Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik håndterer systemgjenopprettingsverktøyet bruk av harddiskplass

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO300044
Sammendrag
Denne artikkelen forklarer hvordan verktøyet Systemgjenoppretting håndterer bruk av plass på harddisken, spesielt i tilfeller hvor det er lite plass på harddisken.
Mer informasjon
Systemgjenoppretting er som standard aktivert på alle harddiskpartisjoner ved fullføring av installasjon av Windows XP Home Edition og Windows XP Professional. Etter installasjonen av operativsystemet deaktiveres derimot Systemgjenoppretting når det er mindre enn 200 megabyte (MB) ledig plass på systemstasjonen. Tjenesten gjenopptar automatisk overvåkingsaktivitetene neste gang det er tid uten aktivitet på systemet - så snart det er 200 MB ledig plass på harddisken. Det samme kan skje etter installasjon av Windows XP hvis noen av partisjonene får lite ledig diskplass.

Hvis bruken av diskplass går ut over størrelsen på datalageret, med for eksempel filer som ikke overvåkes, prioriterer alltid Systemgjenoppretting datalagerplassen til systemet. Dette er fordi størrelsen på datalageret ikke er reservert plass og fordi det alltid beregnes som effektiv størrelse. Hvis for eksempel størrelsen på datalageret er konfigurert til 500 MB, hvor 200 MB allerede er brukt, og den gjeldende ledige plassen på harddisken bare er 150 MB, er den effektive størrelsen 350 MB (200 + 150), ikke 500 MB. Med andre ord er størrelsen på datalageret alltid begrenset av den plassen som er ledig på harddisken. Legg spesielt merke til følgende betingelser:
  • Når en bestemt harddisk har mindre enn 80 MB ledig diskplass, reduserer Systemgjenoppretting datalageret ned til 75 prosent av størrelsen, eller fjerner minst ett gjenopprettingspunkt (dette er tilfellet hvis datalageret allerede er på under 75 prosent). Systemgjenoppretting stanser ikke oppretting av gjenopprettingspunkter. Systemgjenoppretting fortsetter å opprette kontrollpunkter for tid uten aktivitet i henhold til tidskrav, og fortsetter å tømme på en først inn- / først ut-basis (FIFO), i henhold til plasskrav.
  • Når det er mindre enn 50 MB ledig diskplass, tømmer Systemgjenoppretting datalageret fullstendig og deaktiverer Systemgjenoppretting på alle stasjoner (konsekvent frysing) til minstekravet for ledig plass på harddisken (200 MB) er oppfylt. Deretter starter Systemgjenoppretting overvåking på nytt.

    Obs! Kravet til 200 MB gjelder bare systemstasjonen.
Hvis en disk er deaktivert, deaktiveres Systemgjenoppretting på alle disker. Hvis du kontrollerer brukergrensesnittet for Systemgjenoppretting, viser det at stasjonene er deaktivert. Årsaken til dette er at hvis Systemgjenoppretting utfører en uavhengig deaktivering (frysing), og du deretter utfører gjenoppretting, blir noen stasjoner gjenopprettet, men ikke andre hvis sluttbrukeren ikke eksplisitt har deaktivert de stasjonene. En slik situasjon ville føre til at systemet blir ustabilt, spesielt hvis du installerer programmer på en annen stasjon enn systemstasjonen. Hvis du forsøker å starte Systemgjenoppretting når funksjonen er deaktivert, får du følgende advarsel:
Systemgjenoppretting er stoppet på stasjon stasjonsbokstav fordi det ikke er nok diskplass tilgjengelig. For å starte Systemgjenoppretting på nytt, må du frigi minst 200 MB diskplass. Vil du starte Diskopprydding for å frigjøre mer diskplass nå?
Når datamaskinen begynner å få lite ledig diskplass, ser du en advarsel i systemstatusfeltet, som varsler deg om at datamaskinen har lite eller ikke noe ledig diskplass etter hvert som grenseverdiene nærmer seg (henholdsvis 200 MB, 80 MB og 50 MB). Hvis du klikker på advarselen, startes verktøyet Diskopprydding automatisk for å forsøke å frigjøre mer diskplass. Hvis det ikke kan frigjøres nok diskplass, mottar du en av advarslene som står oppført lenger ned i denne artikkelen. På dette stadiet har du muligheten til å starte verktøyet Legg til / fjern programmer for å avinstallere noen programmer og frigjøre mer plass på harddisken.

