Konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer i Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Du kan konfigurere handlingene som Windows tar når det oppstår en systemfeil (også kalt en programfeil, et systemkrasj, alvorlig systemfeil eller stoppfeil). Du kan konfigurere følgende handlinger:
 • Skrive en hendelse til systemloggen.
 • Varsle administratorer (hvis du har konfigurert administrative varsler).
 • Plassere systemminne i en fil som avanserte brukere kan benytte til feilsøking.
 • Automatisk starte datamaskinen på nytt.
Du må være logget på datamaskinen som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å fullføre denne prosedyren. Hvis datamaskinen din er koblet til et nettverk, kan policyinnstillingene for nettverket hindre deg i å fullføre denne prosedyren.
Mer informasjon

Konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer

Du kan bruke systemkontrollpanelet til å konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer. IT-teknikere kan også endre innstillinger for systemfeil og gjenoppretting på lokale eller eksterne datamaskiner ved å endre verdiene i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
I følgende fremgangsmåte angis registerverdien for hvert alternativ med en eksempelkommandolinje for å endre alternativet på den lokale datamaskinen ved å bruke kommandolinjeverktøyet (Wmic.exe) for å få tilgang til WMI (Windows Management Instrumentation). Du får mer informasjon under Tilleggsinformasjon for IT-teknikere i denne artikkelen. Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer:
 1. Høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Avansert, og under Oppstart og gjenoppretting klikker du Innstillinger (eller Oppstart og gjenoppretting).
 3. Under Systemfeil klikker du for å merke av for handlingene du vil at Windows skal utføre hvis det skjer en systemfeil:
  • Alternativet Skriv en hendelse til systemloggen angir at hendelsesinformasjon registreres i systemloggen. Dette alternativet er som standard aktivert. På datamaskiner som kjører operativsystemene Windows 2000 Server eller Windows Server 2003, kan du ikke deaktivere denne funksjonen. Windows skriver alltid hendelsesinformasjon til systemloggen. Hvis du vil deaktivere dette alternativet ved å endre registret på en Windows XP- eller Windows 2000 Professional-basert datamaskin, angir du LogEvent DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Alternativet Send et administrativt varsel angir at administratorer får varsel om systemfeilen hvis du har konfigurert administrative varsler. Dette alternativet er som standard aktivert. Hvis du vil deaktivere dette alternativet ved å endre registret, angir du SendAlert DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir et varsel, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   310490 Konfigurere administrative varsler i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
  • Alternativet Start på nytt automatisk angir at Windows automatisk starter datamaskinen på nytt. Dette alternativet er som standard aktivert. Hvis du vil deaktivere dette alternativet ved å endre registret, angir du AutoReboot DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Under Skriv feilsøkingsinformasjon velger du informasjonstypen du vil at Windows skal registrere i en minnedumpfil hvis datamaskinen stopper uventet:
  • Alternativet (ingen) registrerer ikke noe informasjon i en minnedumpfil. Hvis du vil angi at du ikke vil at Windows skal registrere informasjon i en minnedumpfil ved å endre registret, angir du CrashDumpEnabled DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Alternativet Liten minnedump registrerer den minste informasjonsmengden for å hjelpe med å identifisere problemet. Dette alternativet krever at du har en sidevekslingsfil på minst 2 megabyte (MB) på oppstartsvolumet til datamaskinen, og angir at Windows oppretter en ny fil hver gang systemet stopper uventet. En historikk over disse filene lagres i mappen som vises under Mappe for liten dumpfil (%SystemRoot%\Minidump). I Windows XP og Windows Server 2003 brukes den lille minnedumpfilen sammen med Windows-funksjonen for feilrapportering. Hvis du vil angi at du vil bruke en liten minnedumpfil ved å endre registret, angir du CrashDumpEnabled DWORD-verdien til 3. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Hvis du vil angi at du vil bruke mappen D:\Minidump som Mappe for liten dumpfil ved å endre registret, angir du den utvidbare strengverdien MinidumpDir til D:\Minidump. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Alternativet Kjerneminnedump registrerer bare kjerneminne. Dette alternativet lagrer mer informasjon enn en liten minnedumpfil, men det tar mindre tid å fullføre enn en fullstendig minnedumpfil. Filen lagres i Dumpfil-boksen (%SystemRoot%\Memory.dmp som standard), og eventuelle tidligere kjerneminnedumpfiler eller fullstendige minnedumpfiler overskrives hvis det er merket av for Skriv over eksisterende filer. Hvis du angir dette alternativet, må du ha en sidevekslingsfil som er tilstrekkelig stor på oppstartsvolumet. Den obligatoriske størrelsen avhenger av hvor mye minne du har på datamaskinen (selv om maksimal plassmengde som må være tilgjengelig for en kjerneminnedump på et 32-biters system, er 2 GB pluss 16 MB, og på et 64-biters system er maksimal plassmengde som må være tilgjengelig for en kjerneminnedump, være på samme størrelse som minnet, pluss 128 MB). Følgende tabell inneholder retningslinjer for størrelsen på sidevekslingsfilen:
   MinnestørrelseSidevekslingsfilen bør ikke være mindre enn
   256 MB - 1 373 MB1,5 ganger minnestørrelsen
   1 374 MB eller større32-biters system: 2 GB pluss 16 MB
   64-biters system: størrelsen på minnet pluss 128 MB
   Hvis du vil angi at du vil bruke en kjerneminnedumpfil ved å endre registret, angir du CrashDumpEnabled DWORD-verdien til 2. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Hvis du vil angi at du vil bruke filen D:\Dump\Mem.dmp som minnedumpfilen ved å endre registret, angir du den utvidbare strengverdien DumpFile til D:\Dump\Mem.dmp. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Hvis du vil angi at du ikke vil overskrive tidligere kjernedumpfiler eller fullstendige minnedumpfiler ved å endre registret, angir du Overwrite DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Alternativet Fullstendig minnedump registrerer innholdet i systemminnet når datamaskinen stopper uventet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på datamaskiner med 2 GB minne eller mer. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   274598 Fullstendige minnedumper er ikke tilgjengelige på datamaskiner med 2 gigabyte minne eller mer (denne artikkelen kan være på engelsk)
   Hvis du velger dette alternativet, må du ha en sidevekslingsfil på oppstartsvolumet som er stor nok til å inneholde alt fysisk RAM i tillegg til 1 MB. Filen lagres som angitt i Dumpfil-boksen (%SystemRoot%\Memory.dmp som standard).

