Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik publiserer du et webområde til en CD-R eller CD-RW i FrontPage 2002

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for publisering av FrontPage-webområder til en CD-R eller CD-RW.

Hvis datamaskinen er utstyrt med en CD-brenner, kan du sikkerhetskopiere et FrontPage-webområde til en CD. Det kan være nyttig å bruke en CD til å sikkerhetskopiere eller overføre et stort webområde.

Mange CD-brennere lar deg klargjøre en CD-R eller en CD-RW, slik at du kan kopiere filer direkte til brenneren ved å bruke en stasjonsbokstav, på samme måte som du kopierer filer til en harddisk, diskett eller flyttbar stasjon. Du kan deretter bruke FrontPage til å publisere et webområde til CDen. Du kan også publisere webområdet til harddisken først, og deretter bruke et CD-brenningsprogram til å kopiere harddiskversjonen til CDen.

Viktig! Hvis du bruker en CD-R-stasjon og en CD-ROM, kan du bare kopiere eller publisere bestemte filer til en bestemt mappe én gang. Hvis du bruker denne typen stasjon og media, må du kopiere eller publisere webområdet til en annen mappe på CD-ROMen.

tilbake til toppen

Klargjør en CD-R eller CD-RW for direkte filkopiering

 1. Sett inn en CD-R eller CD-RW i CD-brenneren.
 2. Start CD-brenningsprogrammet, og formater deretter CDen slik at du kan lese og skrive til CDen ved å bruke en stasjonsbokstav. Se i dokumentasjonen som fulgte med CD-brenningsprogramvaren, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette.
I Microsoft Windows XP kan du lagre informasjon som for eksempel bilder og programvare, til en CD uten å bruke tredjepartsprogramvare. Du trenger imidlertid ekstra programvare for å kunne opprette et diskbasert webområde på en skrivbar CD eller publisere et webområde direkte til en skrivbar CD ved hjelp av en stasjonsbokstav. Dette skyldes at Windows XP ikke støtter pakkeskriving, som kreves for å skrive og slette enkeltfiler på en skrivbar CD.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en CD-brenner med Windows XP, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
279157 Description of CD-ROM Recording in Windows XP
306524 Slik sikkerhetskopierer du informasjon til en CD
306641 SLIK: Erase Files from a CD-RW Disc
tilbake til toppen

Publisere til et diskbasert webområde og kopiere til CD

Du kan bruke kommandoen Publiser til å opprette en diskbasert kopi av et webområde, og deretter bruke et CD-brenningsprogram til å kopiere den diskbaserte versjonen til CDen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start FrontPage, og åpne deretter webområdet.
 2. Klikk Publiser Web-områdeFil-menyen.
 3. I dialogboksen Publiseringsområde gjør du ett av følgende:

  • Skriv inn banen til mappen på harddisken (for eksempelstasjonsbokstav:\Mitt webområde).

   - eller -
  • Klikk Bla gjennom for å finne en mappe.
  Obs! Hvis du tidligere har valgt et publiseringsområde for dette webområdet, vises ikke dialogboksen Publiseringsområde. Gå videre til trinn 5.
 4. Klikk OK.
 5. Angi sidene du vil publisere. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I dialogboksen Publiser Web-område klikker du Alternativer i nede venstre hjørne.
  2. Velg kategorien Publiser, og utfør deretter én eller flere av følgende handlinger:
   • Under Publiser angir du om du bare vil publisere sider som er endret, eller alle sider.
   • Under Endringer angir du hvordan du vil at FrontPage skal bestemme hvilke sider som er endret.
   • Hvis du vil opprette en loggfil for endringer som gjøres under publisering, merker du av i den aktuelle boksen.
  3. Klikk OK.
 6. Hvis du vil publisere sekundære webområder, klikker du for å merke av for Inkluder sekundære Web-områder.
 7. Klikk Publiser.

  Obs! Hvis du avbryter publiseringen midt i operasjonen, beholdes filer som allerede er publisert, på målmappen.
 8. Start CD-brenningsprogrammet, og kopier deretter webområdet til en skrivbar CD. Du kan kanskje også bruke Windows Utforsker til å kopiere webområdet til en skrivbar CD, avhengig av programvaren du bruker. Se i dokumentasjonen som fulgte med CD-brenningsprogramvaren, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette.
tilbake til toppen

Publisere et webområde direkte til en CD-ROM

Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start FrontPage, og åpne deretter webområdet.
 2. Klikk Publiser Web-områdeFil-menyen.
 3. I dialogboksen Publiseringsområde gjør du ett av følgende:

  • Skriv inn banen til mappen på harddisken (for eksempelstasjonsbokstav:\Mitt webområde).