Du mottar advarsler om lite ledig diskplass fra Diskopprydding når det blir lite ledig diskplass, og når Systemgjenoppretting-beskyttelsen er i fare. Hvis du velger å overse meldingene når det er igjen 200 MB ledig plass og du får svært lite ledig diskplass, fortsetter du å få meldinger og advarsler når det er igjen henholdsvis 80 MB og 50 MB ledig diskplass.

På stasjoner som ikke er systemstasjoner, mottar du advarselen, men ikke tilleggsadvarslene, etter at du har startet Diskopprydding.

Boblemeldinger

Du mottar forskjellige boblemeldinger angående diskplass. Disse omfatter følgende: Ved 200 MB ledig diskplass:
Lite diskplass

Det er snart ikke mer diskplass på stasjon (stasjonsbokstav). Hvis du vil frigjøre plass på denne stasjonen ved å fjerne gamle og unødvendige filer, klikk her ...
Ved 80 MB og 50 MB ledig diskplass:
Lite diskplass

Det er snart ikke mer diskplass på stasjon (stasjonsbokstav). Hvis du vil frigjøre plass på denne stasjonen ved å fjerne gamle og unødvendige filer, klikk her ...

Advarsler

Du mottar forskjellige advarsler angående diskplass. Disse omfatter følgende:

Ved 200 MB ledig diskplass:
Windows-stasjonen har bare (antall MB) diskplass tilgjengelig.
Det anbefales at du har minst 200 MB ledig på Windows-stasjonen for å sikre et pålitelig system. Du kan frigjøre ytterligere diskplass ved å fjerne programmer som du ikke bruker.

Vil du gjøre det nå?
Ved 80 MB ledig diskplass:
Windows-stasjonen har bare (antall MB) tilgjengelig diskplass. Dette er et kritisk lavt diskplassnivå. Hvis du ikke frigjør minst 200 MB på denne stasjonen, vil kanskje ikke Systemgjenoppretting kunne spore eller angre skadelige endringer på datamasinen. Du kan frigjøre ytterligere diskplass ved å fjerne programmer som du ikke bruker. Vil du gjøre det nå?
Obs! Hvis systemet når mindre enn 80 MB ledig plass på harddisken, og du forsøker å starte Systemgjenoppretting, får du følgende melding:
Systemgjenoppretting

Du har ikke tilstrekkelig ledig diskplass på systemstasjonen (stasjonsbokstav :\) til å utføre en gjenoppretting. Frigjør minst 80 MB med diskplass på denne stasjonen.
Vil du starte Diskopprydding for å frigjøre mer diskplass nå?
Ved 50 MB ledig diskplass:
Windows-stasjonen har bare (antall MB) tilgjengelig diskplass. Dette er et kritisk lavt diskplassnivå. Systemgjenoppretting har sluttet å spore endringer på datamasinen, fordi det ikke er nok diskplass tilgjengelig. Dette betyr at Systemgjenoppretting ikke vil kunne gjenopprette maskinen etter skadelige endringer, hvis de skulle oppstå. Du må frigi minst 200 MB diskplass for å reaktivere Systemgjenoppretting. Du kan frigjøre ytterligere diskplass ved å fjerne programmer som du ikke bruker.
Vil du gjøre det nå?
Obs! Hvis du overser advarselen, får du følgende melding neste gang du forsøker å starte Systemgjenoppretting:
Systemgjenoppretting er stoppet fordi det ikke er nok diskplass tilgjengelig på systemstasjonen (stasjonsbokstav). Hvis du vil starte Systemgjenoppretting på nytt, må du kontrollere at det finnes minst 200 MB ledig diskplass på denne stasjonen.
Vil du starte Diskopprydding for å frigjøre mer diskplass nå?
Egenskaper

Artikkel-ID: 300044 – Forrige gjennomgang: 03/05/2004 20:21:00 – Revisjon: 2.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbinfo kbtool KB300044
Tilbakemelding