Slik behandler du alternativer for varsling og oppgradering i Windows 10

Sammendrag
Kvalifiserte datamaskiner og enheter som er distribuert i organisasjonen din og som kjører Windows 7 Pro eller Windows 8.1 Pro, er berettiget til gratis oppgradering til Windows 10 og kan oppgradere via Windows Update. (Dette tilbudet er ikke tilgjengelig for kunder som bruker Enterprise- eller Embedded-versjoner av Windows 7 og Windows 8.1.) Denne artikkelen beskriver alternativene for varsling og oppgradering og forklarer hvordan du behandler disse alternativene.

Uavhengig av gjeldende diskvalifiserende kriterier bør administratorer som vil hindre kunder som bruker Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 og Windows Embedded 8.1 Pro fra å oppgradere, aktivere policyinnstillingene som diskuteres i denne artikkelen.

Gå til Windows startside for mer informasjon om oppgraderingskrav for Windows 10.
Mer informasjon

Slik behandler du oppgraderingen til Windows 10

Automatiske scenarier

Oppdateringen for Windows 10 blokkeres automatisk (ingen flere handlinger trengs) på datamaskiner eller andre enheter i følgende scenarier:

 • Datamaskinen eller enheten betjenes via WSUS og har ikke fått oppdateringen 3035583 installert.
 • Datamaskinen kjører ett av de følgende systemene som ikke er inkludert i dette reservasjonstilbudet: 

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Ikke-automatiserte scenarier

Du kan administrere Windows 10-oppgraderingen ved å bruke én av de følgende metodene. 
Gruppepolicy
Microsoft har gitt ut nye oppdateringer for å la deg blokkere oppgraderinger til Windows 10 via Windows Update. Disse oppdateringene installerer en ny gruppepolicyinnstilling. Datamaskiner der denne gruppepolicyinnstillingen er aktivert, vil aldri oppdage, laste ned eller installere en oppgradering av den siste versjonen av Windows. 

Gå til følgende Microsoft Knowledge Base-artikler for å få og installere disse oppdateringene:

Følgende betingelser gjelder for konfigurering av denne gruppepolicyinnstillingen ved hjelp av Gruppepolicy:

 • Den aktuelle oppdateringen må være installert.
 • Du må bruke den oppdaterte WindowsUpdate.admx-filen ved å kopiere den fra plasseringen der du redigerer policyen.
Datamaskinkonfigurasjon
Følg denne fremgangsmåten for å blokkere oppgraderingen ved hjelp av Datamaskinkonfigurasjon:

 1. Klikk på Datamaskinkonfigurasjon.
 2. Klikk på Policyer.
 3. Klikk på Administrative maler.
 4. Klikk på Windows-komponenter.
 5. Klikk på Windows Update.
 6. Dobbeltklikk på Slå av oppgradering av siste versjon av Windows i Windows Update.
 7. Klikk på Aktiver.
Policy-bane: Datamaskinkonfigurasjon / Administrative maler/ Windows-komponenter/ Windows UpdatePolicy
-innstilling: Slå av oppgradering av siste versjon av Windows i Windows Update
Windows-register
Viktig Følg fremgangsmåten i dette avsnittet nøye. Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Før du endrer det, ta sikkerhetskopi av registret slik at du kan gjenopprette det dersom det oppstår problemer.

Hvis du vil blokkere oppgraderingen til Windows 10 via Windows Update, kan du angi følgende registerverdi:

Undernøkkel: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-verdi: DisableOSUpgrade = 1

Skjul Få Windows 10-appen (ikon i systemstatusfeltet)

Automatiske scenarier

Varslingsprogrammet for Windows 10 blokkeres automatisk (ingen flere handlinger trengs) på datamaskiner eller andre enheter i følgende scenarier:

 • Datamaskinen kjører ett av de følgende systemene som ikke er inkludert i dette reservasjonstilbudet:

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Ikke-automatiske scenarier

Windows-register
Viktig Følg fremgangsmåten i dette avsnittet nøye. Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Før du endrer det, ta sikkerhetskopi av registret slik at du kan gjenopprette det dersom det oppstår problemer.