   De ekstra megabytene kreves for en fullstendig minnedump fordi Windows skriver et hode i tillegg til å dumpe minneinnholdet. Hodet inneholder en krasjdumpsignatur, og angir verdiene for noen kjernevariabler. Hodeinformasjonen krever ikke en fullstendig MB med plass, men Windows endrer størrelsen på sidevekslingsfilen i trinn på MB.

   Hvis du vil angi at du vil bruke en fullstendig minnedumpfil ved å endre registret, angir du CrashDumpEnabled DWORD-verdien til 1. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Hvis du vil angi at du vil bruke filen D:\Dump\Mem.dmp som minnedumpfilen ved å endre registret, angir du den utvidbare strengverdien DumpFile til D:\Dump\Mem.dmp. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Hvis du vil angi at du ikke vil overskrive tidligere kjernedumpfiler eller fullstendige minnedumpfiler ved å endre registret, angir du Overwrite DWORD-verdien til 0. Skriv for eksempel inn følgende informasjon ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Obs!  Hvis du kontakter Microsofts kundestøttetjenester om en stoppfeil, kan det hende du blir bedt om minnedumpfilen som er generert av alternativet Skriv feilsøkingsinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene for Windows-minnedumpfilene, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  254649 Oversikt over minnedumpfiler for Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Tilleggsinformasjon for IT-teknikere

Eksemplekommandoene i de foregående fremgangsmåtene bruker Wmic.exe til å konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer i Windows-registret. Wmic.exe er inkludert med Windows XP og Windows Server 2003. Wmic.exe er ikke inkludert med Windows 2000, men du kan kjøre Wmic.exe på en Windows XP- eller Windows Server 2003-basert datamaskin til å angi noen innstillinger for systemfeil og gjenoppretting på en ekstern Windows 2000-basert datamaskin. Egenskapen DebugInfoType støttes ikke på Windows 2000-baserte datamaskiner. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Wmic.exe, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
290216 En beskrivelse av verktøyet Windows Management Instrumentation Command-Line (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil vise innstillinger for systemfeil og gjenoppretting på den lokale datamaskinen, skriver du inn wmic recoveros ved ledeteksten, og trykker deretter ENTER. Hvis du vil vise innstillinger for systemfeil og gjenoppretting på en ekstern datamaskin i det lokale nettverket, skriver du inn wmic /node:"datamaskinnavn" recoveros ved ledeteksten, og trykker deretter ENTER. Legg merke til at du ikke kan bruke disse kommandolinjeeksemplene for Wmic.exe før du har logget deg på ved hjelp av en brukerkonto med administrative rettigheter på datamaskinen. Hvis du ikke er logget på ved hjelp av en brukerkonto med administrative rettigheter på datamaskinen, bruker du bryterne /user:brukernavn og /password:passord.

Du kan også bruke Registerredigering og andre verktøy til å redigere disse registerverdiene på en Windows XP-, Windows 2000- eller Windows 2003-basert datamaskin.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer Windows-registret, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
322755 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows 2000

Feilsøking

 • Før du kan dra nytte av dumpfilfunksjonen, må sidevekslingsfilen være på oppstartsvolumet. Hvis du har flyttet sidevekslingsfilen til et annet volum, må du flytte den tilbake til oppstartsvolumet før du bruker denne funksjonen.
 • Hvis du angir alternativet Kjerneminnedump eller Fullstendig minnedump, og du merker av for Skriv over eksisterende filer, skriver Windows alltid til det samme filnavnet. Hvis du vil lagre individuelle dumpfiler, fjerner du merket for Skriv over eksisterende filer, og deretter endrer du filnavnet etter hver stoppfeil.
 • Du kan spare noe minne hvis du fjerner merket for Skriv en hendelse til systemloggen og Send et administrativt varsel. Minnet du sparer, avhenger av datamaskinen, men disse funksjonene krever vanligvis rundt 60 til 70 kB.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen til å generere en dumpfil for testing, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  244139 Windows-funksjon tillater at det genereres en Memory.dmp-fil med tastatur (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Hvis du vil ha mer informasjon om verktøy du kan bruke til å lese innholdet i en liten minnedump, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  315263 Lese de små minnedumpfilene som Windows XP kan opprette for feilsøking (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Hvis du vil ha mer informasjon om fremgangsmåter for å identifisere årsaken til STOP-meldinger før du kontakter Microsofts kundestøttetjenester, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  314103 Forberedelse før du kontakter Microsoft etter at du har mottatt en STOP-melding på en blå skjerm (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 307973 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 07:43:00 – Revisjon: 6.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB307973
Tilbakemelding