Slik unngår du at Windows Messenger kjører på en Windows XP-basert datamaskin

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO302089
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du unngår at Windows Messenger kjører. Som standard installerer Windows XP Professional og Windows XP Home Edition Windows Messenger. Brukergrensesnittet lar deg ikke fjerne eller avinstallere Windows Messenger.

Når du installerer Windows XP Service Pack 1 (SP1), legges det til en ny funksjon kalt Angi programtilgang og standardprogrammer i Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel. Du kan bruke denne funksjonen til å fjerne Windows Messenger fra Start-menyen, skrivebordet og andre plasseringer. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
332003 Endre standardprogrammer og aktivere eller fjerne tilgang til Microsoft Windows og programmer fra andre enn Microsoft
Mer informasjon

Hvis du vil hindre at Windows Messenger kjøres, bruker du metoden som passer for din versjon av Windows Messenger og Windows.


Bruk snapin-modulen for gruppepolicy (gpedit.msc) til å aktivere alternativet Ikke tillat at Windows Messenger kjøres.

Obs!
 • Hvis du vil bruke snapin-modulen for gruppepolicy, må du være logget på datamaskinen med en konto med administratortillatelser.
 • Denne metoden hindrer at programmer som bruker Messenger APIene, bruker Windows Messenger. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 og funksjonen Fjernhjelp i Windows XP er eksempler på programmer som bruker disse APIene og som er avhengige av Windows Messenger.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere alternativet Ikke tillat at Windows Messenger kjøres:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter OK.
 2. I gruppepolicy utvider du Lokal datamaskinpolicy, Datamaskinkonfigurasjon, Administrative maler, Windows-komponenter, og deretter utvider du Windows Messenger.
 3. Dobbeltklikk Ikke tillat at Windows Messenger kjøres, og klikk deretter Aktivert.
 4. Klikk OK.
 5. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte snapin-modulen for gruppepolicy.

Obs!  Denne metoden hindrer ikke brukere i å kjøre Windows Messenger manuelt, men Windows Messenger kjøres ikke automatisk hver gang Windows startes.

Endre innstillingene i Windows Messenger. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Start Windows Messenger.
 2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Innstillinger.
 3. Klikk for å fjerne merket for Kjør dette programmet når Windows starter, og klikk deretter OK.
Hvis du bruker Outlook Express eller Outlook 2002, kan det hende at Windows Messenger starter automatisk hver gang du kjører Outlook Express eller Outlook. Følg denne fremgangsmåten for å hindre at Windows Messenger startes automatisk:

Outlook Express

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Generelt.
 2. Klikk for å fjerne merket for Logg automatisk på Windows Messenger, og klikk deretter OK.

Outlook 2002

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Annet.
 2. Klikk for å fjerne merket for Aktiver Øyeblikkelige meldinger i Microsoft Outlook, og klikk deretter OK.


Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Obs!  Denne metoden hindrer at programmer som bruker Messenger APIene, bruker Windows Messenger. Outlook 2002, Outlook Express 6 og funksjonen Fjernhjelp i Windows XP er eksempler på programmer som bruker disse APIene og som er avhengige av Windows Messenger.

 1. Start Registerredigering. Dette gjør du ved å klikke Start, Kjør, skrive inn regedit.exe, og deretter klikke OK.

  Hvis følgende registerundernøkkel allerede finnes, går du til trinn 6:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. Klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel. Skriv inn Messenger for å angi navnet på den nye registernøkkelen, og trykk deretter Enter.
 4. Klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel. Skriv inn Client for å angi navnet på den nye registernøkkelen, og trykk deretter Enter.
 6. Klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi. Skriv inn PreventRun for å angi navnet på den nye DWORD-verdien, og trykk deretter Enter.
 8. Høyreklikk PreventRun-verdien du opprettet i trinn 7, og klikk deretter Endre. I Verdidata-boksen skriver du 1, og deretter klikker du OK.
 9. Avslutt Registerredigering.
deaktiver fjern avinstaller
Egenskaper

Artikkel-ID: 302089 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 03:28:49 – Revisjon: 8.1

Microsoft Windows Messenger 4.0, Microsoft Windows Messenger 4.5, Microsoft Windows Messenger 4.6

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB302089
Tilbakemelding