Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik konfigurerer du en datamaskin til å motta tilbud om fjernhjelp i Windows XP og Windows 2003

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO301527
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer den Microsoft Windows XP- eller Microsoft Windows Server 2003-baserte datamaskinen til å motta tilbud om fjernhjelp.

Fjernhjelp-verktøyet kan konfigureres slik at en ekspertbruker kan starte en Fjernhjelp-økt ved å bruke funksjonen Tilby fjernhjelp. Ved hjelp av Fjernhjelp-økten kan ekspertbrukeren hjelpe nybegynneren. Denne funksjonen krever at datamaskinen til ekspertbrukeren og datamaskinen til nybegynneren er medlemmer av samme domene eller medlemmer av klarerte domener. Domener brukes i firmanettverk av sikkerhetsgrunner. Domener administreres vanligvis av en nettverksadministrator. Funksjonen Tilby fjernhjelp er ikke et praktisk alternativ for de fleste hjemmebaserte nettverk.Hvis du vil ha mer informasjon om Fjernhjelp, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
300546 Oversikt over Fjernhjelp i Windows XP
308013 Slik bruker du Tilby fjernhjelp (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Hvis du vil konfigurere datamaskinen til nybegynneren til å godta tilbud om fjernhjelp, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:
 • Gruppepolicyen på datamaskinen til nybegynneren må konfigureres for å aktivere tilbud om fjernhjelp.
 • Datamaskinen til nybegynneren og eksperten må være medlem av det samme domenet eller medlem av klarerte domener.
 • Windows XP eller Windows 2003 må være installert på begge datamaskiner.
 • Ekspertbrukeren må være medlem av den lokale administratorgruppen på datamaskinen til nybegynneren.
Hvis du vil konfigurere gruppepolicyene for Fjernhjelp-verktøyet, trenger du en liste over ekspertbrukere som datamaskinene til nybegynnerne kan godta tilbud om fjernhjelp fra. Denne listen må inneholde domenebrukergrupper og domenebrukerkontoer.

Obs!  Eksperter som bruker Tilby fjernhjelp kan ikke koble seg til datamaskinen til en nybegynner når Anmodet fjernhjelp er deaktivert på datamaskinen til nybegynneren. (Dette problemet oppstår ikke på datamaskiner som kjører Microsoft Windows XP med Service Pack 2.)

 1. Start snapin-modulen for gruppepolicyen MMC (Microsoft Management Console). Dette gjør du ved å klikke Start og deretter Kjør. I Åpne-boksen skriver du inn følgende: gpedit.msc. Klikk deretter OK.
 2. I mappen Local Computer Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\System\Remote Assistance finner og dobbeltklikker du Tilby Fjernhjelp.
 3. I dialogboksen Egenskaper for Tilby fjernhjelp klikker du Aktiver.
 4. Velg et alternativ på listen for å fastslå hvilke av de følgende handlinger ekspertbrukerne kan utføre.
  • Tillat at hjelpere bare kan vise datamaskinen
  • Tillat at hjelpere fjernkontrollerer datamaskinen
  Obs!  Denne innstillingen gjelder for hele gruppen som er oppført. Policyinnstillingen for Tilby fjernhjelp gir deg ikke en mekanisme som lar én brukergruppe vise datamaskinen til nybegynneren, og lar også en annen gruppe med brukere vise og kontrollere datamaskinen til nybegynneren. Det kan bare finnes én ekspertgruppe.

 5. Klikk Vis. Dialogboksen Vis innhold åpnes.
 6. Klikk Legg til for å legge til domenebrukerne og domenebrukergruppene.
 7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Vis innhold, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for Tilby fjernhjelp.
 8. Avslutt snapin-modulen for gruppepolicy for MMC.
Disse policyene aktiveres umiddelbart. Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt.

Viktig!  Vær forsiktig når du fyller ut egenskapene for gruppepolicyen for Tilby fjernhjelp, fordi du ikke kan bekrefte domenekontoene som er skrevet inn. Det anbefales at du tester denne policyinnstillingen grundig før du iverksetter en utbredt bruk av policyen.

Obs! Policyen for Tilby fjernhjelp er heller ikke tilgjengelig i Microsoft Windows XP Home Edition.

Obs!  Fjernhjelp bruker DCOM. I Windows XP og Windows 2003 finnes DCOM-oppføringen i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Strengverdien for DCOM-oppføringen er EnableDCOM = Y. Hvis denne verdien er satt til 'N' eller mangler, vil ikke Fjernhjelp fungere.

Bruk følgende fremgangsmåte for å oppdatere gruppepolicyobjektene med de nye innstillingene for Windows-brannmur:
 1. Logg deg på den Windows XP SP2-baserte datamaskinen som et medlem av sikkerhetsgruppen for domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen for systemansvarlige eller sikkerhetsgruppen for opprettere/eiere av gruppepolicy.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn mmc og klikk deretter OK.
 3. Klikk Legg til / fjern snapin-modulFil-menyen, klikk kategorien Frittstående, og klikk deretter Legg til.
 4. På listen Tilgjengelige frittstående snapin-moduler klikker du Redigeringsprogram for gruppepolicyobjekt, og deretter klikker du Legg til.
 5. I dialogboksen Velg gruppepolicyobjekt klikker du Bla gjennom.
 6. Under Bla gjennom etter et gruppepolicyobjekt klikker du gruppepolicyobjektet du vil oppdatere med de nye innstillingene for Windows-brannmur, og deretter klikker du OK.
 7. Klikk Fullfør for å fullføre veiviseren for gruppepolicy.
 8. I dialogboksen Legg til en frittstående snapin-modul klikker du Lukk.
 9. I dialogboksen Legg til / fjern snapin-modul klikker du OK.
 10. I konsolltreet utvider du Computer Configuration, Administrative Templates, Network, Network Connections, og deretter klikker du Windows Firewall.
 11. Bruk snapin-modulen Redigeringsprogram for gruppepolicyobjekt til å finne innstillingene for Gruppepolicy for Windows-brannmur. Du gjør dette ved å klikke Start, Kjør, skrive inn gpedit.msc i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.

  Obs!  Innstillingene for gruppepolicy finnes i følgende mapper for redigeringsprogrammet for gruppepolicyobjekt:
  • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
  • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
  • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile
 12. For hver snapin-bane du fant i trinn 11 kan du legge til følgende oppføring i innstillingen Windows-brannmur: Definer portunntak:
  135:TCP:*:Enabled:Offer Remote Assistance
 13. For hver snapin-bane legger du til følgende oppføringer i innstillingen Windows-brannmur: Definer programunntak:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Enabled:Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Enabled:Offer Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Enabled:Remote Assistance – Windows Messenger and Voice
Egenskaper

Artikkel-ID: 301527 – Forrige gjennomgang: 12/23/2005 08:15:00 – Revisjon: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbenv KB301527
Tilbakemelding