Knytte enheter til Film og TV-appen i Windows 10

<< Tilbake til Kundestøtte for Film og TV

Du kan laste ned kjøpt innhold på opptil fem enheter og laste ned innholdet på nytt så mange ganger du vil.

Obs!  Leid innhold kan bare spilles av på enheten der du kjøpte det.
Vise enhetene
Slik finner du ut hvilke og hvor mange enheter som er knyttet til Film og TV-appen:

  1. Start Film og TV-appen.
  2. Gå til Innstillinger, og trykk eller klikk Vis mine nedlastingsenheter. Popup-vinduet viser de ulike enhetene du kan laste ned kjøpene dine til.
Legge til en enhet
Når du logger på appen og kjøper innhold, blir enheten du logget på fra, lagt til automatisk.

Fjerne en enhet
Obs!  Du kan bare fjerne én enhet hver 30. dag.

Slik fjerner du en enhet:

  1. Logg på enheten du vil fjerne.
  2. Start Film og TV-appen.
  3. Gå til Innstillinger, og trykk eller klikk Nedlastingsenheter.
  4. Trykk eller klikk Fjern denne enheten.

Når du har fjernet enheten, får du en melding om at de nedlastede artiklene fjernes fra den gjeldende enheten. Du kan laste ned artiklene på nytt til enheten senere hvis du legger den til på nytt.

Nedlastingsfeil

Hvis du har nådd grensen på fem enheter, vises følgende melding når du prøver å kjøpe eller leie innhold på en ny enhet: 

     Fjern en av de andre enhetene for å laste ned denne leieartikkelen.

Du må fjerne en av enhetene for å kunne løse dette problemet.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3077708 – Forrige gjennomgang: 07/28/2015 17:15:00 – Revisjon: 1.0

  • KB3077708
Tilbakemelding