Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Funksjonene til klienten for eksternt skrivebord i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO300698
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver funksjonene til klienten Remote Desktop Protocol (RDP) 5.1, som er inkludert i Windows XP. Disse funksjonene er tilgjengelige når klienten kobler seg til en ekstern vert for Windows XP ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord.
Mer informasjon
Hvis du vil bruke Tilkobling til eksternt skrivebord, klikker du Start, velger Programmer og deretter Tilbehør, klikker Kommunikasjon og klikker deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.

Funksjonene er:

Omadressering av nettverksskriver

Omadressering av nettverksskriver gjør det mulig å omadressere nettverksskrivere som er installert på den lokale datamaskinen, i den eksterne skrivebordsøkten. Du kan sende utskrifter til nettverksskriveren uten å gjøre konfigurasjonsendringer eller installere flere skrivere. Denne funksjonen kan deaktiveres i kategorien for lokale ressurser i klienten for eksternt skrivebord.

Omadressering av lokale stasjoner

Stasjonene på den lokale datamaskinen kan omadresseres i økten, slik at filer lett kan overføres mellom den lokale verten og den eksterne datamaskinen. Stasjonene kan være lokale harddisker, diskettstasjoner og tilordnede nettverksstasjoner.

Stasjonene kan vises i Min datamaskin som "A på datamaskinnavn " og "C på datamaskinnavn" for hver omadressert stasjon. Hvis for eksempel den lokale datamaskinen heter "WinXP", og stasjon C på den lokale datamaskinen er omadressert, kan stasjonen vises som "C på WinXP" i den eksterne økten.

Kopiere og lime inn filer

Du kan kopiere og lime inn filer mellom den eksterne økten og den lokale datamaskinen, eller omvendt, ved hjelp av funksjonene Kopier og Lim inn.

Støtte for mer enn 256 farger

RDP 5.1 gjør at du kan få 15-biters, 16-biters og 24-biters fargedybde når du kobler deg til en Windows XP-basert datamaskin (forutsatt at det lokale skjermkortet støtter dette).

Omadressering av lyd

Omadressering av lyd gjør at klienten kan motta all lyd som spilles av i den eksterne økten (forutsatt at den lokale datamaskinen har et lydkort som fungerer).

Omadressering av Windows-tastekombinasjoner

Du kan omadressere Windows-tastekombinasjoner, for eksempel Alt+Tab og Ctrl+Esc, hvis du velger riktig innstilling. Denne funksjonen kan konfigureres i kategorien for lokale ressurser i klienten for eksternt skrivebord.

Tilkoblingslinje

Tilkoblingslinjen gjør at du lett kan minimere og maksimere en ekstern skrivebordsøkt i fullskjermsmodus. Hvis stiften er slått på for tilkoblingslinjen, vises den alltid. Hvis stiften ikke er slått på for tilkoblingslinjen, vises den bare når du flytter musepekeren til toppen av skjermen. Tilkoblingslinjen kan deaktiveres under Visningsalternativer.


Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
Egenskaper

Artikkel-ID: 300698 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 03:09:04 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB300698
Tilbakemelding