Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik oppretter du flersystemoppstart i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO306559
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer Windows XP for flersystemoppstart med følgende operativsystemer:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS eller Microsoft Windows 3.x
Du kan installere mer enn ett operativsystem på datamaskinen, og velge hvilket operativsystem du vil bruke hver gang du starter datamaskinen. Konfigurasjonen kalles ofte dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart (se ordlisten med definisjoner av uvant terminologi på slutten av denne artikkelen).

Diskvolum og diskformat

Merk at EFS (Encrypting File System) ikke er tilgjengelig i Windows XP Home Edition.

Reformatere og reparere harddisken

Det kan hende du må formatere og partisjonere harddisken på nytt hvis:
 • Du bare har ett volum.

  Du må installere hvert operativsystem på et eget volum på datamaskinen slik at hver installasjon kan beholde egne filer og egen konfigurasjonsinformasjon.
 • Oppstartspartisjonen er ikke formatert med riktig filsystem:
  • Hvis du vil opprette flersystemoppstart med MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, må du formatere oppstartspartisjonen med FAT16 eller FAT32 fordi operativsystemet ikke kan starte hvis systempartisjonen er NTFS.
  • Hvis du vil opprette flersystemoppstart med Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Microsoft Windows XP, må du formatere oppstartspartisjonen med FAT16 fordi Windows 95, Windows 98 og Windows Me ikke støtter NTFS-filsystemet.
  • Hvis du vil installere Windows 95, Windows 98 eller Windows Me med Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatere oppstartspartisjonen med FAT16 fordi Windows NT 4.0 ikke støtter FAT32-filsystemet.
  • Hvis du vil opprette flersystemoppstart med Windows 98 eller Windows Me sammen med Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatere oppstartspartisjonen med FAT32.

   Merk Hvis du formaterer et volum for Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP med et annet filsystem enn NTFS, vil du miste alle NTFS-spesifikke funksjoner. Dette gjelder også noen av funksjonene i Windows XP, slik som sikkerhet for filsystemet, innstillinger for Encrypting File System (EFS), diskkvoter og Eksternt lager. Windows 95, Windows 98 og Windows Me vil ikke gjenkjenne en NTFS-partisjon, og oppfatter den som ukjent. Hvis du formaterer en Windows 98- eller Windows Me-partisjon som FAT, og en Windows XP-partisjon som NTFS, vil ikke filer på NTFS-partisjonen være synlige eller tilgjengelige når du kjører Windows 98 eller Windows Me.

Støttede filsystemer

Tabellen nedenfor viser støttede filsystemer for Microsoft operativsystemer:
  Operativsystem   Støtter filsystem  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3,1     FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95     FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Forholdsregler

Før du oppretter en konfigurasjon med flersystemoppstart med Windows XP og andre operativsystemer, bør du lese følgende forholdsregler:
 • Før du begynner å opprette flersystemoppstart, bør du ta sikkerhetskopi av det gjeldende operativsystemet og alle datafilene.
 • Hvert operativsystem må installeres på et eget volum. Microsoft støtter ikke installasjon av flere operativsystemer på samme volum.
 • Hvis du bare har ett volum i datamaskinen, må du reformatere og repartisjonere harddisken for å sette av plass til flere operativsystemer før du begynner å opprette konfigurasjonen for flersystemoppstart, med mindre du bare skal installere ett ekstra eksemplar av Windows XP.
 • Ikke installer Windows XP på en komprimert stasjon som ikke ble komprimert med komprimeringsverktøyet til NTFS.
 • Du må bruke forskjellige navn på datamaskinen for hvert operativsystem hvis maskinen er koblet til et sikkert Windows 2000- eller Windows XP-domene.
 • Installer operativsystemene i denne rekkefølgen:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 eller Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil opprette flersystemoppstart med Windows XP eller MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98 og Windows Me:

Merk Du kan bare installere én enkelt forekomst av Windows 95, Windows 98 eller Windows Me i en konfigurasjon for flersystemoppstart. Du kan ikke konfigurere datamaskinen til flersystemoppstart av Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, fordi alle disse plattformene bruker samme oppstartsfil. Du kan for eksempel bruke Windows 95, Windows 2000 og Windows XP, men ikke Windows 95, Windows 98 og Windows XP.

Du må installere Windows XP etter å ha installert MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me for å hindre at disse operativsystemene overskriver oppstartsektoren og oppstartfilene til Windows XP.

