenavn. Skriv inn Opplastinger, og trykk deretter Enter.
 7. Høyreklikk den nye mappen, og klikk deretter Egenskaper på menyen som vises. I dialogboksen Egenskaper fjerner du merket for Tillat kjøring av skript eller programmer. Pass på at det er merket av for de gjenværende alternativene (valgt). Klikk OK.

  Obs!  Hvis avmerkingsboksene er nedtonet, må du kontrollere at du åpnet eller opprettet et webområde. I mappevisning skal det første elementet i vinduet Mappeliste vise en URL-adresse (http://...), og ikke en filbane (C:\...).
 8. Klikk SideVis-menyen for å redigere den nyopprettede siden Lastopp.htm. Bytt om nødvendig til normalvisning ved å klikke Normal nederst i FrontPage-vinduet.
Tilbake til toppen

Utforme skjema for filopplasting

 1. Klikk stedet der du vil plassere skjemaet for filopplasting. Velg SkjemaSett inn-menyen, og klikk deretter Opplasting av fil.

  Det vises et skjema på siden, og markøren plasseres mellom knappene Bla gjennom og Send. Trykk Enter flere ganger for å legge inn mellomrom mellom kontrollen Opplasting av fil og Send-knappen. Hvis du vil tillate samtidig opplasting av flere filer, klikker du skjemaet på nytt og setter inn flere kontroller av typen Opplasting av fil.
 2. Hvis du vil endre tittelen på Send-knappen, høyreklikker du knappen og klikker deretter Skjemafeltegenskaper på menyen som vises. I boksen Verdi/tittel skriver du Last opp, og deretter klikker du OK.
 3. Høyreklikk hvor som helst i skjemaet, og klikk deretter Skjemaegenskaper på menyen som vises.
 4. Velg Send til.
 5. Klikk Alternativer.
 6. I dialogboksen Lagrer resultat klikker du kategorien Opplasting av fil.
 7. Klikk Bla gjennom.
 8. I dialogboksen Gjeldende Web-område klikker du mappen for opplasting.
 9. Klikk OK tre ganger for å gå tilbake til skjemaet.
 10. Klikk LagreFil-menyen for å lagre den oppdaterte siden.
Tilbake til toppen

Teste siden

 1. Du tester siden ved å klikke Forhåndsvisning i leserFil-menyen. Siden Lastopp.htm åpnes i webleseren.
 2. Klikk Bla gjennom, velg en fil du vil laste opp fra harddisken til webserveren, og klikk deretter Åpne.
 3. Klikk knappen Last opp (eller Send).

  Filen lastes opp til mappen for opplastinger på webserveren. Du får en bekreftelse på at filen er lastet opp.
Når dette anonyme eksemplet på opplasting fungerer, kan du forbedre prosessen ved å opprette en tilpasset bekreftelsesside, eller du kan laste opp dokumentet til en database i stedet for en mappe. Hvis du vil ha flere opplysninger, se artiklene under "Referanser" senere i denne artikkelen.

Du kan også aktivere godkjenning, begrense tilgang til filene, logge opplastingsaktivitet i en database og vise kataloger med opplastede dokumenter og deres egenskaper til brukere som kan bla gjennom, redigere eller laste ned filer. Denne opplastingsløsningen fungerer også i andre ASP-programmer (Active Server Pages) som er opprettet med andre verktøy enn FrontPage, så lenge prosjektene er på en Windows 2000-server der FrontPage Server Extensions 2002 er konfigurert på riktig måte.

Tilbake til toppen

Feilsøking

 • Husk at filopplastingsløsningen er begrenset på den måten at du ikke kan utvide egenskapene til opplastingskomponenten. Du kan imidlertid definere en tilpasset bekreftelsesside, eller opprette en resultatside basert på ASP, som setter inn felt i en database eller som foretar annen tilpasset behandling. Så selv om komponentkoden er fast, kan du bygge ny tilpasset kode rundt komponenten for å utføre nødvendige oppgaver.
 • Hvis du vil bruke en WebDav-løsning, bør FrontPage Server Extensions 2002 avinstalleres fra IIS. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
  221600 Arbeide med DAV (Distributed Authoring and Versioning) og webmapper
  WebDAV er et nytt sett med tillegg til HTTP-protokollen, og tillater distribuert redigering og versjonskontroll. Det aktiveres på Windows 2000 og IIS 5 i webmapper, og er tilgjengelig fra Office 2000 og Internet Explorer 5.0 eller senere eller fra tilpassede kodede løsninger.
 • Selv om FrontPage-servertillegg vanligvis er pålitelige når de først er installert, krever de konfigurering. Du kan imidlertid få problemer i forbindelse med tilgang eller bruk av området hvis konfigurasjonen påvirkes av endringer i innstillinger eller av programvare som er installert på serveren. FrontPage-servertillegg er en kjent teknologi, problemer løses vanligvis raskt og de legger inn en rekke nyttige og kraftige funksjoner i flere Microsoft-produkter. Visual Interdev bruker for eksempel tilleggene til å opprette og administrere Web-programmer på IIS eksternt.
Tilbake til toppen


Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
288328 FP2002: Teknisk beskrivelse: Sende skjemaresultater til en database og en e-postmottaker og bruke komponenten for filopplasting samtidig
281532 FP2002: Komponenter som krever FrontPage 2002-servertillegg
221600 Arbeide med DAV (Distributed Authoring and Versioning) og webmapper
299692 Slik laster du opp filer til en webserver ved hjelp av ASP
294826 Slik installerer du FrontPage-servertillegg i stille modus
269647 FP2002: FrontPage-tillegg oppgraderes ikke under installasjonen

Tredjepartsressurser for opplastingskomponenter

Du finner opplastingskomponenter fra tredjepartsleverandører på følgende webområder:

Gratiskomponenter fra tredjeparter

Tilbake til toppen

last opp komponent frontpage xp
Egenskaper

Artikkel-ID: 299763 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 02:52:32 – Revisjon: 5.1

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbwebserver kbserver kbsecurity kbsetup kbconfig kbctrl kbdeployment kbwebpublishing KB299763
Tilbakemelding