Slik bruker du automatisering til å opprette og vise en PowerPoint 2002-presentasjon eller en Office PowerPoint 2003-presentasjon ved hjelp av Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil ha en Microsoft Visual C# .NET-versjon av denne artikkelen, kan du se303718 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en Microsoft Visual C++ .NET-versjon av denne artikkelen, kan du se308336 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker automatisering til å opprette og vise en Microsoft PowerPoint 2002-presentasjon eller en Microsoft Office PowerPoint 2003-presentasjon ved hjelp av Microsoft Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003.
Mer informasjon

Opprette en automatiseringsklient for Microsoft PowerPoint 2002 og Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003. Klikk NewFile-menyen, og klikk deretter Project. Velg Windows Application fra Visual Basic Projects-typene. Form1 opprettes som standard.
 2. Legg til en referanse i Microsoft PowerPoint Object Library og Microsoft Graph Object Library. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Add ReferenceProject-menyen.
  2. I kategorien COM finner du Microsoft PowerPoint Object Library og klikker Select. Finn også Microsoft Graph Object Library, og klikk Select.

   Obs!  Microsoft Office 2003 inneholder Primary Interop-samlinger (PIAer). Microsoft Office XP inneholder ikke PIAer, men de kan lastes ned.Hvis du vil ha mer informasjon om PIAer for Office XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   328912 PIAer for Microsoft Office XP er tilgjengelige for nedlasting (denne artikkelen kan være på engelsk)
  3. Klikk OK i dialogboksen Add References for å godta valgene.
 3. Velg ToolboxView-menyen for å vise verktøykassen og legge til en knapp i Form1.
 4. Dobbeltklikk Button1. Kodevinduet for skjemaet vises.
 5. Finn følgende kode i kodevinduet
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  End Sub					
  Erstatt med følgende kode:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    Const sTemplate = _      "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"    Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"    Dim oApp As PowerPoint.Application    Dim oPres As PowerPoint.Presentation    Dim oSlide As PowerPoint.Slide    Dim bAssistantOn As Boolean    'Start Powerpoint and make its window visible but minimized.    oApp = New PowerPoint.Application()    oApp.Visible = True    oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized    'Create a new presentation based on the specified template.    oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)    'Build Slide #1:    'Add text to the slide, change the font and insert/position a     'picture on the first slide.    oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "My Sample Presentation"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)    oSlide = Nothing    'Build Slide #2:    'Add text to the slide title, format the text. Also add a chart to the    'slide and change the chart type to a 3D pie chart.    oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "My Chart"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    Dim oChart As Graph.Chart    oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _          "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object    oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie    oChart = Nothing    oSlide = Nothing    'Build Slide #3:    'Add a text effect to the slide and apply shadows to the text effect.    oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)    oSlide.FollowMasterBackground = False    Dim oShape As PowerPoint.Shape    oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _      "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)    oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground    oShape.Shadow.Visible = True    oShape.Shadow.OffsetX = 3    oShape.Shadow.OffsetY = 3    oShape = Nothing    oSlide = Nothing    'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in    'the presentation.    Dim SlideIdx(3) As Integer    SlideIdx(0) = 1    SlideIdx(1) = 2    SlideIdx(2) = 3    With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition      .AdvanceOnTime = True      .AdvanceTime = 3      .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut    End With    Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings    oSettings = oPres.SlideShowSettings    oSettings.StartingSlide = 1    oSettings.EndingSlide = 3    'Prevent Office Assistant from displaying alert messages.    bAssistantOn = oApp.Assistant.On    oApp.Assistant.On = False    'Run the slide show and wait for the slide show to end.    oSettings.Run()    Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1      System.Windows.Forms.Application.DoEvents()    Loop    oSettings = Nothing    'Reenable Office Assisant, if it was on.    If bAssistantOn Then      oApp.Assistant.On = True      oApp.Assistant.Visible = False    End If    'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint.    oPres.Saved = True    oPres.Close()    oPres = Nothing    oApp.Quit()    oApp = Nothing    GC.Collect()  End Sub					
  Obs!  I denne koden representerer konstantene sTemplate og sPic hele banen og filnavnet til henholdsvis en PowerPoint-mal og et -bilde. Endre disse banene etter behov for å bruke en mal eller et bilde som er installert på systemet.
 6. Legg til følgende kode øverst i Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.CoreImports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph					
 7. Trykk F5 for å bygge, og kjør deretter programmet.
 8. Klikk Button1 på skjemaet for å opprette og deretter vise en PowerPoint-presentasjon.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende webområde for Microsoft Developer Network (MSDN): Hvis du vil ha mer informasjon om PowerPoint-automatisering, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
180616 Slik bruker du MFC til å opprette og vise en PowerPoint-presentasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
222929 Slik automatiserer du PowerPoint ved hjelp av Visual Basic (denne artikkelen kan være på engelsk)
Eigenschappen

Artikel-id: 303717 - Laatst bijgewerkt: 01/17/2007 08:49:14 - Revisie: 8.4

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto KB303717
Feedback