Slik oppretter du flersystemoppstart med Windows XP og MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me:
 1. Sørg for at harddisken er formatert med korrekt filsystem.
 2. Installer operativsystemene på forskjellige volum i denne rekkefølgen: MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, og deretter Windows XP.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil ha flersystemoppstart med MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Windows XP, installerer du MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, og deretter installerer du Windows XP.
  • Hvis du vil ha flersystemoppstart med Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Windows XP, installerer du enten Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, og deretter installerer du Windows XP.
  Installer hvert operativsystem ifølge vanlige installasjonsprosedyrer.

Slik oppretter du flersystemoppstart med Windows NT 4.0 og Windows XP

Det anbefales ikke å bruke flersystemoppstart med både Windows NT 4.0 og Windows XP som en permanent løsning. NTFS-oppdateringen i Service Pack 5 (SP5) for Windows NT 4.0 er bare utgitt for å la deg evaluere og oppgradere til Windows XP.

Slik oppretter du flersystemoppstart med Windows NT 4.0 og Windows XP:
 1. Sørg for at harddisken er formatert med korrekt filsystem.
 2. Installer Windows NT 4.0, legg til SP5, og installer deretter Windows XP på et eget volum. Installer hvert operativsystem ifølge vanlige installasjonsprosedyrer.
Merk Hvis du vil installere mer enn ett operativsystem som vil utgjøre en kombinasjon av Windows NT 4.0 og Windows 2000 eller Windows XP som de eneste installerte operativsystemene, må du sørge for å installere SP5 for Windows NT 4.0. Windows XP vil automatisk oppgradere enhver NTFS-partisjon den finner på systemet ditt, til den versjonen av NTFS som brukes av Windows 2000 og Windows XP. Windows NT 4.0 behøver SP5 for å kunne lese og skrive filer på et volum som er formatert med den versjonen av NTFS som brukes av Windows 2000 og Windows XP.

Installere programmer på mer enn ett operativsystem

Hvis du installerer programmer på mer enn ett operativsystem, må du behandle hvert operativsystem som en selvstendig enhet. Alle programmer og drivere du vil bruke, må installeres separat for hvert operativsystem du vil benytte dem på. Hvis du for eksempel vil bruke Microsoft Word under både Windows 98 og Windows XP på samme datamaskin, må du starte Windows 98 og installere Microsoft Word. Deretter må du starte maskinen på nytt under Windows XP og installere Microsoft Word på nytt.

Merk Windows 95 og Windows 98 kan omkonfigurere maskinvaren første gang du bruker dem, noe som kan skape konfigurasjonsproblemer når du starter Windows XP.

Angi standard operativsystem for oppstart

Hvis du har mer enn ett operativsystem på datamaskinen, kan du angi operativsystemet du vil bruke som standard når du starter datamaskinen:
 • Klikk Start, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter System.
 • I kategorien Avansert, under Oppstart og gjenoppretting, klikker du Innstillinger.
 • Under Systemoppstart på listen Standard operativsystem klikker du det operativsystemet du vil skal starte når du slår på eller starter datamaskinen på nytt.
 • Merk av for Vis liste over operativsystemer, og skriv antall sekunder som listen skal vises før standardoperativsystemet automatisk blir startet.

  Klikk Rediger for å redigere filen med oppstartsalternativer manuelt. Microsoft fraråder på det sterkeste at du redigerer filen med oppstartsalternativer (Boot.ini), fordi det kan medføre at datamaskinen blir ubrukelig.

Feilsøking

 • Når du starter Microsoft Internet Explorer, kan Explorer avsluttes, og du kan få en feilmelding som ligner på følgende:
  iexplore forårsaket en ugyldig sidefeil i modul kernel32.dll.
  Denne feilen kan oppstå hvis du installerer flere operativsystemer på et enkelt volum.

  Denne feilen kan løses ved at hvert operativsystem installeres på et eget volum.
 • Du kan ikke konfigurere datamaskinen til å starte både Windows 95 og Windows 98 (eller Windows Me).

  Du kan ikke konfigurere datamaskinen til flersystemoppstart av Windows 95 og Windows 98 (eller Windows Me), fordi alle disse plattformene bruker samme oppstartsfil. Derfor støttes ikke flersystemoppstart av Windows 95 og Windows 98 og Windows Me.
 • Når du starter datamaskinen, vises ikke oppstartsmenyen, så du kan ikke starte Windows XP.

  Dette problemet kan oppstå hvis du installerer Windows 95, Windows 98 eller Windows Me etter at du har installert Windows XP.

  Du løser dette problemet ved å reparere eller reinstallere Windows XP.OrdlisteOppstartspartisjon
Oppstartspartisjonen inneholder Windows-operativsystemet og støttefilene. Oppstartspartisjonen kan, men må ikke, være det samme som systempartisjonen. Det vil bare være én systempartisjon, men det vil være én oppstartspartisjon for hvert operativsystem i en flersystemoppstart.

