Beskrivelse av Office XP Service Pack 1 (SP-1)

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) inneholder de siste oppdateringene for Office XP. Office XP SP-1 inneholder betydelige sikkerhetsforbedringer og økt stabilitet og ytelse. Noen av hurtigreparasjonsfilene som er inkludert i Office XP SP-1, er tidligere gitt ut som separate oppdateringer. Denne oppdateringspakken kombinerer oppdateringene i én integrert pakke, og inkluderer en rekke andre endringer som er laget for å forbedre påliteligheten og ytelsen til Office XP-programmene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer Office XP SP-1.
Mer informasjon

Slik laster du ned og installerer Office XP SP-1

Klientoppdatering

Hvis du installerte Office XP fra en CD-ROM, har du to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere de siste oppdateringene automatisk, inkludert Service Pack 1.

  - eller -
 • Installer bare Service Pack 1 ved hjelp av fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor.
Begge alternativene krever at du har CD-ROMen for Office XP tilgjengelig under installasjonen.

Produktoppdateringer for Office

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, klikker du følgende kobling: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installere bare Service Pack 1

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere bare klientoppdateringen SP-1:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Lagre for å lagre Oxpsp1.exe-filen i den valgte mappen.
 3. I Windows Utforsker dobbeltklikker du Oxpsp1.exe.
 4. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 5. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 6. Sett inn CD-ROMen for Office XP hvis du blir bedt om det, og velg deretter OK.
 7. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, velger du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en tidligere installasjon enn SP-1, må du fjerne hele Office XP og installere det på nytt fra den opprinnelige CDen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte noen av produktene som er oppført i begynnelsen av denne artikkelen, fra en serverplassering, må den serveransvarlige oppdatere serverplasseringen med den offentlig tilgjengelige administrasjonsoppdateringen, og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen.

Hvis du er serveransvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Last ned filen til skrivebordet.
 3. I Windows Utforsker dobbeltklikker du filen oxpsp1a.exe.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn C:\oxpsp1a, og klikker deretter OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette mappen.
 7. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a Admin-bane\MSI-fil /p C:\adminUpdate\MSI-fil SHORTFILENAMES=1
  , der Admin-bane er banen til det administrative installasjonsstedet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP),

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi), og

  der MSP-fil er navnet på den oppdateringen for administrasjonsinstallasjonen. Obs!  Du kan legge til /qb+ på den forrige kommandolinjen, slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Office XP og Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.

 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /i Admin-bane\MSI-fil REINSTALL=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomus
  , der Admin-bane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP),

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi), og

  der funksjonslisten er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Slik installerer du en oppdatering for administrasjonsinstallasjoner av Office XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en offentlig administrativ oppdatering.

Eller du kan se følgende artikkel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Setup.ini-versjon er ikke oppdatert

Setup.ini-filen, som ligger i mappen Files\Setup for en administrasjonsinstallasjon, inneholder en [Product]-del som inkluderer informasjon om produktversjon. Denne versjonsinformasjonen oppdateres ikke etter at du har oppdatert adminstrasjonsinstallasjonen med SP-1. Dette er forskjellig fra oppdateringer for tidligere versjoner av Office.

Starte datamaskinen på nytt under installasjon

Under følgende betingelser kan installasjonen av Office XP SP-1 kreve at du starter datamaskinen på nytt:
 • Du kjører Microsoft Windows 2000, og du har ikke den nyeste versjonen av Windows Installer. Oppgrader til Windows Installer 2.0 hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Snarveilinjen for Office kjører. Hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt, avslutter du snarveilinjen for Office før du bruker oppdateringen.
 • SharePoint Team Services fra Microsoft er installert. Hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt, avslutt SharePoint Team Services før du bruker oppdateringen.

SP-1 kan kreve tilgang til CD-ROMen for Office eller installasjonsstedet på nettverket

Hvis du vil sikre integriteten til Office-installasjonen, kan installasjonsveiviseren kreve tilgang til produkt-CDen for Office eller installasjonsstedet på nettverket under installasjonen.

Flerspråklig brukergrensesnittpakke for Office XP

Hvis du ønsker fullstendig Office XP SP-1-funksjonalitet når du bruker en flerspråklig brukergrensesnittpakke for Office XP, trenger du følgende oppdateringer:
 • Office XP-oppdatering: Service Pack 1 (SP-1)
 • Office XP-oppdatering: Service Pack 1 (SP-1) for flerspråklig brukergrensesnittpakke for Office XP
Office XP-oppdatering: Hvis du vil laste ned Service Pack 1 (SP-1) for flerspråklig brukergrensesnittpakke for Office XP, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Kontrollere om Service Pack 1 er installert

