Slik feilsøker du installasjonsproblemer når du oppgraderer fra Windows 98 eller Windows Millennium Edition til Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO310064
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Advarsel!  Denne artikkelen inneholder trinn som kan innebære endringer i innstillingene for BIOS (Basic Input/Output System) eller CMOS (Complementary Metal Oxice Semiconductor). Fysiske endringer til datamaskinvaren kan også kreves. Feil endringer i BIOSen for datamaskinen kan føre til alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere at problemer som skyldes endringer i BIOSen, kan løses. Du endrer BIOS-innstillingene på egen risiko. Hvis du trenger hjelp med noen av disse trinnene, kontakter du produsenten av maskinvaren. Vær oppmerksom på at hvis du foretar endringer i enten maskinvaren eller BIOSen, kan dette oppheve garantien din. Hvis du ikke vil foreta noen maskinvareendringer på maskinen, kan du ta med datamaskinen til et reparasjonssenter.

I DENNE ARTIKKELEN

Sammendrag

INNLEDNING

Bruk fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen, til å feilsøke problemer når du oppgraderer til Microsoft Windows XP fra noen av følgende versjoner av Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Feilsøkingsmetodene gis for generelle problemer og for følgende spesifikke problemer:
 • Du får en filkopieringsfeil under installasjonen.
 • Installasjonsprogrammet slutter å svare.
 • Datamaskinen slutter å svare, og det vises en svart skjerm.
 • Du får en Stopp-melding når du kjører installasjonsprogrammet.


Tilbake til toppen

Generell feilsøking

Hvis det oppstår problemer under installasjonen, utfører du en ren oppstart av datamaskinen. Feilsøking i forbindelse med ren oppstart viser til metodene som du kan bruke for å redusere problemer som oppstår på grunn av datamaskinens miljø. Flere problemer som oppstår når du kjører Windows eller Windows-programmer, oppstår fordi det er konflikt mellom drivere, minneresidente programmer (TSRer) og andre innstillinger som starter når datamaskinen starter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører en ren oppstart av en Windows Me-basert datamaskin, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
267288 Slik utfører du en ren oppstart i Windows Millennium Edition
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører en ren oppstart av en Windows 98- eller Windows 98 Second Edition-basert datamaskin, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98
Hvis du i tillegg har installert antivirusprogramvare på datamaskinen, kan det hende at fremgangsmåtene for ren oppstart som det vises til i disse artiklene, deaktiverer antivirusprogramvaren midlertidig. Du bør vurdere å avinstallere programvaren for å unngå potensielle konflikter under installasjonen. Kanskje vil du også kontakte programvareleverandøren før du avinstallerer antivirusprogramvaren, slik at du ikke lar datamaskinen bli utsatt for virus. Når installasjonsprosessen for Windows XP er fullført, kan du installere antivirusprogramvaren på nytt hvis den er kompatibel med Windows XP.

Obs!  Du må kanskje kontakte produsenten av programvaren for å fastslå om programvaren er kompatibel med Windows XP, eller for å få en versjon av programvaren som er kompatibel med Windows XP.

Du får en filkopieringsfeil under installasjonen

Når du prøver å installere Windows XP, kan det hende du får en av følgende feilmeldinger:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat er skadet, den inneholder bare nulltall
 • Kan ikke kopiere filen filnavn. Trykk X for å forsøke på nytt, Y for å avbryte

  Obs!  Filnavn er plassholderen for filen som installasjonsprogrammet ikke kan kopiere.
 • INF-filen Textsetup.sif er skadet eller mangler Status 14 KAN IKKE FORTSETTE
Dette kan skje hvis én av følgende betingelser er oppfylt:
 • CD-ROMen for Windows XP har riper eller flekker eller er skitten. Rengjør CD-ROMen for Windows XP med en myk klut, sett den inn i CD-ROM-stasjonen igjen, og klikk deretter OK.
 • CD-ROM-stasjonen fungerer ikke riktig, eller det kan hende at CD-ROMen vibrerer for mye til at laseren kan lese av dataene nøyaktig. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du se i maskinvaredokumentasjonen eller kontakte produsenten av CD-ROMen.
 • Hvis du bruker flere CD-ROM-stasjoner, kan det hende at datamaskinen forsøker å finne filer på feil stasjon. Hvis maskinvaren har en funksjon for å deaktivere CD-ROM-stasjoner som ikke er i bruk, deaktiverer du CD-ROM-stasjonene som du ikke bruker.
 • Datamaskinen er overklokket. Fordi overklokking er svært minneintensivt, kan det oppstå dekodingsfeil når du pakker ut filer fra CD-ROMen for Windows XP.
 • Forsøk å bruke standard klokke-tidsberegninger for hovedkortet og prosessoren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se i maskinvaredokumentasjonen eller kontakte produsenten av hovedkortet.
 • Datamaskinens RAM eller bufferminne er skadet eller samsvarer ikke. Det kan for eksempel hende at du bruker en kombinasjon av EDO-RAM (EDO – Extended Data Out) og ikke-EDO-RAM, eller forskjellige RAM-hastigheter.

  Dekodingsfeil kan oppstå selv om det virker som om Windows kjører riktig. Disse feilene oppstår på grunn av tilleggspresset på datamaskinen når Windows forsøker å pakke ut filene og få tilgang til harddisken.

