Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Deling av Internett-tilkobling i Windows XP

INNLEDNING
Med Deling av Internett-tilkobling kan du la datamaskiner på et nettverk dele én enkelt tilkobling til Internett. Denne artikkelen beskriver funksjonen Deling av Internett-tilkobling i Microsoft Windows XP.

Obs!  Denne artikkelen er bare til informasjonsformål, og på grunn av dette kan det hende den ikke inneholder informasjon om feilsøking. Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med Deling av Internett-tilkobling, kan du forsøke å søke i Microsoft Knowledge Base på nytt ved å bruke følgende spørreord og nøkkelord:
 • internett og tilkobling og deling
 • dun og modem og internett-leverandør (hvis ett eller flere av disse ordene er relatert til problemet eller spørsmålet ditt)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du søker mer effektivt ved hjelp av nøkkelord, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
242450 Bruke nøkkelord og spørreord til å søke i Microsoft Knowledge Base
Mer informasjon
Med Deling av Internett-tilkobling kan du koble datamaskiner på et hjemmenettverk eller lite kontornettverk til Internett via én enkelt tilkobling. Hvis du for eksempel aktiverer Deling av Internett-tilkobling på en datamaskin som kobler til Internett ved å bruke en ekstern tilkobling, kan andre datamaskiner på nettverket koble til Internett via den eksterne tilkoblingen på verten for Deling av Internett-tilkobling.

Du kan bruke Deling av Internett-tilkobling til å tillate deg selv og andre på lokalnettet å utføre forskjellige oppgaver samtidig. Én person kan for eksempel sende og motta e-postmeldinger mens en annen person laster ned en fil og en tredje person søker på Internett. Du kan også få tilgang til e-postkontoene for firmaet fra en klientdatamaskin, mens andre på lokalnettet ikke får tilgang. Du kan også bruke webaktiverte programmer (for eksempel nedlasting av oppdateringer) og Microsoft NetMeeting og andre videokonferanseprogrammer.

Funksjoner i Deling av Internett-tilkobling

 • Flere brukere kan få tilgang til Internett via én enkelt tilkobling ved å bruke eksterne tilkoblinger og lokalnett.
 • Tilkoblede enheter får transparent nettverkskonfigurasjon ved å bruke DNS (Domain Name System) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) til å løse Internett-navn.
 • Alle IP-tilkoblede enheter kan koble seg til, inkludert eldre Windows-baserte klienter, klienter som ikke er Windows-baserte, Microsoft Windows 98-baserte klienter, Microsoft Windows 2000-baserte klienter og Microsoft Windows XP-baserte klienter uten behov for ekstra klientprogramvare.
 • Tilkoblede enheter og programvare har omfattende protokollstøtte. Du kan for eksempel spille Internett-spill uten ytterligere konfigurasjon, eller du kan bruke PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) og VPN (Virtual Private Networking) til å få tilgang til firmanettverket.

Windows-støtte for Deling av Internett-tilkobling

Hvis du vil koble flere datamaskiner til Internett via én enkelt Internett-tilkobling, må du aktivere Deling av Internett på datamaskinen du vil bruke som vert for Deling av Internett-tilkobling. Andre datamaskiner på lokalnettet kan deretter få tilgang til Internett via tilkoblingen til vertsdatamaskinen for Deling av Internett-tilkobling.

Obs!  Deling av Internett-tilkobling er en innebygd funksjon i Microsoft Windows og er ikke en komponent som kan lastes ned. I tillegg til Windows XP-baserte datamaskiner kan du aktivere Deling av Internett-tilkobling på datamaskiner som kjører Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) og Microsoft Windows 2000.

Komponenter i Deling av Internett-tilkobling

Nedenfor finner du en liste over komponenter i Deling av Internett-tilkobling:
 • DHCP-tildeler. En forenklet DHCP-tjeneste som tilordner IP-adressen, standard gateway og navneserveren på lokalnettet.
 • DNS-proxy. Løser navn på vegne av klientene på lokalnettet og videresender spørringer.
 • NAT (Network Address Translation). Tilordner en blokk med private adresser til et sett med offentlige adresser. NAT sporer IP-adresser med privat kilde og IP-adresser med offentlig bestemmelsessted for utgående forespørsler. Den endrer IP-adresseinformasjonen og redigerer den nødvendige IP-filhodeinformasjonen dynamisk.
 • Automatisk oppringing. Ringer opp tilkoblinger automatisk.
 • APIer (Application Programming Interfaces). For konfigurasjon, status og oppringingskontroll for programmer.

Konfigurere et nettverk med Deling av Internett-tilkobling

Nettverket der du deler Internett-tilkobling, er en type lokalnett som er avhengig av én enkelt datamaskin, kalt en gateway, som alle andre datamaskiner og TCP/IP-enheter kan koble til Internett via.

Maskinvaren og programvaren som kreves for å sette opp et hjemmenettverk, inkluderer følgende:
 • En primær datamaskin (gateway), som gir nettverkstilkobling til Internett. Denne datamaskinen må kjøre Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) eller Windows 98 Second Edition med Deling av Internett-tilkobling aktivert.
 • Én eller flere datamaskiner som kjører Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller annen TCP-IP-aktivert klientprogramvare.
 • Enheter som du kan koble til Internett.
 • En enhet for nettverkstilkobling for hver datamaskin.
 • Kabler og huber, avhengig av hvilken type tilkoblingsenheter du bruker.
 • Ett enkelt modem (eller en ISDN- eller ADSL-linje) for hele nettverket.
 • Internett-leserprogramvare og TCP/IP-drivere installert på hver enhet som deler tilkoblingen.

Aktivere Deling av Internett-tilkobling

Før du kan aktivere Deling av Internett-tilkobling på en vertsdatamaskin, må den ha to nettverkstilkoblinger. Ett nettverkskort som er konfigurert for tilkobling til det interne hjemmenettverket eller det lille kontornettverket, og en annen tilkobling med et 56K-modem, ISDN, DSL eller kabelmodem som brukes til å koble dette nettverket til Internett.

Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for aktivering av Deling av Internett-tilkobling, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306126 Slik konfigurerer du Deling av Internett-tilkobling i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Deling av Internett-tilkobling, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
237254 Slik aktiverer du Deling av Internett-tilkobling på en nettverkstilkobling i Windows 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
283673 Slik aktiverer eller deaktiverer du brannmur for Internett-tilkobling i Windows XP
Hvis du setter opp et hjemmenettverk eller et lite kontornettverk, kan du bruke veiviseren for nettverksinstallasjon til å aktivere Deling av Internett-tilkobling. Veiviseren for nettverksinstallasjon angir automatisk alle nettverksinnstillingene du trenger for å dele en Internett-tilkobling med datamaskiner på nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren for nettverksinstallasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
308522 Beskrivelse av veiviseren for nettverksinstallasjon i Windows
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hjemmenettverk og om Deling av Internett-tilkobling i Windows XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
324980 WebCast for kundestøtte: Hjemmenettverk og Deling av Internett-tilkobling i Microsoft Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Deling av Internett-tilkobling i Windows XP for en intern PPTP-server, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
309524 Konfigurere Windows XP ICS for en intern PPTP-server
Egenskaper

Artikkel-ID: 310563 – Forrige gjennomgang: 02/15/2005 17:00:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbinfo kbenv kbnetwork KB310563
Tilbakemelding