Produktmerknader for installasjonsprogrammet for Windows XP i filen Home.txt

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO306824
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
**********************************************************************

Produktmerknader for installasjonsprogrammet for
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Med enerett.

Når du installerer et nytt operativsystem, må du gjøre flere valg. Installasjonsveiviseren for Windows XP og disse produktmerknadene leder deg gjennom valgene.

Viktig! Før du begynner, bør du også lese filen Read1st.txt som ligger på CD-ROMen for Windows XP Home Edition. Filen inneholder den nyeste informasjonen som ikke var tilgjengelig da programdokumentasjonen og produktmerknadene ble skrevet, blant annet merknader om forhåndsinstallasjon, som er en forutsetning for en vellykket installasjon.

Disse produktmerknadene beskriver hvordan man kjører installasjonsveiviseren for Windows XP Home Edition på en enkelt datamaskin.

======================================================================
INNHOLD
======================================================================

Mer informasjon

======================================================================
1.0 Før du begynner
======================================================================

Når du installerer Windows XP Home Edition, må du angi informasjon om hvordan du vil at operativsystemet skal installeres. Fremgangsmåten som beskrives i disse produktmerknadene, gir deg nødvendig informasjon. Hvis du vil sikre at installasjonen blir vellykket, skal du fullføre trinnene som beskrives i følgende kapittel, før du installerer Windows XP:

* Kontroller at maskinvarekomponentene oppfyller minstekravene.

* Anskaff kompatibel maskinvare og programvare, slik som oppgraderingspakker og nye drivere.

* Ta sikkerhetskopi av gjeldende filer i tilfelle du vil gå tilbake til det gjeldende operativsystemet.

* Bestem deg for om du vil oppgradere operativsystemet eller installere et nytt eksemplar av Windows XP Home Edition.


Tilbake til toppen

1.1 Krav til maskinvare
======================================================================

Før du installerer Windows XP Home Edition, må du kontrollere at maskinvaren oppfyller følgende minstekrav:

* 233 Megahertz (MHz) Pentium eller høyere mikroprosessor (eller lignende)
* 128 megabyte (MB) RAM anbefalt (minimum 64 MB RAM, maksimum 4 gigabyte (GB) RAM)
* 1,5 GB ledig plass på harddisken
* VGA-skjerm
* Tastatur
* Mus eller kompatibel pekeenhet
* CD-ROM- eller DVD-stasjon


Tilbake til toppen

1.2 Kontrollere kompatibilitet for maskin- og programvare
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP vil automatisk kontrollere maskinvaren og programvaren og rapportere eventuelle konflikter. Hvis du vil sikre en vellykket installasjon, bør du finne ut om maskinvaren er kompatibel med Windows XP Home Edition før du starter veiviseren.

Du kan se listen over kompatibel maskinvare (HCL = Hardware Compatibility List) på følgende Web-område for Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Viktig! Windows XP Home Edition støtter bare de enhetene som står oppført i HCL. Hvis noe av maskinvaren din ikke er oppført i listen, må du ta kontakt med produsenten for å få en driver eller komponent som er kompatibel med Windows XP Home Edition. Hvis du vil sikre at programmer som benytter 16-biters-drivere skal fungere riktig, må du be programvareleverandøren skaffe 32-biters drivere.

Du kan bruke oppgraderingspakker under installasjonsprosessen for å gjøre eksisterende programmer kompatible med Windows XP Home Edition. Oppgraderingspakker er tilgjengelige fra de respektive programvareprodusentene.


Tilbake til toppen

1.3 Sikkerhetskopiering av filer
======================================================================

Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av Windows, bør du lage en sikkerhetskopi av filene dine.

Hvis datamaskinen kjører Microsoft Windows 95 eller 98, kan det være nødvendig å installere sikkerhetskopieringsverktøyet for Windows. Se i Hjelp for Windows 95 eller Windows 98 hvis du vil ha mer informasjon om installasjon eller bruk av Windows Sikkerhetskopiering.

Tilbake til toppen

1,4 Oppgradere eller installere et nytt eksemplar
======================================================================

Etter at du har startet installasjonsveiviseren for Windows XP, er et av de første valgene du må gjøre, om du vil oppgradere det gjeldende operativsystemet eller ha en fullstendig ny installasjon.

