Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Legge til oppslagsfelt i en Microsoft Access-tabell

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Nybegynner: Krever kunnskap om brukergrensesnittet på enbrukermaskiner.

Hvis du vil ha en Microsoft Access 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 304463 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en Microsoft Access 97-versjon av denne artikkelen, kan du se 304464 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
I Microsoft Access kan du legge til et felt i en tabell for å slå opp informasjon i en annen tabell. Denne teknikken bruker du vanligvis når du vil opprette relasjoner mellom tabeller. Du har for eksempel en produkttabell med et kategorifelt som slår opp kategorinavnet fra en kategoritabell. Med denne teknikken kan du lagre primærnøkkelverdien bare i kategoritabellen, men vise det mer nyttige kategorinavnet.

Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan legge til oppslagsfelt i en Microsoft Access-tabell. Først viser den hvordan du bruker en veiviser til å legge til oppslagsfeltet, og deretter viser den hvordan du kan legge til oppslagsfeltet manuelt.
Mer informasjon

Bruke en veiviser til å opprette et oppslagsfelt

 1. Start Access.
 2. Klikk Eksempeldatabaser og deretter Eksempeldatabasen GastronorHjelp-menyen. Lukk hovedskjemaet for sentralbordet når det vises.

  Obs!  I Access 2007 klikker du først Eksempel i Malkategorier-ruten, velger Gastronor 2007 og klikker deretter Last ned.
 3. Klikk Databaseobjekter og deretter Tabeller Vis-menyen.

  Obs!  I Access 2007 klikker du Tabellutforming i Tabeller-gruppen i kategorien Opprett.
 4. Dobbeltklikk Lag tabell i utformingsvisning for å opprette en ny tabell.

  Obs!  I Access 2007 hopper du over dette trinnet.
 5. Skriv inn AnsattOppslag i den første raden under Feltnavn.
 6. Velg Oppslagsveiviser i kolonnen Datatype.
 7. Merk av for Jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring på den første siden av oppslagsveiviseren, og klikk Neste.
 8. Klikk tabellen Ansatte i listen over tabeller, og klikk deretter Neste.
 9. Dobbeltklikk AnsattID-, Etternavn- og Fornavn-feltet for å legge til felt i listen over valgte felt, og klikk deretter Neste to ganger.
 10. Kontroller at det er merket av for Skjul nøkkelkolonne, og klikk deretter Neste.
 11. Klikk Fullfør på den siste siden av Oppslagsveiviser.
 12. Klikk Ja når du blir spurt om du vil lagre tabellen, og gi tabellen navnet TestOppslagsveiviser.
 13. Klikk Ja for å legge til en primærnøkkeltabell når du blir spurt om det.

  Veiviseren oppretter en relasjon mellom den nye tabellen og Ansatte-tabellen i eksempeldatabasen Gastronor.
 14. Klikk DataarkvisningVis-menyen.

  Obs!  I Access 2007 åpner du tabellen i Dataarkvisning.
 15. Klikk pil ned i AnsattOppslag-feltet.

  Legg merke til at to kolonner vises i kombinasjonsboksen.

Opprette oppslagsfelt manuelt

 1. Start Access.
 2. Klikk Eksempeldatabaser og deretter Eksempeldatabasen GastronorHjelp-menyen. Lukk hovedskjemaet for sentralbordet når det vises.

  Obs!  I Access 2007 klikker du først Eksempel i Malkategorier-ruten, velger Gastronor 2007 og klikker deretter Last ned.
 3. Klikk Databaseobjekter og deretter Tabeller Vis-menyen.

  Obs!  I Access 2007 klikker du Tabellutforming i Tabeller-gruppen i kategorien Opprett.
 4. Dobbeltklikk Lag tabell i utformingsvisning for å opprette en ny tabell.

  Obs!  I Access 2007 hopper du over dette trinnet.
 5. Skriv inn AnsattOppslag i den første raden under Feltnavn.
 6. Klikk Tall i kolonnen Datatype.
 7. I Feltegenskaper-vinduet klikker du kategorien Oppslag.
 8. Klikk Kombinasjonsboks i VisKontroll-listen.
 9. Klikk først i egenskapsboksen Radkilde, klikk pilen som vises, velg Ansatte fra listen og klikk deretter byggeverktøysknappen for å åpne spørreverktøyet.
 10. Dobbeltklikk i AnsattID-, Etternavn- og Fornavn-feltene for å legge dem til i spørringen.
 11. Klikk Lukk i Lukk-gruppen i kategorien Utforming.
 12. Klikk Ja når du blir spurt om du vil lagre endringer i SQL-setningen.
 13. Sørg for at verdien 1 er angitt for egenskapen BundetKolonne.

  Obs!  Denne egenskapen tilsvarer det feltet i radkilden som er lagret i feltet. I dette eksemplet er AnsattID-verdien fra Ansatte-tabellen lagret i AnsattOppslag-feltet.
 14. Endre verdien for AntallKolonner-egenskapen til 3.

  Obs!  Denne verdien angir hvor mange felt som er valgt i radkilden.
 15. Skriv inn 0";1";1" i Kolonnebredder-boksen.

  Obs!  Egenskapen Kolonnebredder er en semikolondelt liste over bredder for hver kolonne i radkilden. Angi kolonnebredde 0" hvis du vil skjule kolonnen.
 16. Skriv inn 2" i Listebredde-boksen.
 17. Klikk DataarkvisningVis-menyen.

  Obs!  I Access 2007 åpner du tabellen i Dataarkvisning.
 18. Klikk Ja når du blir spurt om du vil lagre tabellen, og gi tabellen navnet TestOppslagsveiviser2.
 19. Klikk Ja for å legge til en primærnøkkeltabell når du blir spurt om det.
 20. Klikk pil ned i EmployeeLookup-feltet.

  Legg merke til at to kolonner vises i kombinasjonsboksen.
OfficeKBHowTo inf Acc2002 Acc2003 ACC2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 304462 – Forrige gjennomgang: 05/22/2007 14:20:58 – Revisjon: 5.1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbexpertisebeginner kbdesign kbdatabase kbhowto KB304462
Tilbakemelding