Office XP SP-1 inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Blnmgr.dll      Blnmgrps.dll     Cfgwiz.exeContab32.dll     Emablt32.dll     Emsabp32.dllEmsmdb32.dll     EmSui32.dll     Eurotool.xlaExcel.exe       Exsec32.dll     Fontschm.iniFp5amsft.dll     Fp5autl.dll     Fp5avnb.dllFp5awec.dll      Fp5awel.dll     Fpcutl.dllFpeditax.dll     Fpmmc.dll      Frontpg.exeGraph.exe       Imjp8k.dll      Intldate.dllMofl.dll       Msaccess.exe     Mscdm.dllMsdaipp.dll      Mseuro.dll      Msgr2pb.dllMsgrit32.DLL     MsMapi32.dll     Mso.dllMsowc.dll       MsPst32.dll     Mspub.exeMssp3ko.dll      mssp3ko.lex     Msstko32.dllMstore.exe      Mstores.dll     Offfilt.dllOlappt.fae      Outex.dll      Outlcm.dllOutlctl.dll      Outllib.dll     Outllibr.dllOutlmime.dll     Outlook.exe     Outlph.dllOwc10.dll       Owsclt.dll      Owssvr.dllPowerpnt.exe     Pstprx32.dll     Pub6intl.dllPubconv.dll      Qamgt.xlt      Rm.dllRtfhtml.dll      Setup.exe      Transform.mstVtidb.exe       Winword.exe     Wwintl.ddl				
Hvis du vil fastslå om SP-1 er installert, starter du et hvilket som helst Office XP-program, og deretter klikker du Om Microsoft-program Hjelp-menyen. Produktversjonen er (SP-1) hvis SP-1 er installert.

Følgende tabell viser build-numrene for Office-produktene:
 Office-program   SP-1- versjon --------------------------------- Access      10.3409.3501 Excel       10.3506.3501 FrontPage     10.3402.3501 Outlook      10.3513.3501 PowerPoint    10.3506.3501 Word       10.3416.3501				
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Slik kontrollerer du versjonen for et Office-produkt

Problemer løst av SP-1

Office XP SP-1 tar seg av problemer som er beskrevet i følgende sikkerhetsbulletiner fra Microsoft: Denne oppdateringspakken (SP-2) inkluderer alle tidligere utgitte oppdateringer for Office XP:
300550 Beskrivelse av oppdateringen for Outlook 2002: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 21.06.01
300553 Beskrivelse av Word 2002-oppdateringen: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 21.06.01
299040 Oversikt over Publisher 2002-oppdateringen: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 21. juni 2001
300552 Oversikt over oppdatering av Office XP Web Components (denne artikkelen kan være på engelsk): 9. august 2001
303825 Beskrivelse av oppdateringen for Outlook 2002: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 16. august 2001
307741 Beskrivelse av aktiveringsoppdateringen for Office XP: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 4.oktober 2001
300551 Beskrivelse av oppdateringen for Outlook 2002: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 4.oktober 2001
306605 Beskrivelse av oppdateringen for PowerPoint 2002: (Denne artikkelen kan være på engelsk.) 4.oktober 2001
306606 Beskrivelse av Excel 2002-oppdateringen: 4.oktober 2001
Office XP SP-1 kan installeres selv om én eller flere av de offentlig tilgjengelige oppdateringene som er oppført tidligere i denne artikkelen, allerede er installert på datamaskinen.

Office XP SP-1 har også forbedret stabilitet som er utviklet som et resultat av Microsoft Feilrapportering-rapporter innsendt av Office XP-brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Office XP SP-1 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler.

Microsoft Excel
311597 Problemer løst i Office XP Service Pack 3 for Excel 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Microsoft FrontPage
311574 Problemer som er løst i FrontPage 2002 av Office XP Service Pack 1 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
SharePoint Team Services fra Microsoft
312543 Problemer løst i Office XP SP-1 for SharePoint Team Services (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft Outlook
311573 Problemer løst i Microsoft Office XP Service Pack 1 for Outlook 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft Office
307560 Office XP kan mislykkes i å åpne dokumenter fra en webmappe som krever klientsertifikater (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
304226 Melding om ny aktivering når du starter et program fra Enterprise Edition (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
305086 Feilmeldingen "Du har ikke tilgang..." når du åpner fra eller lagrer i en domene-DFS (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft PowerPoint
298797 Microsoft Graph avsluttes på en uventet måte når du endrer diagramtype (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
304568 Animasjonstidsberegninger for multimedia går tapt når du åpner en presentasjon i en annen versjon av PowerPoint 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
310409 Du mottar feilmeldingen Siden kan ikke vises når du klikker en hyperkobling til en PowerPoint 2002-presentasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft Publisher
297082 Web-sidene opprettet i Publisher 2002 er så store at det tar lang tid å vise dem (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
301221 Skriftlisten er tom. Ingen skrifter vises i Publisher 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft Word
311594 Problemer løst i Microsoft Office XP Service Pack 1 for Word 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
301405 Word 2002 slutter å reagere når du setter inn autofigurer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Dessuten er følgende problemer løst:

Microsoft Access

Microsoft Access kan ikke koble til database for å opprette bundet dataside

Når du prøver å utvikle en dataside i tyrkisk Microsoft Access, kan feltlisten være tom.