Under en oppgradering vil installasjonsveiviseren erstatte Windows-filer, men beholde gjeldende innstillinger og programmer. Noen programmer er kanskje ikke kompatible med Windows XP Home Edition, og av den grunn vil de kanskje ikke fungere skikkelig etter en oppgradering. Du kan oppgradere til Windows XP Home Edition fra følgende operativsystemer:

* Windows 98 (alle versjoner)
* Windows Millennium Edition

Hvis datamaskinen kjører et operativsystem som ikke støttes, må du installere et nytt eksemplar av Windows XP Home Edition. Veiviseren installerer Windows XP Home Edition i en ny mappe. Etter at installasjonen er ferdig, må du installere programmene dine på nytt og definere innstillingene på nytt.

Du bør OPPGRADERE hvis alt     Du bør INSTALLERE et nytt eksemplardet følgende er riktig:       hvis noe av følgende er riktig:===========================     ==============================Du bruker allerede en tidligere   Harddisken din er tom.versjon av Windows somstøtter oppgradering.   - og -                - eller -Du vil erstatte det forrige     Det gjeldende operativsystemetWindows-operativsystemet      støtter ikke oppgradering tilmed Windows XP.           Windows XP. - og -                - eller -Du vil beholde de gjeldende     Du benytter et operativsystem,filene og innstillingene.      men vil ikke beholde de gjeldende                  filene og innstillingene, men                  kan utføre en ren, ny                  installasjon.

Hvis du vil endre måten veiviseren installerer Windows XP Home Edition på, klikker du Avanserte alternativer og velger en av følgende oppgaver:

* Endre standardplassering av installasjonsfilene.
* Lagre systemfilene i en annen mappe enn standardmappen (\Windows).
* Kopiere installasjonsfilene fra CD-ROMen til harddisken.
* Velge partisjonen du vil installere Windows XP Home Edition på.

Med mindre du er en avansert bruker, anbefales det at du velger standardinnstillingene.


Tilbake til toppen


======================================================================
2.0 Kjøre installasjonsprogrammet for Windows XP
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP innhenter informasjon om regionale innstillinger, navn og passord. Veiviseren kopierer de nødvendige filene til harddisken, kontrollerer maskinvaren og konfigurerer installasjonen. Når installasjonen er ferdig, er du klar til å logge deg på Windows XP Home Edition. Legg merke til at datamaskinen starter på nytt flere ganger under prosessen.

Hvordan du starter installasjonsveiviseren for Windows XP, avhenger av om du oppgraderer eller installerer et nytt eksemplar av Windows XP Home Edition. Bestem deg for installasjonstypen, finn det aktuelle kapitlet i disse produktmerknadene, og følg prosedyrene for installasjonstypen.


Tilbake til toppen2.1 Hvis du installerer et nytt eksemplar (ren installasjon)
======================================================================

Hvis harddisken i datamaskinen er tom, eller det gjeldende operativsystemet ikke støttes, må du starte datamaskinen ved hjelp av CD-ROMen for Windows XP Home Edition. Noen nyere CD-ROM-stasjoner kan starte installasjonen fra CD-ROMen og automatisk kjøre installasjonsveiviseren for Windows XP.

>>> Slik installerer du et nytt eksemplar fra CD-ROMen:

1. Start datamaskinen med det gjeldende operativsystemet, og sett deretter inn CD-ROMen for Windows XP Home Edition i CD-ROM-stasjonen.

2. Hvis Windows finner CD-ROMen automatisk, klikker du Installer Windows. Installasjonsveiviseren for Windows XP vises.

Hvis Windows ikke finner CD-ROMen automatisk, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende bane til installasjonsfilen, men om nødvendig må du erstatte "d" med bokstaven til CD-ROM-stasjonen:

d:\setup.exe

3. Trykk Enter.

4. Når du blir bedt om å velge installasjonstype, velger du Ny installasjon og deretter Neste.

5. Følg instruksjonene på skjermen.


Tilbake til toppen

2.2 Hvis du oppgraderer
======================================================================
Oppgraderingsprosessen er enkel. Installasjonsveiviseren for Windows XP finner og installerer de nødvendige driverne, eller lager en rapport med en liste over enheter som ikke kan oppgraderes, slik at du kan være sikker på at maskin- og programvare er kompatibel med Windows XP Home Edition.