  Du kan fastslå hvordan du gjør datamaskinens bufferminne utilgjengelig mens du kjører installasjonsprogrammet, ved å se dokumentasjonen for maskinvaren eller kontakte maskinvareprodusenten.
 • Ultra-DMA (Direct Memory Access) er aktivert i CMOS-innstillingene på datamaskinen, og dataene overføres for raskt.
 • Endre fra DMA-modus til PIO-modus (PIO – Processor Input/Output) for å senke dataoverføringshastigheten. Hvis ikke dette løser problemet, senker du innstillingene for PIO-modus. Jo høyere innstillingene for PIO-modus er, jo raskere er dataoverføringen.
 • Du bruker et minnebehandlingsprogram fra en tredjepartsleverandør.
 • Det er virus på datamaskinen.
Hvis du fortsetter å få denne feilmeldingen, kopierer du mappen i386 fra CD-ROM-stasjonen til den lokale harddisken og forsøker deretter å kjøre installasjonsprogrammet fra harddisken.

Installasjonsprogrammet for Windows XP slutter å svare

Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
315323 Windows XP-installasjonen slutter å svare (henger) under fasen "Forbereder installasjonen" (denne artikkelen kan være på engelsk)

Datamaskinen slutter å svare og det vises en svart skjerm under oppgraderingen

Når du forsøker å oppgradere til Windows XP, kan det hende at datamaskinen slutter å svare (henger) og at en svart skjerm vises.

Dette problemet kan være forårsaket av enten maskinvare eller programvare som ikke er kompatibel med Windows XP.

Slik omgår du dette problemet:
 1. Sitt ved skjermen i 10 til 15 minutter for å være sikker på at datamaskinen ikke fortsetter med installasjonsprosedyren.
 2. Start datamaskinen på nytt for å se om den slutter å svare på samme sted under installasjonen. Noen ganger kan installasjonsprogrammet komme lenger enn forrige gang det sluttet å svare. Hvis installasjonsprogrammet kommer litt lengre, forsøker du å starte datamaskinen på nytt flere ganger. Det kan da hende at installasjonsprogrammet fullføres.
 3. Start datamaskinen på nytt, og velg alternativet Avbryte Installere Windows XP for å gå tilbake til Windows 98 eller Windows Millennium Edition. Hvis alternativet Avbryte Installere Windows XP ikke vises når du starter datamaskinen på nytt, går du til trinn 5.
 4. Når du har gått tilbake til Windows 98 eller Windows Millennium Edition, avinstallerer du alle antivirusprogrammer og eventuelle behandlingsprogrammer for omstart (for eksempel GoBack), og deretter utfører du en ren oppstart av datamaskinen. Hvis du vil utføre en ren oppstart, leser du artikkelen for operativsystemet ditt som det er henvist til tidligere i denne artikkelen.
 5. Hvis oppgraderingen på nytt slutter å svare, kan det hende at det er et kompatibilitetsproblem med maskinen. Du kan forsøke å deaktivere ACPI-funksjonaliteten. Når datamaskinen starter på nytt, får du valget om å trykke F6 for å legge til SCSI-drivere (SCSI – Small computer system interface) fra tredjeparter. På denne skjermen trykker du F7. Det vises ingen visuell varsling.
 6. Hvis installasjonsprogrammet på nytt slutter å svare, deaktiverer du unødvendig maskinvare. Fjern eventuelle USB-enheter, fjern eller deaktiver nettverkskort, lydkort og serielle kort, og start deretter installasjonsprogrammet på nytt.
 7. Hvis du fortsetter å få denne feilmeldingen, kan du vurdere å flash-oppgradere BIOSen på hovedkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen, eller gå til webområdet til produsenten av hovedkortet for å få informasjon om hvordan du gjør dette.
 8. Hvis en BIOS-oppdatering ikke løser problemet, eller hvis du ikke kan skaffe en oppdatert BIOS-versjon for datamaskinen, kan du installere Windows XP med en HAL (Hardware Abstraction Layer) for standard-PCer. Det gjør du ved å trykke F7 når du blir spurt om du vil trykke F6 mens installasjonsprogrammet for Windows XP kjøres. Du blir spurt om du vil trykke F6 etter at installasjonsprogrammet har startet datamaskinen på nytt for første gang.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fremtvinger HAL for standard-PCer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  299340 Slik fremtvinger du en HAL (Hardware Abstraction Layer) under en oppgradering eller en installasjon av Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)

Du får en feilmelding eller en Stopp-melding under installasjonen

Hvis du får en av følgende feilmeldinger, kan du se den relevante artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
311562 Det oppstod en uventet feil (768) i linje 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c under installasjon av Windows XP
311564 Feilmeldingen Stopp 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal vises under oppgradering av Windows XP
311442 Feilmelding: Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette. Kontakt Microsoft Kundestøtte
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, indirekte eller direkte, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.


installasjon installasjonen henger dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h kritisk unntaksfeil kritisk feil installasjonen kan ikke fortsette kontakt microsoft kundestøtte
Egenskaper

Artikkel-ID: 310064 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 07:59:31 – Revisjon: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot kbenv kbsetup KB310064
Tilbakemelding