   - eller -
  • Klikk Bla gjennom for å finne en mappe.
  Obs! Hvis du tidligere har valgt et publiseringsområde for dette webområdet, vises ikke dialogboksen Publiseringsområde. Gå videre til trinn 4.
 4. Klikk OK.
 5. Angi sidene du vil publisere. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I dialogboksen Publiser Web-område klikker du Alternativer i nede venstre hjørne.
  2. Velg kategorien Publiser, og utfør deretter én eller flere av følgende handlinger.
   • Under Publiser angir du om du bare vil publisere sider som er endret, eller alle sider.
   • Under Endringer angir du hvordan du vil at FrontPage skal bestemme hvilke sider som er endret.
   • Hvis du vil opprette en loggfil for endringer som gjøres under publisering, merker du av i den aktuelle boksen.
  3. Klikk OK.
 6. Hvis du vil publisere sekundære webområder, klikker du for å merke av for Inkluder sekundære Web-områder.
 7. Klikk Publiser.

  Obs! Hvis du avbryter publiseringen midt i operasjonen, beholdes filer som allerede er publisert, på målmappen.
 8. Når du har publisert webområdet til CDen, bør du kanskje lukke CDen, avhengig av hvordan du vil lese CDen i fremtiden og avhengig av programvaren du bruker. Du har normalt følgende tre valg:
  • Løse ut CDen fra CD-brenneren uten å gjøre endringer. Dette alternativet lar deg lese og skrive til CDen ved å bruke en stasjonsbokstav når du setter CDen inn i CD-brenneren på nytt.

   Obs! Standard CD-ROM-stasjoner vil kanskje ikke kunne lese CDen når du gjør dette.
  • Lukke CDen slik at den kan leses med en standard CD-ROM-stasjon når en UDF-leser er installert.
  • Lukke CDen slik at den kan leses i de fleste standard CD-ROM-stasjoner uten at du må installere en UDF-leser. Dette alternativet lar deg vanligvis "fullføre" CDen slik at den ikke kan slettes eller overskrives.
tilbake til toppen

Publisere et diskbasert webområde fra en CD

Du kan bruke FrontPage til å åpne et diskbasert webområde på en CD, og deretter publisere webområdet på Internett, et intranett eller et diskbasert webområde.
 1. Sett inn CDen som inneholder webområdet, i CD-brenneren.
 2. Start FrontPage, og åpne deretter webområdet (på CDen).
 3. Klikk Publiser Web-områdeFil-menyen.
 4. I dialogboksen Publiseringsområde skriver du inn URL-adressen til publiseringsområdet eller banen til en mappe på harddisken, eller klikk Bla gjennom for å finne en mappe.

  Obs! Hvis du tidligere har valgt et publiseringsområde for dette webområdet, vises ikke dialogboksen Publiseringsområde. Gå videre til trinn 5.
 5. Klikk OK.
 6. Angi sidene du vil publisere. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I dialogboksen Publiser Web-område klikker du Alternativer i nede venstre hjørne.
  2. Velg kategorien Publiser, og utfør én eller flere av følgende handlinger:
   • Under Publiser angir du om du bare vil publisere sider som er endret, eller alle sider.
   • Under Endringer angir du hvordan du vil at FrontPage skal bestemme hvilke sider som er endret.
   • Hvis du vil opprette en loggfil for endringer som gjøres under publisering, merker du av i den aktuelle boksen.
  3. Klikk OK.
 7. Hvis du vil publisere sekundære webområder, klikker du for å merke av for Inkluder sekundære Web-områder.
 8. Klikk Publiser.

  Obs! Hvis du avbryter publiseringen midt i operasjonen, beholdes filer som allerede er publisert, på målmappen.
tilbake til toppen

Kopiere et diskbasert webområde fra en CD til en harddisk

Når du kopierer et diskbasert webområde fra en CD til en harddisk, må du kanskje fjerne skrivebeskyttelsen for å kunne gjøre endringer på webområdet.

Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan trinnene nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Sett inn CDen som inneholder webområdet, i CD-brenneren.
 2. Høyreklikk Start, og klikk deretter Utforsk.
 3. Bruk en dra-og-slipp-handling for å kopiere webområdet fra CDen til en mappe på harddisken.
 4. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
 5. I kategorien Vis klikker du for å merke av for Vis skjulte filer og mapper, og deretter klikker du for å fjerne merket for Skjul filtype for kjente filtyper.
 6. Klikk OK.
 7. I listen Mapper dobbeltklikker du mappen på harddisken som inneholder webområdet.
 8. Dobbeltklikk mappen _vti_pvt.
 9. Slett alle filer som slutter med .lck.

