Oversikt over Fjernhjelp i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Fjernhjelp er en teknologi i Windows XP som gjør det mulig for Windows XP-brukere å hjelpe hverandre over Internett. Med dette verktøyet kan en bruker, som vi her vil kalle "eksperten", vise skrivebordet til en annen bruker, som vi her vil kalle "nybegynneren". Med tillatelse fra nybegynneren kan eksperten også dele kontrollen over nybegynnerens datamaskin for å løse problemer eksternt.

Med Fjernhjelp kan en brukerstøtteavdeling hjelpe brukere på nettverket. Denne funksjonen kalles Tilby fjernhjelp.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Tilby fjernhjelp, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301527 Konfigurere en Windows XP-datamaskin til å motta tilbud om fjernhjelp
Mer informasjon

Krav til Fjernhjelp

 • Både datamaskinen til nybegynneren og datamaskinen til eksperten må kjøre en versjon av Windows XP eller Windows Server 2003.
 • Datamaskinen til nybegynneren og datamaskinen til eksperten må være koblet til et felles nettverk. Internett kan tjene som dette felles nettverket.

  Hvis du vil ha mer informasjon om mulige nettverkskonfigurasjoner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  301529 Støttede tilkoblingsscenarier for Fjernhjelp
 • I Windows XP Home Edition må nybegynneren bruke en eierkonto.
 • Nybegynneren må kunne overføre en fil til eksperten. Nybegynneren kan sende en fil automatisk gjennom Hjelp og støtte ved å bruke Microsoft Outlook Express eller Windows Messenger. Brukeren må derfor ha konfigurert Outlook Express eller Windows Messenger. Nybegynneren kan også lagre filen og sende den til eksperten ved å bruke andre tilgjengelige metoder for filoverføring.
Obs!  Denne artikkelen beskriver Fjernhjelp-situasjoner der nybegynneren starter Fjernhjelp-økten ved å sende en invitasjon til eksperten. På datamaskiner som er i samme domene, kan eksperten tilby Fjernhjelp til nybegynneren og omgå kravet om at nybegynneren må sende invitasjonen til eksperten.

Hvis du vil ha mer informasjon om å tilby Fjernhjelp, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301527 Konfigurere en Windows XP-datamaskin til å motta tilbud om fjernhjelp

Sende en Fjernhjelp-invitasjon

 1. Åpne Hjelp og støtte ved å klikke Start og deretter Hjelp og støtte.
 2. Klikk Inviter en venn til å koble til datamaskinen din med Fjernhjelp under Spør etter hjelp.
 3. Fjernhjelp-siden vises. Klikk Inviter noen til å hjelpe deg.
 4. Det finnes tre tilgjengelige alternativer du kan bruke til å sende Fjernhjelp-invitasjonen: Windows Messenger, e-post eller å lagre invitasjonen som en fil. Velg et av de tre alternativene, og følg deretter instruksjonene. Med metodene e-post eller Lagre som invitasjon får nybegynneren mulighet til beskytte økten med et passord. Nybegynneren må også velge et tidspunkt for når invitasjonen skal utløpe automatisk. Nybegynneren kan til enhver tid la alle invitasjoner utløpe ved å klikke koblingen Vis invitasjonsstatus på Fjernhjelp-siden som det refereres til i trinn 3.
 5. Når eksperten mottar invitasjonen, blir vedkommende bedt om å angi passordet som ble angitt av nybegynneren. Når eksperten har angitt dette passordet, kan han eller hun starte Fjernhjelp-økten.
 6. Når eksperten har startet økten, bekreftes passordet som ble angitt av eksperten, på datamaskinen til nybegynneren.
 7. Nybegynnerens datamaskin bekrefter også at invitasjonen som eksperten brukte, er gyldig og at den fremdeles er åpen.
 8. Hvis invitasjonen er åpen og passordet er riktig, mottar nybegynneren en melding om at eksperten vil starte økten nå, og nybegynneren blir bedt om å starte Fjernhjelp-økten.
 9. Hvis nybegynneren velger å starte økten, åpnes en samtaledialogboks for Fjernhjelp-nybegynneren på datamaskinen til nybegynneren, og konsollen for Fjernhjelp-eksperten åpnes på datamaskinen til eksperten. Eksperten kan nå se alt på nybegynnerens datamaskin i sanntid.
 10. Eksperten kan nå be om å få kontroll over nybegynnerens datamaskin ved å klikke knappen Ta kontroll på konsollen til eksperten. Da sendes det en melding til nybegynnerens datamaskin om at eksperten ber om å ta kontroll over datamaskinen. Meldingen angir følgende tre metoder som nybegynneren kan bruke til å hindre eksperten i å ta kontroll over datamaskinen:
  Trykke ESC-tasten.
  Holde nede CTRL-tasten, og deretter trykke C-tasten.
  Klikke knappen Stopp kontroll ved siden av nybegynnerens samtalevindu.
 11. Hvis nybegynneren velger å overgi kontrollen over datamaskinen til eksperten, deler nybegynneren og eksperten kontrollen over tastaturet og musen. Nybegynneren bør ikke flytte musen eller skrive inn data når eksperten har kontrollen, fordi økten svarer på begge brukernes inndata. Dette vil føre til at musen oppfører seg uberegnelig. Hvis nybegynneren stopper kontrollen, fortsetter Fjernhjelp-økten, og eksperten kan fremdeles se skrivebordet til nybegynneren.