Merk På dynamiske disker kalles dette oppstartsvolumet.

Hvis du vil ha mer informasjon om disklagring i Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
314343 Grunnleggende eller dynamisk lagring i Windows XP
Se også: Systemvolum, VolumDobbeltsystemoppstart
En datamaskinkonfigurasjon som kan starte to forskjellige operativsystemer.
Se også: FlersystemoppstartUtvidet partisjon
Utvidede partisjoner ble utviklet for å møte behovet for mer enn fire partisjoner per diskstasjon. En utvidet partisjon kan selv inneholde flere partisjoner, og dette øker antall partisjoner som kan brukes på en enkelt stasjon. En utvidet partisjon er en beholder for logiske stasjoner som formateres og tilordnes til stasjonsbokstaver. Lanseringen av utvidede partisjoner ble fremskyndet av økende kapasitet på nye diskstasjoner.FAT (Filtildelingstabell)
Et filsystem som brukes av MS-DOS og andre Windows-baserte operativsystemer til å organisere og behandle filer. Filtildelingstabellen (FAT) er en datastruktur som Windows oppretter når du formaterer et volum ved hjelp av filsystemene FAT eller FAT32. Windows lagrer informasjon om hver fil i FAT, slik at det kan hente tilbake filen senere.
Se også: FAT32, Filsystem, NTFS-filsystemFAT32
En videreutvikling av FAT-filsystemet. FAT32 støtter mindre klyngestørrelser og større volumer enn FAT, som resulterer i mer effektiv plasstildeling på FAT32-volumer.
Se også: Filtildelingstabell (FAT), NTFS-filsystem, VolumFilsystem
I et operativsystem er filsystemet den overordnede strukturen for hvordan filer navngis, lagres og organiseres. NTFS, FAT og FAT32 er forskjellige filsystemer.
Se også: NTFS-filsystem, FAT, FAT32Logisk partisjon
Logiske partisjoner er partisjoner innenfor en utvidet partisjon. De brukes på samme måte som en primær partisjon som ikke er utvidet.Antall logiske stasjoner som kan opprettes i utvidede partisjoner, begrenses av antall tilgjengelige stasjonsbokstaver og mengden harddiskplass som er tilgjengelig for oppretting av stasjoner.Flersystemoppstart
En datamaskinkonfigurasjon som kan starte to forskjellige operativsystemer.
Se også: DobbeltsystemoppstartNTFS-filsystem
Et avansert filsystem som gir ytelse, sikkerhet (f.eks. fil- og mappetillatelser), pålitelighet og avanserte funksjoner som ikke finnes i noen versjon av FAT. NTFS garanterer for eksempel volumkonsekvens ved å bruke standard overføringslogg og teknikker for gjenoppretting. Hvis det oppstår feil på filsystemet, bruker NTFS loggfilen og kontrollpunktinformasjon til å gjenopprette filsystemets konsekvens. I Windows 2000 og Windows XP muliggjør NTFS også avanserte funksjoner som kryptering, punkt for reanalysering, spredte filer, USN-logg og diskkvoter.
Se også: FAT32, Filtildelingstabell (FAT), FilsystemPrimærpartisjon
En partisjon som brukes til å starte et operativsystem. Primærpartisjoner er partisjoner som bruker en av de fire primærpartisjonssporene i diskstasjonens partisjonstabell.Du kan også bruke primærpartisjoner som ikke inneholder operativsystemet.Systempartisjon
Systempartisjon refererer til diskvolumet som inneholder de maskinvarespesifikke filene du trenger for å starte Windows, for eksempel Ntldr, Boot.ini og Ntdetect.com. Systempartisjonen kan, men må ikke, være samme volum som oppstartspartisjonen.

Merk På dynamiske disker kalles dette systemvolumet.

Se også: Oppstartspartisjon, VolumVolum
Et volum er et lagringsområde på en harddisk som enten er en primærpartisjon eller en logisk stasjon i en utvidet partisjon. Et volum formateres ved hjelp av et filsystem, for eksempel FAT eller NTFS, og har en stasjonsbokstav tilordnet. Du kan se innholdet av et volum ved å klikke ikonet i Windows Utforsker eller Min datamaskin. En enkelt harddisk kan ha flere volumer, og volumer kan gå over flere disker.
Se også: Filtildelingstabell (FAT), NTFS-filsystem
multi-boot
Egenskaper

Artikkel-ID: 306559 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 05:02:54 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster KB306559
Tilbakemelding