Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Kan ikke aktivere OEM-versjon mer enn én gang i Office XP

Symptom
Når du prøver å aktivere Office XP-lisensen, kan du motta en feilmelding som ligner på følgende:
Ifølge våre opptegnelser er dette eksemplaret av Microsoft Office XP-versjonen allerede aktivert på en annen datamaskin. Hvis du tror du har fått denne meldingen ved en feiltagelse, kan du kontakte en kundestøtterepresentant ved å klikke OK og følge instruksjonene.
der versjon er den versjonen av Office XP som er installert (for eksempel Small Business).

Når du klikker OK, vises aktiveringsveiviseren for Office, der du kan aktivere Office via Internett eller telefon.
Årsak
Denne meldingen vises hvis du har installert et OEM-eksemplar (opprinnelig utstyrsfabrikant) av Office XP og du allerede har installert og aktivert det samme OEM-eksemplaret på en annen datamaskin. OEM-eksemplarer av Office XP kan bare aktiveres på én enkelt datamaskin. Alle forsøk på å aktivere Office-lisensen på en annen datamaskin fører til at meldingen i Symptom-avsnittet i denne artikkelen vises.
Løsning
Hvis du tror du har mottatt denne meldingen ved en feil, gjør du følgende:
  1. Klikk OK når meldingen vises.
  2. I aktiveringsveiviseren for Office velger du alternativet for å aktivere via telefon og klikker Neste.
  3. Klikk Neste i dialogboksen Personvernpolicy for Microsoft Office.
  4. Velg landet eller regionen fra listen for trinn 1 i dialogboksen for å aktivere produktet via telefon.
  5. Slå telefonnummeret som vises ved siden av trinn 2. En representant for kundestøtte hjelper deg med å aktivere eksemplaret av Office XP.
Hvis du allerede har installert og aktivert OEM-eksemplaret av Office XP på en annen datamaskin, kan du ikke aktivere det på nok en datamaskin.
Mer informasjon
Lisensavtalen for sluttbrukere (Oemeula.txt) for OEM-versjoner av Office XP inneholder følgende tekst:
Tildeling av allmenn lisens for installasjon og bruk. Med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt i denne LISENSAVTALEN, har De bare rett til å installere og bruke én kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET på DATAMASKINEN. De har ikke rett til å installere, koble til, vise, kjøre, dele eller bruke PROGRAMVAREPRODUKTET samtidig på eller fra flere datamaskiner, inkludert arbeidsstasjoner, terminaler eller andre digitale eller analoge elektroniske enheter ("Enhet"), med unntak av slik det fremgår av bestemmelsen om SharePoint Team Services nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om produktaktivering, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Referanser
Filen Oemeula.txt finnes i filen Office1.cab i roten på en CD-ROM med Office XP. Du kan hente ut Oemeula.txt fra CAB-filen Office1.cab hvis du vil åpne den i et tekstredigeringsprogram.
prb OFFXP utgå utgått utgår ferdig avslutte avslutter
Egenskaper

Artikkel-ID: 300273 – Forrige gjennomgang: 12/23/2005 08:15:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office XP (Setup)

  • kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB300273
Tilbakemelding