Slik installerer du støtteverktøy fra CD-ROMen for Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO306794
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer Windows-støtteverktøy fra CD-ROMen for Windows XP.
Mer informasjon
Windows-støtteverktøy for Windows XP Professional og Windows XP 64-Bit Edition er ment for bruk av Microsoft-støttepersonell og avanserte brukere for å hjelpe til med å finne årsaken til og løsningen på datamaskinproblemer. Hvis du vil ha individuelle verktøybeskrivelser, leser du den elektroniske verktøydokumentasjonen for Windows-støtteverktøy (Suptools.chm).

Windows-støtteverktøy for Windows XP Professional og Windows XP 64-Bit Edition kan bare installeres på en datamaskin som kjører operativsystemene Windows XP Professional eller Windows XP 64-Bit Edition. Windows-støtteverktøy for Windows XP Professional og Windows XP 64-Bit Edition kan ikke brukes til å oppgradere støtteverktøy for Microsoft Windows NT eller Microsoft Windows 2000 som er installert på Windows NT eller Windows 2000.

Det anbefales at du fjerner alle tidligere versjoner av støtteverktøy, inkludert betaversjoner av Windows-støtteverktøy for Microsoft Windows XP Professional og Windows XP 64-Bit Edition, før du kjører installasjonsprogrammet for støtteverktøy.

Viktig! Disse verktøyene er ikke oversatt: De er skrevet og testet bare på engelsk. Det er ikke sikkert det går an å bruke disse verktøyene med en annen språkversjon av Microsoft Windows XP Professional eller Windows XP 64-Bit Edition.

Slik installerer du Windows-støtteverktøy:
  1. Sett inn CD-ROMen for Windows XP i CD-ROM-stasjonen.
  2. Dobbeltklikk Min datamaskin, høyreklikk CD-ROM-stasjonen, og deretter klikker du Utforsk.
  3. Gå til Support\Tools, og deretter dobbeltklikker du Setup.exe.
  4. Når veiviseren for Windows-støtte starter, klikker du Neste.
  5. Klikk Godtatt på lisensavtalen for sluttbrukere.
  6. Skriv inn navn og organisasjon, og klikk deretter Neste.
  7. Klikk enten Vanlig eller Fullstendig, og klikk deretter Neste.
  8. Bekreft installasjonsplasseringen, og klikk deretter Installer.
Windows-støtteverktøy er installert i mappen som ble spesifisert i trinn åtte, og en mappe for Windows-støtteverktøy legges til mappen Programfiler på Start-menyen.

Obs! En mer detaljert versjon av dette dokumentet finnes i Support\Tools\Readme.htm på CD-ROMen for Windows XP.

Programvaren i mappen Programfiler\Støtteverktøy støttes ikke i andre standard støtteprogrammer eller -tjenester for Microsoft. Du kan imidlertid rapportere problemer og feil ved å sende e-post til stinput@microsoft.com. Microsoft vil, ved eget forgodtbefinnende, omtale problemer og feil som rapporteres på denne måten, og det garanteres ikke svar.

Programvaren (inkludert instruksjoner for bruken og all trykt og elektronisk dokumentasjon) leveres SOM DEN ER uten garanti av noe slag. Microsoft fraskriver seg alle indirekte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. All risiko som bruken av eller ytelsen til programvaren fører med seg, hviler på deg.

Microsoft, selskapets forfattere eller noen andre som er involvert i utviklingen, produksjonen eller leveringen av programvaren, fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skader (herunder, men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) som oppstår som følge av eller er knyttet til bruken av eller manglende evne til å bruke programvaren eller dokumentasjonen, også i tilfeller der Microsoft er underrettet om muligheten for slike skader.
Egenskaper

Artikkel-ID: 306794 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 05:08:39 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool kbenv KB306794
Tilbakemelding