Ikonet for ikke-Enterprise-versjoner av Windows kan være skjult gjennom Windows-registret. Gjør dette ved å angi følgende registerverdier:

Undernøkkel: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD-verdi: DisableGwx = 1

Aktiver Få Windows 10-appen (ikon i systemstatusfeltet)

Dersom du ikke ser Få Windows 10-appen (det lille ikonet i systemstatusfeltet), kan det være forskjellige grunner til det:
 • Datamaskinen eller enheten er ikke oppdatert fordi den ikke har minimum Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows 8.1 Update installert.
 • Windows Update er avslått eller ikke konfigurert til å motta oppdateringer automatisk.
 • Du har blokkert eller avinstallert en nødvendig Windows Update-funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se Knowledge Base-artikkel 3035583.
 • Windows-installasjonen er ikke aktivert.
 • Enheten kjører ett av de følgende systemene som ikke er inkludert i dette reservasjonstilbudet:

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Enheten administreres av en IT-administrator som har skjult ikonet på maskinen din. (Snakk med din IT-administrator for å bekrefte denne situasjonen.)
Du kan fikse de tre første problemene ved å kjøre Windows Update og installere alle tilgjengelige oppdateringer. Dersom du tror at ingen av disse betingelsene gjelder for deg, og du fortsatt ikke ser ikonet, følger du denne fremgangsmåten.

Merk Denne løsningen vil avgjøre om enheten oppfyller alle forutsetningene. Om den gjør det, slås Windows 10-appen på.
 1. Start Notepad.
 2. Lim inn følgende tekst i Notepad:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Klikk på Fil og deretter Lagre som.
 4. I boksen Filnavn endrer du filnavnet til ReserveWin10.cmd.
 5. I listen Lagre som type velger du Alle filer (*.*), og velger så mappen der du vil lagre filen. Du kan for eksempel lagre filen i C:/Temp.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Åpne et hevet ledetekstvindu. For å gjøre dette åpner du Start-skjermen eller Start-menyen, skriver Ledetekst i søkefeltet, høyreklikker på Ledetekst i resultatlisten og klikker deretter på Kjør som administrator.
 8. Kjør filen fra plasseringen du valgte i steg 5. Du kan for eksempel skrive følgende kommando i ledetekstvinduet:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Microsoft Compatibility Appraiser kan ta 10–30 minutter å kjøre. I løpet av denne tiden vil skriptet fortløpende komme med statusrapporter om at det kjøres. Vær tålmodig! Dersom skriptet mislykkes i en uendelig løkke, kan det bety at de nødvendige Windows-oppdateringene ikke er installert. I tillegg til å ha enten Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 Update installert, må du også ha følgende oppdateringer installert:
For Windows 7 SP1
For Windows 8.1 Update
Skriv inn følgende kommando i en hevet ledetekst for å bekrefte manuelt at disse oppdateringene er installert:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Merk I denne kommandoen representerer <KBID> det faktiske artikkelnummeret for KB-oppdateringen for oppdateringen du leter etter.

Dersom oppdateringen er installert, viser denne kommandoen pakkeidentiteten. For eksempel burde brukere av Windows 8.1 se følgende:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Pakkeidentitet : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Skript for ikke-engelske Windows-versjoner
Bruk følgende skript for ikke-engelske Windows-versjoner (som nå er samme skript som vist i trinn 2 av foregående prosedyre):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Slik omgår du Unattend-skjermen i Windows 8.1 Update

I Windows 8.1 med KB3065988 installert, ber systemet brukeren om å reservere en kopi av Windows 10 som en del av OOBE-prosessen som skjer ved første oppstart. Denne reservasjonsbeskjeden dukker opp også for organisasjoner som distribuerer Windows 8.1 Pro ved å bruke en Unattend.xml-fil som automatiserer OOBE-prosessen. Du kan bruke en av de følgende metodene for å skjule denne beskjeden:

 • Bruk gruppepolicy
  Angi følgende innstillinger for gruppepolicy som Deaktivert:

  Datamaskinkonfigurasjon > Administrative maler > Systemer > Pålogging > Vis første påloggingsanimasjon
 • Endre Unattend.xml-filen
  Legg til følgende oppføring i Unattend.xml-filen for Windows 8.1.
  For Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  For Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3080351 – Forrige gjennomgang: 04/28/2016 13:22:00 – Revisjon: 2.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Tilbakemelding