Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder trinn du kan bruke til å feilsøke problemer med maskinvarekonfigurasjon ved hjelp av Enhetsbehandling. Du kan bruke Enhetsbehandling til å undersøke og endre enheter som kan konfigureres av programvare. Legg merke til at hvis maskinvareenhetene bruker kontakter eller DIP-brytere, må du konfigurere enheten manuelt.
Mer informasjon
Slik starter du Enhetsbehandling:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Klikk kategorien Ytelse og vedlikehold, og klikk deretter System.
 3. Klikk kategorien Maskinvare, og klikk deretter Enhetsbehandling.

Feilsøkingsinformasjon

 • Hvis det er et problem med en enhet, er den oppført i maskinvaretreet. Enheten med problemet har også et symbol som indikerer problemtypen:

  • Et svart utropstegn (!) i et gult felt indikerer at det er et problem med enheten. Merk at en enhet med et problem likevel kan fungere.
  • En problemkode som forklarer problemet, vises for enheten.
  • En rød "X" indikerer en deaktivert enhet. En deaktivert enhet er en enhet som er fysisk til stede på datamaskinen, og som bruker ressurser, men som ikke har en driver i beskyttet modus lastet inn.
  • En blå "i" i et hvitt felt på en enhetsressurs i egenskapene for datamaskinen indikerer at funksjonen Bruk automatiske innstillinger ikke er valgt for enheten, og at ressursen ble valgt manuelt. Merk at dette ikke indikerer et problem eller deaktivert tilstand.
  • Et grønt spørsmålstegn "?" i Enhetsbehandling betyr at en kompatibel driver for denne enheten er installert, som indikerer at all funksjonalitet muligens ikke er tilgjengelig. Merk at dette bare gjelder for Windows Millennium Edition (Me).
  Obs!  Noen lydkort og skjermkort rapporterer ikke alle ressursene de bruker, til Windows. Dette kan gjøre at Enhetsbehandling bare viser én enhet i konflikt, eller ingen konflikter i det hele tatt. Dette kan kontrolleres ved å deaktivere lydkortet, eller ved å bruke standard VGA-skjermdriver for å se om konflikten løses. Merk at dette er et kjent problem med S3-skjermkort og 16-biters Sound Blaster-lydkort, eller lydkort som bruker Sound Blaster-emulering for Sound Blaster-kompatibilitet.
 • Når du klikker en bestemt enhet i Enhetsbehandling, vises et egenskapsark. På egenskapsarket finner du kategorien Generelt.

  Obs!  Noen enheter kan ha andre kategorier i tillegg til kategorien Generelt. Ikke alle egenskapsark har de samme kategoriene. Noen enheter kan ha kategoriene Ressurser, Driver og Innstillinger, eller en kombinasjon av disse.

  Øverst på egenskapsarket er det en beskrivelse av enheten. Når du klikker kategorien Ressurser, indikerer vinduet midt i kategorien hvilke ressurstyper som er tilgjengelige for den valgte enheten.

  Listen nederst inneholder Liste over enheter i konflikt. En konflikt indikeres med en feilkode i listen.
 • Legg merke til avmerkingsboksen Bruk automatiske innstillinger. Hvis Windows registrerer en enhet, er det merket av i denne avmerkingsboksen, og enheten skal virke på riktig måte. Hvis ressursinnstillingene er basert på Grunnkonfigurasjon <n> (der <n> er et tall fra 0 til 9), er det kanskje nødvendig å endre konfigurasjonen ved å velge en annen grunnkonfigurasjon fra listen. Hvis den bestemte konfigurasjonen du vil ha for enheten, ikke er oppført som en grunnkonfigurasjon, kan det være mulig å klikke Endre
  Innstilling
  for å justere ressursverdiene manuelt.

  Slik redigerer du for eksempel innstillingen Inn-/ut-område:
  1. Fjern merket for Bruk automatiske innstillinger.
  2. Klikk Endre innstilling.
  3. Klikk det aktuelle inn-/ut-området for enheten.
Obs!  Når du skal deaktivere en enhet i Enhetsbehandling, høyreklikker du enheten, og klikker deretter Deaktiver.

Hvis problemet fortsetter å oppstå, må du kanskje kontakte produsenten av datamaskinen eller hovedkortet for å spørre om hvordan du får tak i og installerer en BIOS-oppdatering for datamaskinen.

Ytterligere støtte

Hvis du vil ha mer informasjon om feilkodene som genereres av Enhetsbehandling, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310123 Forklaring på feilkoder som genereres av Enhetsbehandling
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker ressurskonflikter ved å bruke Enhetsbehandling i Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
283658 Slik behandler du enheter i Windows XP
244601 Feilsøke ukjente enheter som er oppført i Enhetsbehandling
(Denne artikkelen kan være på engelsk.)Hvis problemet ikke ble løst ved å følge trinnene i denne artikkelen, kan du finne ytterligere feilsøkingshjelp på følgende Microsoft-webområde:
enhetsbehandling grønn spørsmålstegn rød utropstegn blå
Egenskaper

Artikkel-ID: 310126 – Forrige gjennomgang: 12/01/2007 02:19:00 – Revisjon: 1.4

 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbtshoot kbenv kbsetup kbfaq KB310126
Tilbakemelding
icrosoft.com/ms.js" '="">