Bruke tastaturoppsettet USA-Internasjonal i Windows 7, Windows Vista og Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne trinnvise veiledningen beskriver hvordan du bruker tastaturoppsettet USA-Internasjonal i Windows 7, Windows Vista og Windows XP.

Med oppsettet USA-Internasjonal kan du skrive inn internasjonale tegn og spesialtegn ved hjelp av tastekombinasjoner.

Bruke tastaturoppsettet USA-Internasjonal

Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal

Hvis du vil at vi skal legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil legge det til selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.Obs! 
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske løsningen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?La meg løse det selv

Følg trinnene nedenfor hvis du vil legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal:
 • Windows 7 eller Windows Vista
  1. Klikk Startstartknapp, skriv inn intl.cpl i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
  2. Klikk Endre tastaturer i kategorien Tastatur og språk.
  3. Klikk Legg til.
  4. Vis språket du vil bruke. For eksempel Engelsk (USA).
  5. Utvid Tastatur-listen, merk av for USA-Internasjonal, og klikk deretter OK.
  6. På listen Standard inndataspråk klikker du navn på språk - USA-Internasjonal (der navn på språk er språket du valgte i trinn 4), og deretter klikker du OK to ganger.
  7. Klikk OK i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

   Legg merke til at Språklinjen vises på oppgavelinjen. Når du plasserer musepekeren over den, vises det et verktøytips som beskriver det aktive tastaturoppsettet.
  8. Klikk Språklinjen, og klikk deretter USA-Internasjonal på hurtigmenyen som vises.

   Tastaturoppsettet USA-Internasjonal er valgt.
 • Windows XP
  1. Klikk Start, skriv inn intl.cpl i Kjør-boksen, og trykk deretter ENTER.
  2. Klikk Detaljer i kategorien Språk.
  3. Under Installerte tjenester klikker du Legg til.
  4. På listen Inndataspråk klikker du språket du vil bruke. For eksempel Engelsk (USA).
  5. På listen Tastaturoppsett/IME klikker du USA-Internasjonal og deretter OK.
  6. På listen Velg det installerte inndataspråket du vil skal brukes når datamaskinen startes klikker du navn på språk - USA-Internasjonal (der navn på språk er språket du valgte i trinn 6), og deretter klikker du OK.
  7. Klikk OK i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

   Legg merke til at Språklinjen vises på oppgavelinjen. Når du plasserer musepekeren over den, vises det et verktøytips som beskriver det aktive tastaturoppsettet. For eksempel vises USA-Internasjonal.
  8. Klikk Språklinjen, og klikk deretter USA-Internasjonal på hurtigmenyen som vises.

   Tastaturoppsettet USA-Internasjonal er valgt.
Hvis du vil ha mer informasjon om språklinjen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306993 SLIK: bruker du språklinjen i Windows XP

Opprette utvidede tegn

Tastaturoppsettet USA-Internasjonal tilordner nye funksjoner til høyre ALT-tast (ALT-tasten på høyre side av tastaturet). Bruk høyre ALT-tast i kombinasjon med andre taster til å opprette utvidede tegn.

Tabellen nedenfor viser hvilke tegn du kan opprette med høyre ALT-tast i kombinasjon med en annen tast, i tillegg til dem du kan opprette ved å bruke høyre ALT-tast pluss SKIFT-tasten og en annen tast:


Opprette internasjonale tegn

Når du trykker APOSTROF-tasten ( ' ), ANFØRSELSTEGN-tasten ( " ), GRAV AKSENT-tasten ( ` ), TILDE-tasten ( ~ ) eller CIRKUMFLEKS-tegnet ( ^ ), så vises det ingenting på skjermen før du trykker én tast til:
 • Hvis du trykker en bokstav som kan ha aksenttegn, så vises bokstaven med aksent.
 • Trykker du derimot tasten til et tegn som ikke kan ha aksenttegn, så vises det to separate tegn.
 • Trykker du mellomrom, så vises kun symbolet (apostrof, anførselstegn, grav aksent, tilde eller cirkumflekstegn).
Tabellen nedenfor viser tastaturkombinasjonene du kan bruke til å opprette tegnet du vil ha.

Obs!  Hvis du ikke er fornøyd med tastaturets virkemåte som er beskrevet i tabellen nedenfor, kan du legge til et annet tastaturoppsett, for eksempel amerikansk. Se delen Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal i denne artikkelen for å få vite hvordan du legger til tastaturoppsett. Her skal du velge et annet tastatur enn USA-Internasjonal.
Trykk denne tasten Trykk deretter denne tastenEndelig tegn
'(APOSTROF) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
"(ANFØRSELSTEGN)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
`(GRAV AKSENT) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~(TILDE) o, n, a õ, ñ, ã
^(CIRKUMFLEKS) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Endring i Windows 7

I enkelte sentral- og østeuropeiske språkversjoner av Windows 7 er tastaturoppsettet USA-Internasjonal installert som standard tastaturoppsett i stedet for amerikansk tastaturoppsett. Det kan være ulik virkemåte på grunn av denne endringen. Endringen gjøres fordi tastaturoppsettet USA-Internasjonal inneholder alle tastene som finnes på det amerikanske tastaturet, i tillegg til at det støtter enda flere tegn med aksent som brukes ofte for disse nasjonale innstillingene.

Hvis du likevel vil bruke det amerikanske tastaturoppsettet, kan du se delen Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal i denne artikkelen for å få vite hvordan du legger til tastaturoppsett.
Obs!  Her skal du velge US i stedet for USA-Internasjonal.

Bruke Trege taster

Tastekombinasjoner krever at du trykker og holder nede to eller flere taster samtidig. Dette er vanskelig å få til for brukere med bare én hånd eller som benytter munnpinne. Med Trege taster kan du trykke en endringstast (CTRL, ALT eller SKIFT) eller Windows-tasten og la den være aktivert inntil du trykker en annen tast.

Hvis du vil at vi skal aktivere Trege taster for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil aktivere funksjonen selv, går du til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.Obs! 
 • Hvis Trege taster fremdeles er deaktivert etter at du har kjørt den automatiske løsningen, kan det hende du må starte datamaskinen på nytt.
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske løsningen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?La meg løse det selv

Gjør følgende for å aktivere Trege taster:
 • Windows 7 eller Windows Vista
  1. Klikk Start Startknapp, og klikk deretter Kontrollpanel.
  2. Klikk Hjelpemiddel og deretter Endre tastaturets virkemåte.
  3. Merk av for Slå på trege taster.
  4. Klikk OK.
 • Windows XP
  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.
  2. Under Velg en kategori klikker du Tilgjengelighetsalternativer.
  3. Under eller velg et Kontrollpanel-ikon klikker du Tilgjengelighetsalternativer.

   Dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer vises.
  4. I kategorien Tastatur merker du av for Bruk Trege taster, og deretter klikker du OK.


Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge inn en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 306560 – Forrige gjennomgang: 09/27/2011 01:19:00 – Revisjon: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB306560
Tilbakemelding