Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Ressurser for å få hjelp til å feilsøke avslutningsproblemer i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INNLEDNING
Denne artikkelen henviser til ressurser du kan bruke til å feilsøke avslutningsproblemer i Windows XP. Når du har fulgt fremgangsmåten i hver artikkel i en del, kan du finne ut om du har løst problemet ved å slå av eller starte datamaskinen på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan slå av eller starte datamaskinen på nytt, fortsetter du til neste del i rekkefølgen. Prøv å slå av eller starte datamaskinen på nytt på slutten av hver del.Mer informasjon

Du får en feilmelding når du slår av eller starter datamaskinen på nytt

Hvis du ønsker å løse dette problemet, bruker du en av metodene som blir beskrevet i de neste delene.

Metode 1: Konfigurere Windows slik at filen eller tjenesten som blir nevnt i feilmeldingen, ikke lastes

Hvis feilmeldingen refererer til en fil eller tjeneste, kan filen eller tjenesten vises i en av kategoriene i Systemkonfigurasjon-funksjonen (Msconfig.exe). Hvis filen eller tjenesten vises, følger du fremgangsmåten i den andre artikkelen som blir nevnt i denne delen, for å deaktivere. Hvis filen eller tjenesten ikke vises, fortsetter du med neste feilsøkingstrinn i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om deaktivering av en fil eller tjeneste ved hjelp av Systemkonfigurasjon-funksjonen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310353 Utføre en ren oppstart i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer tjenester ved hjelp av Datamaskinbehandling, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310602 Deaktivere en tjeneste eller enhet som hindrer Windows i å starte
Kontakt produsenten av tjenesten som inneholder feil, hvis du vil ha mer informasjon.

Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om filen eller tjenesten som forårsaker problemet, kontakter du en tekniker fra Microsoft Kundestøtte for å få hjelp. Hvis du vil informasjon om hvordan du kontakter en kundestøttetekniker, går du til følgende Microsoft-webområde: Hvis den opprinnelige utstyrsfabrikanten (OEM) av datamaskinen har installert Windows XP, kontakter du denne produsenten for å få hjelp til dette problemet.

Metode 2: Se om et program nylig et fjernet fra datamaskinen

Hvis du nylig fjernet et program eller en Windows-komponent fra datamaskinen ved å slette programmet eller komponenten manuelt, kan beslektet informasjon som fremdeles ligger på datamaskinen forårsake problemet. Installer programmet eller komponenten på nytt, og bruk deretter enten verktøyet Legg til eller fjern programmer eller følg produsentens instruksjoner for å fjerne programmet eller komponenten.

Slik fjerner du et program fra datamaskinen:
  1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel og klikk deretter Legg til eller fjern programmer.
  2. I listen over programmer klikker du programmet du vil fjerne, og deretter klikker du Endre/fjern.
  3. Klikk Ja når du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne programmet.
Hvis programmet ikke vises i verktøyet Legg til eller fjern programer, kontakter du produsenten for å få vite hvordan du fjerner det.

Datamaskinen slutter å reagere når du prøver å slå av eller starte datamaskinen på nytt

Hvis du vil løse dette problemet, bruker du en av metodene som blir beskrevet i de neste delene.

Metode 1: Prøve å slå av eller starte datamaskinen på nytt i sikkermodus

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av Windows XP ved hjelp av sikkermodus, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
315222 En beskrivelse av oppstartsalternativene i sikkermodus i Windows XP
310602 Deaktivere en tjeneste eller enhet som hindrer Windows i å starte
Obs! Hvis du kan slå av eller starte datamaskinen på nytt i sikkermodus, fortsetter du til neste del for å feilsøke mulige driverproblemer.

Metode 2: Bruke Enhetsbehandling for å fastslå om problemet er relatert til en enhetsdriver

Du kan bruke Enhetsbehandling til å undersøke og endre enheter som er konfigurert av programvare. Legg merke til at hvis maskinvareenhetene bruker kontakter eller DIP-brytere, må du konfigurere enheten manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
310126 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling
314464 Feilsøke ukjente enheter som er oppført i Enhetsbehandling

Metode 3: Prøve å gjenopprette kjøringen av Windows XP ved hjelp av systemgjenoppretting

Du kan bruke Systemgjenoppretting-verktøyet til å returnere datamaskinen til en tidligere arbeidstilstand. Systemgjenoppretting tar et øyeblikksbilde av viktige systemfiler og noen programfiler, og lagrer denne informasjonen som gjenopprettingspunkter. Du kan bruke disse gjenopprettingspunktene til å returnere Windows XP til en tidligere tilstand.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Systemgjenoppretting-verktøyet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306084 Gjenopprette operativsystemet til en tidligere tilstand i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om systemgjenoppretting, klikker du Hjelp og støtteStart-menyen. Skriv inn systemgjenoppretting i Søk-boksen, og trykk deretter Enter.

Metode 4: Prøve å gjenopprette kjøringen av Windows XP ved hjelp av funksjonen Den siste fungerende konfigurasjonen

Hvis Windows ikke starter, starter du Windows ved hjelp av funksjonen Den siste fungerende konfigurasjonen:
  1. Start datamaskinen. Når Windows starter opp, trykker du F8 for å vise menyen Avanserte alternativer.
  2. Bruk piltastene til å velge Den siste fungerende konfigurasjonen (de seneste innstillingene som fungerte), og trykk deretter Enter.
  3. Hvis en oppstartsmeny vises, bruker du piltastene til å velge Microsoft Windows XP, og deretter trykker du Enter.