  Obs! Du må kanskje utføre følgende ekstratrinn hvis du bare kopierer et publisert webområde:
 10. Høyreklikk Service-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 11. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
 12. Høyreklikk Services-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 13. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
tilbake til toppen

FEILSØKING

 • Når du prøver å lagre endringer på et webområde på harddisken, vil du kanskje få en feilmelding som ligner på denne:
  Kan ikke åpne filen ...\_vti_pvt\service.lck for skriving.
  Dette skjer når webområdet åpnes eller kopieres fra en CD-ROM, fordi LCK-filene er merket som skrivebeskyttet.

  Hvis du vil løse dette og andre problemer med skrivebeskyttede filer, følger du denne fremgangsmåten.

  Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan trinnene nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.

  Obs! Du kan ikke utføre disse trinnene på en CD-R fordi du ikke kan fjerne innstillingen Skrivebeskyttet fra filer på en CD-R. Du kan imidlertid fjerne innstillingen Skrivebeskyttet fra filer på en CD-RW.

  1. Høyreklikk Start, og klikk deretter Utforsk.
  2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
  3. I kategorien Vis klikker du for å merke av for Vis skjulte filer og mapper, og deretter klikker du for å fjerne merket for Skjul filtype for kjente filtyper.
  4. Klikk OK.
  5. I listen Mapper dobbeltklikker du mappen som inneholder webområdet.
  6. Dobbeltklikk mappen _vti_pvt.
  7. Slett alle filer som slutter med .lck.
  8. Høyreklikk Service-filen, og klikk deretter Egenskaper.
  9. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
  10. Høyreklikk Services-filen, og klikk deretter Egenskaper.
  11. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
  Gjenta disse trinnene for eventuelle sekundære webområder.Hvis du vil ha mer informasjon om service.lck-filen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP2000: Error Message When Publishing Web: "Serverfeil: Webområdet er opptatt..."
  303255 FP2000: Error Message Saving Changes to Web: Kan ikke åpne filen ...\_vti_pvt\Service.lck for skriving
 • Hyperkoblinger i et webområde som du har kopiert til en CD, vil kanskje ikke fungere som forventet: Webleseren vil kanskje ikke kunne koble til websidene som er referert til av hyperkoblingene.

  Dette kan skje hvis hyperkoblingene inneholder absolutte referanser som refererer til filer på den lokale datamaskinen som webområdet ble opprettet på.

  Hvis du vil løse dette problemet, redigerer du webområdet for å erstatte alle absolutte hyperkoblingsadresser med relative hyperkoblingsadresser.Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • Når du forhåndsviser en webside som inneholder en FrontPage-komponent (ved å velge kategorien Forhåndsvisning nederst i FrontPage-vinduet eller ved å klikke Forhåndsvisning i leserstandardverktøylinjen), kan du få følgende feilmelding:
  Denne siden inneholder elementer som medfører at siden må lagres eller publiseres for korrekt visning.
  FrontPage-komponenter som arbeider interaktivt med en webserver, vil ikke fungere når du oppretter et diskbasert FrontPage-webområde. Komponenter for visningstid vil bare fungere når du bruker en HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol) som du har installert FrontPage-servertillegg på.Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • Når du prøver å publisere et webområde til en CD som allerede inneholder en kopi av webområdet, får du en feilmelding som ligner på følgende:
  Windows oppdaget et problem under kopiering av denne filen. Hva vil du gjøre?
  Du kan også få en melding fra CD-brenningsprogrammet om at det ikke er nok ledig plass på CDen til å kopiere filene.

  Dette kan oppstå hvis den skrivbare CDen ikke har nok ledig plass til å kopiere nyere versjoner av filer fra det oppdaterte webområdet. Når du bruker "pakkeskriving"-programvare som lar deg lese og skrive til CDen ved å bruke en stasjonsbokstav, kan du bare skrive til hver del av disken én gang. Når du kopierer et oppdatert webområde til CDen, slettes ikke eldre filversjoner fra CDen, og nyere versjoner av filer krever derfor ekstra plass. Dette skyldes begrensninger i CD-brennerteknologien.

  Du kan omgå dette problemet ved publisere webområdet til en ny, tom CD.
tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 310511 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 08:01:39 – Revisjon: 2.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Tilbakemelding