Slik forlenger du avslutningstiden for Windows XP slik at prosesser kan avsluttes riktig

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO305788
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet om å gjenopprette registret i Regedit.exe eller hjelpeemnet om å gjenopprette en registernøkkel i Regedt32.exe.

I denne artikkelen

Sammendrag
Når Windows avsluttes, får hver prosess som er aktivert, 20 sekunder som standard til å utføre opprydningsarbeid på. Hvis en prosess ikke svarer innen dette tidsavbruddet, viser Windows dialogboksen for å vente, avslutte oppgaven eller avbryte prosessen. Du blir da bedt om å vente 20 sekunder til, stoppe prosessen eller avbryte avslutningsprosessen.

Tilbake til toppen

Forlenge tidsavbruddet

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.

Du kan endre en registerverdi for å forlenge tidsavbruddet. Standard tidsavbruddsverdi (20 sekunder) lagres i verdien WaitToKillAppTimeout i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Denne verdien vises i millisekunder. Du kan bruke Registerredigering til å endre denne verdien og deretter starte datamaskinen på nytt for å aktivere endringen.

Obs! Det er vanligvis best å unngå å øke tiden det tar å avslutte. Hvis for eksempel datamaskinen mister strømmen, kan kanskje ikke den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS) gi nok strøm lenge nok til at alle prosessene, i tillegg til operativsystemet blir avsluttet på riktig måte. Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 305788 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 04:47:10 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305788
Tilbakemelding