Oversikt over metoder for å sende invitasjonen

Windows Messenger

Brukere av Windows Messenger-tjenesten kan invitere en kontakt til å hjelpe dem ved å bruke Fjernhjelp. Av følgende årsaker er bruk av Windows Messenger den foretrukne metoden for å sende en Fjernhjelp-invitasjon:
 • Windows Messenger fungerer i sanntid, slik at nybegynneren kan vite om eksperten er tilkoblet.
 • Windows Messenger inneholder flere måter som nybegynneren og eksperten kan bruke til å finne hverandre over Internett. Dette brukes når datamaskiner er på samme nettverk eller forsøker å koble til over Internett gjennom en brannmur eller en NAT-maskin.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  301529 Støttede tilkoblingsscenarier for Fjernhjelp
Når du bruker Windows Messenger-tjenesten, trenger du ikke åpne Hjelp og støtte. Du kan også sende invitasjonen ved å åpne Windows Messenger, og deretter følge denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Send en invitasjonVerktøy-menyen.
 2. Klikk alternativet for å starte Fjernhjelp.
 3. Klikk ønsket kontakt for Fjernhjelp.
Den valgte kontakten mottar en forespørsel om en Fjernhjelp-økt, og eksperten kan klikke Godta eller Avslå.

Du kan også starte en Fjernhjelp-økt i Windows Messenger ved å høyreklikke en kontakt, klikke Inviter, og deretter klikke alternativet for å starte Fjernhjelp.

E-post

Fjernhjelp kan hjelpe nybegynneren med å skrive en e-postmelding som skal sendes til eksperten. E-postmeldingen inneholder et vedlegg med invitasjonen. Når eksperten åpner vedlegget, blir han eller hun bedt om å angi et passord (hvis nybegynneren har angitt et passord), og prosessen fortsetter som forklart i delen Sende en Fjernhjelp-invitasjon.

Fjernhjelp bruker e-postklienten som er angitt i kategorien Programmer i Alternativer for Internett. Hvis en e-postklient ikke er konfigurert ennå, forsøker Fjernhjelp å hjelpe nybegynneren med å konfigurere den. Du kan endre e-postklienten som brukes av Fjernhjelp, ved å dobbeltklikke Alternativer for Internett i Kontrollpanel, og deretter endre e-postinnstillingen til e-postklienten du vil bruke, i kategorien Programmer.

Fjernhjelp bruker Simple MAPI (Simple Mail Advanced Programming Interface) til å hjelpe nybegynneren med å skrive en e-postmelding. Noen e-postklienter støtter ikke Simple MAPI, og vises ikke som et alternativ under Alternativer for Internett i Kontrollpanel.

Lagre invitasjonen som en fil

Hvis nybegynnerens e-postklient ikke støtter Simple MAPI, eller hvis nybegynneren vil bruke en annen metode til å sende invitasjonsfilen til eksperten, kan nybegynneren velge å lagre invitasjonen som en fil.

Med dette alternativet kan nybegynneren lagre filen som ellers ville blitt opprettet og vedlagt i en e-postmelding automatisk, på den lokale stasjonen eller på en delt nettverksressurs. Nybegynneren kan deretter legge ved denne filen i en e-postmelding ved å bruke en e-postklient som ikke støtter Simple MAPI, eller filen kan overføres på en delt nettverksressurs, en diskett og så videre. Når eksperten mottar filen, kan han eller hun dobbeltklikke den for å åpne invitasjonen og starte Fjernhjelp-økten.

Teknisk oversikt

Du kan se en teknisk oversikt over Fjernhjelp i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
300692 Beskrivelse av tilkoblingsprosessen for Fjernhjelp
Obs!  Fjernhjelp bruker DCOM. I Windows XP er DCOM-registerbanen
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole
med en strengverdi på EnableDCOM = Y. Hvis denne verdien er satt til 'N' eller mangler, vil ikke Fjernhjelp fungere.
Egenskaper

Artikkel-ID: 300546 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 03:05:50 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB300546
Tilbakemelding