Office

Send til ikke tilgjengelig på hurtigmeny

Når du høyreklikker en fil i dialogboksen Åpne (klikk ÅpneFil-menyen) i et Microsoft Office-program, er Send til utilgjengelig (nedtonet).

TIFF-bilde vises ikke i Office for Macintosh

Dette problemet kan oppstå hvis du setter inn en TIFF-fil i et Microsoft Word-, et Microsoft Excel- eller et Microsoft PowerPoint 2002-dokument. Når filen lagres og åpnes på nytt i Microsoft Office 98 Macintosh Edition eller Microsoft Office 2001 for Mac, er bildet erstattet med et stort rødt X.

Kan ikke lagre dokumenter i MSN Communities

I noen tilfeller kan du ikke bruke Office-programmer til å lagre dokumenter i MSN Communities.

Feil 25003 under installering av Office-oppdateringer

Når du prøver å bruke en hvilken som helst oppdatering tidligere enn SP-1 i et hvilket som helst Microsoft Office 2002-program som datamaskinprodusenten har forhåndsinstallert, kan du få en feilmelding som ligner på følgende:
Kan ikke fortsette installasjon av Microsoft Office fordi installasjonskilden er ødelagt.

Installasjonsprogrammet starter ikke ved oppdatering

Når du prøver å kjøre installasjonsprogrammet for å oppdatere Office XP, kan du få en feilmelding som sier at en annen versjon av dette produktet allerede er installert. Hvis du vil installere oppdateringen, må du fjerne den opprinnelige versjonen.

Melding om ny aktivering etter forankring av eller fjerning av forankring for bærbar datamaskin

Office kan rapportere at det er funnet en betydelig endring i datamaskinkonfigurasjonen etter forankring av en bærbar datamaskin. Du må aktivere produktet på nytt.

Bufferoverflyt ved åpning av HTML-dokument

Alle Office XP-programmer kan avsluttes på en uventet måte når du åpner en HTML-fil med en ekstremt lang streng i en bestemt kode.

Outlook

Geresh-tegn vises som prosenttegn i hebraisk Outlook

Det hebraiske Geresh-skilletegnet vises som et prosenttegn når du skriver Geresh-tegnet i en hvilken som tekstboks på oppgavelinjen i hebraisk Outlook.

PowerPoint

Egendefinerte tidsbegrensninger gikk tapt mellom PowerPoint 2002 og PowerPoint 2000

Dette problemet kan oppstå med presentasjoner som er opprettet i Microsoft PowerPoint 2002, og som vises i tidligere versjoner av PowerPoint eller med PowerPoint Fremviser. Tidsbegrensningen for medieobjektanimasjon overses. Dette problemet kan også oppstå med PowerPoint 2000-presentasjoner du åpner i en PowerPoint 2002-lysbildefremvisning.

Publisher

Skrifter mangler i listen over skriftsforhåndsvisning

I noen fargevalg er kombinasjonsboksen for valg av skrift på redigeringsverktøy tom i Microsoft Publisher 2002.

Clip Art Gallery viser standardikoner

Når du i noen situasjoner prøver å vise et hvilket som helst klipp i Web-samlinger, vises alle klippene med systemikonet for denne filtypen.

Kan ikke bruke et skriftoppsett i hebraisk Publisher

Når du prøver å bruke et skriftoppsett i hebraisk Publisher 2002 sammen med brukergrensesnittet på hebraisk, skjer ingenting. Når du bytter brukergrensesnittet til engelsk, kan du bruke skriftoppsett.

Web Components

Analyseverktøy frigjør ikke minne

En server med en web som bruker Analyseverktøy-tillegget, kan få for lite minne. Analyseverktøy-tillegget blir lagt i minnet, men minnet frigjøres ikke når minnet ikke lenger er nødvendig.

Analyseverktøy lekker minne

Når du bruker et webområde med webkomponenten for regneark fra analyseverktøyet, tildeler alle sirkelreferanser i formler minne uten å frigjøre minnet senere. Serveren går sakte tom for minne.

Ingen feil i Analyseverktøy-funksjoner med ugyldige parametere

Når du bruker et webområde med webkomponenten for regneark fra analyseverktøyet, returnerer en funksjon som inneholder for mange eller for få parametere, verdien "0" i stedet for en feil (#VALUE!).

REFERANSER

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft Office XP-webområde:
inf OFFXP feilretting liste sp1
Egenskaper

Artikkel-ID: 307843 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 05:34:44 – Revisjon: 6.3

Microsoft Office XP (Setup)

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbother kbother kbinfo kbofficexpsp1fix KB307843
Tilbakemelding