>>> Slik oppgraderer du fra CD-ROMen:

1. Start datamaskinen med det gjeldende operativsystemet, og sett deretter inn CD-ROMen for Windows XP Home Edition i CD-ROM-stasjonen.

2. Hvis Windows finner CD-ROMen automatisk, vises dialogboksen for CD-ROMen for Windows XP Home Edition. Hvis du vil starte oppgraderingen, klikker du på Installer Windows.

Hvis Windows ikke finner CD-ROMen automatisk, klikker du Start og deretter Kjør. Skriver du inn følgende bane til installasjonsfilen, men om nødvendig må du erstatte "d" med bokstaven til CD-ROM-stasjonen:

d:\setup.exe

3. Trykk Enter.

4. Når du blir bedt om å velge installasjonstype, velger du Oppgradering og klikker deretter Neste.

5. Følg instruksjonene på skjermen.


Tilbake til toppen


2.3 Samle inn informasjon om brukeren og datamaskinen
======================================================================

Installasjonsveiviseren for Windows XP hjelper deg å samle inn informasjon om deg og datamaskinen. Selv om mye av installasjonsprosessen er automatisk, må du kanskje angi informasjon eller velge innstillinger på de følgende skjermene, avhengig av den gjeldende konfigurasjonen av datamaskinen:

* Lisensavtale. Hvis du er enig i vilkårene og vil fortsette installasjonsprosessen, velger du Jeg godtar avtalen.

* Velg filsystem. Windows XP Home Edition kan automatisk konvertere harddiskpartisjoner til NTFS, det anbefalte filsystemet for Windows XP Home Edition. Du kan også velge å beholde det gjeldende filsystemet. Hvis du oppgraderer, vil veiviseren benytte det gjeldende filsystemet.

* Regionale innstillinger. Endre systeminnstillinger og lokale innstillinger for forskjellige regioner og språk.

* Tilpass programvaren. Skriv inn fullt navn på personen og eventuelt organisasjonen som innehar lisensen til dette eksemplaret av Windows XP Home Edition.

* Datamaskinnavn. Skriv inn et unikt datamaskinnavn. Veiviseren foreslår et datamaskinnavn, men du kan endre det.

* Innstillinger for dato og tid. Kontroller dato og tid for din region, velg riktig tidssone og velg deretter om du vil at Windows XP Home Edition automatisk skal justere klokken for sommertid.Tilbake til toppen


======================================================================
3.0 Starte Windows XP Home Edition
======================================================================

Etter å ha samlet inn nødvendig informasjon ferdiggjør veiviseren installasjonen av Windows XP. Datamaskinen startes på nytt flere ganger, og så ber Windows XP Home Edition om at du logger deg på. Etter at du har logget deg på, kan du aktivere ditt eksemplar av Windows XP Home Edition, opprette brukerkontoer og omkonfigurere innstillinger du gjorde under installasjonsprosessen.

Viktig! Du må ha en brukerkonto som "datamaskinadministrator" for å aktivere og registrere Windows XP Home Edition, og for å kunne opprette brukerkontoer og endre datamaskinens innstillinger.

Hvis du vil kontrollere kontotypen, klikker du Start, Kontrollpanel og deretter Brukerkontoer.


Tilbake til toppen


3.1 Logge på Windows XP Home Edition
======================================================================

Når datamaskinen starter på nytt etter installasjonen, skal du logge deg på Windows XP Home Edition for første gang. Hvis du oppgraderte fra en tidligere versjon av Windows og allerede har en brukerkonto, kan du logge deg på den med brukernavn og passord.


Tilbake til toppen

3.2 Opprette en brukerkonto
======================================================================

Brukerkontoen identifiserer deg med brukernavn og passord, og dine personlige filer og innstillinger. Hver person som jevnlig bruker datamaskinen, bør ha en brukerkonto. Brukerkontoen identifiseres med brukernavn og passord som brukeren må skrive inn ved pålogging på datamaskinen. Du kan opprette individuelle brukerkontoer hvis du logger på en konto som har administrative rettigheter.

>>> Slik oppretter du en brukerkonto:

1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

2. Dobbeltklikk Brukerkontoer.

3. Klikk Opprett en ny konto.

4. Følg instruksjonene på skjermen.

Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 306824 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 05:09:25 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Tilbakemelding