    Windows XP starter datamaskinen ved hjelp av registerinformasjonen som ble lagret ved siste avslutning.

Metode 5: Prøve å reparere installasjonen av Windows XP ved å utføre en erstatningsoppgradering

Du kan reparere en skadet Windows-installasjon hvis du kjører installasjonsprogrammet for Windows fra CD-ROMen for Windows XP.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører en erstatningsoppgradering av Windows XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
315341 Utføre en erstatningsoppgradering (ny installasjon) av Windows XP

Metode 6: Kontrollere at CMOS-/BIOS-innstillingene er riktige

Advarsel! Denne fremgangsmåten kan innebære endring av innstillingene for CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) og BIOS (Basic Input/Output System). Feil endringer i datamaskinens BIOS kan føre til alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere at problemer som kommer av endringer i BIOSen, kan løses. Du endrer CMOS-innstillingene på egen risiko.

Uriktige eller skadede CMOS- og BIOS-instillinger kan forårsake problemer ved oppstart og avslutning. Microsoft kan ikke gi bestemte instruksjoner for hvordan du endrer CMOS- og BIOS-innstillingene, fordi disse innstillingene er spesifikke for datamaskinen.

Hvis du vil ha informasjon om de riktige CMOS- og BIOS-innstillingene for datamaskinen og hvordan du kontrollerer og endrer disse innstillingene, kan du se i dokumentasjonen til datamaskinen eller kontakte produsenten av datamaskinen.

Obs! Et skadet eller feil ladet internt batteri kan ødelegge CMOS- eller BIOS-innstillingene.

Metode 7: Kontrollere at harddisken eller filsystemet ikke er skadet

Du kan løse dette problemet hvis du starter datamaskinen fra CD-ROMen for Windows XP, laster gjeneopprettingskonsollen for Microsoft og deretter bruker kommandolinjefunksjonen Chkdsk.

Viktig! Det anbefales at bare avanserte brukere eller administratorer bruker gjenopprettingskonsollen. Du må vite administratorens passord for å kunne bruke gjenopprettingskonsollen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer og reparerer en skadet harddisk ved hjelp av Chkdsk, kan du se i delene Bruke gjenopprettingskonsollen og Bruke ledeteksten for gjenopprettingskonsollen i artikkelen nedenfor, og klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307654 Installere og bruke gjenopprettingskonsollen i Windows XP
Obs! Hvis Chkdsk-kommandoen rapporterer at den ikke får tilgang til harddisken, kan det hende at du har en maskinvarefeil. Kontroller alle kabeltilkoblingene og kontaktinnstillingene på stasjonen. Be en datatekniker eller produsenten av datamaskinen om hjelp.

Hvis chkdsk-kommandoen rapporterer at den ikke kunne rette opp alle harddiskfeilene, kan det hende at filsystemet eller hovedoppstartssektoren (MBR=Master Boot Record) er skadet eller ikke lenger tilgjengelig. Utforsk de riktige kommandoene for gjenopprettingskonsoll, for eksempel fixmbr og fixboot, kontakt en tjeneste for datagjenoppretting eller partisjoner og formater harddisken på nytt.

Obs! Hvis du partisjonerer og formaterer harddisken på nytt, mister du all informasjonen på disken.

Viktig! Hvis du vil ha mer hjelp til dette problemet, kontakter du datamaskinprodusenten eller en tekniker fra Microsoft Kundestøtte.

Det anbefales at du bare ber kvalifisert personell om å reparere datamaskinen. Reparasjon av datamaskin som utføres av ikke-kvalifisert personell, kan annullere datamaskinens garanti.

Datamaskinen starter uventet på nytt eller starter på nytt når du prøver å slå av eller starte datamaskinen på nytt

Hvis du vil ha mer informasjon om uventede omstarter i Windows XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
320299 Windows XP starter uventet på nytt eller starter på nytt når du slår av datamaskinen

Anbefalte Microsoft Knowledge Base-artikler

317673 Datamaskinen henger hvis USB-selektiv hvilemodusalternativ for USB-mus er på
315664 Datamaskinen avluttes ikke på riktig måte hvis selektiv hvilemodus er aktivert
314101 Datamaskinen henger under avslutning eller viser en feilmelding om at det ikke finnes nok ledige ressurser
313290 Datamaskinen slår seg kanskje ikke av etter at du oppgraderer til Windows XP
311787 Datamaskinen kan slutte å reagere når du slår av eller bare bruker 802.1x-protokollen til brukergodkjenning
311806 Windows XP starter på nytt når du prøver å slå av datamaskinen
310117 Datamaskinen slås av når du avslutter Windows
307274 Windows XP slutter å reagere når Windows avslutter
305788 Øke tiden det tar å avslutte, slik at prosessene kan avsluttes riktig i Windows XP
306084 Gjenopprette operativsystemet til en tidligere tilstand i Windows XP
310126 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling
314464 Feilsøke ukjente enheter som er oppført i Enhetsbehandling

Bruke webområdet for Microsoft kundestøtte til å finne en løsning

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge fremgangsmåtene i denne artikelen eller ved å bruke informasjonen i de anbefalte Microsoft Knowledge Base-artiklene, kan du bruke webområdet for Microsoft Kundestøtte til å finne en løsning på problemet. På webområdet for Microsoft Kundestøtte finner du følgende tjenester:
Egenskaper

Artikkel-ID: 308029 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 05:42:07 – Revisjon: 6.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Tilbakemelding