Opprette en oppstartsdiskett for en NTFS- eller FAT-partisjon

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO311073
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en Windows-oppstartsdiskett når du vil ha tilgang til en stasjon med en ugyldig oppstartssekvens på en datamaskin basert på en Intel x86-prosessor.

Obs! Fremgangsmåten for RISC-baserte datamaskiner er forskjellig og beskrives ikke i denne artikkelen.

Du kan bruke denne Windows-oppstartsdisketten til å få tilgang til en stasjon der NTFS-filsystemet (Windows NT-filsystem) eller FAT-filsystemet (File Allocation Table - filtildelingstabell) er installert. Fremgangsmåtene i denne artikkelen kan være nyttige når du skal løse følgende oppstartsproblemer:
 • Skadet oppstartssektor.
 • Skadet MBR (Master Boot Record - hovedoppstartssektor).
 • Virusinfeksjoner.
 • NTLDR eller Ntdetect.com mangler eller er skadet.
 • Feil Ntbootdd.sys-driver.
 • Denne oppstartsdisketten kan også brukes til å starte opp fra skyggen av et ødelagt speil, selv om du kanskje må endre filen Boot.ini hvis du skal gjøre dette.
Denne Windows-oppstartsdisketten kan ikke brukes til følgende problemer:
 • Uriktige eller skadete enhetsdrivere som har blitt installert i Windows-systemkatalogen.
 • Oppstartsproblemer som oppstår etter OSLOADER-skjermen.
Når du skal omgå eller løse disse problemene, kjører du nødreparasjonsdisketten, laster inn det siste kjente kontrollsettet som virket, eller installerer Windows på nytt om nødvendig.

Slik oppretter du en Windows-oppstartsdiskett

Windows-oppstartsdisketten må inkludere filene NTLDR (eller Setupldr.bini Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini, samt riktig enhetsdriver for harddisken.

Obs! Filene NTLDR, Ntdetect.com og Boot.ini har vanligvis filattributtene angitt til System, Skjult og Skrivebeskyttet. Du trenger ikke tilbakestille disse attributtene for at disken skal virke som den skal. Hvis du vil ha mer informasjon om strukturen i filen Boot.ini, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
102873 BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Når du skal opprette en Windows-oppstartsdiskett, bruker du en av følgende metoder:

Metode 1: Du har ikke tilgang til en datamaskin som kjører Windows

 1. Lag en kopi av den første installasjonsdisketten for Windows ved å bruke kommandoen diskcopy, og slett deretter alle filene på den nye disketten.
 2. Kopier filene Ntdetect.com og NTLDR fra mappen i386 på CD-ROMen til den nye disketten.
 3. Endre navnet på filen NTLDR til Setupldr.bin.
 4. Opprett en Boot.ini-fil.

  Eksemplet nedenfor virker for en SCSI-stasjon med én partisjon med Windows installert under \WINNT, men den nøyaktige verdien under [operating systems] avhenger av konfigurasjonen for Windows-systemet du vil starte opp:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Hvis datamaskinen starter opp fra en IDE-, EIDE- eller ESDI-harddisk eller et SCSI-kort som ikke har innebygd BIOS, erstatter du scsi(0) med multi(0).

  Obs! Hvis du kjører Windows NT 3.5 eller 3.51 og systemet starter opp fra den første eller andre SCSI-stasjonen, kan du også erstatte scsi(0) med multi(0).
 5. Hvis du bruker scsi(x) i filen Boot.ini, kopierer du riktig enhetsdriver for SCSI-kontrolleren som brukes på datamaskinen, og deretter endrer du navnet til Ntbootdd.sys. Hvis du bruker multi(x) i Boot.ini, trenger du ikke gjøre dette.
 6. Start datamaskinen ved å bruke disketten, og logg deg deretter på Windows.

Metode 2: Du har tilgang til en datamaskin som kjører Windows

 1. Formater en diskett ved å bruke formateringsverktøyet i Windows.
 2. Kopier NTLDR fra installasjons-CD-ROMen for Windows, installasjonsdisketten for Windows eller fra en datamaskin som kjører samme Windows-versjon som datamaskinen du vil bruke oppstartsdisketten til å få tilgang til. Du må kanskje utvide denne filen fra NTLDR._ til NTLDR ved å bruke følgende kommandolinje:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Kopier filen Ntdetect.com til disketten.
 4. Opprett en Boot.ini-fil, eller kopier en fra en datamaskin som kjører Windows. Endre den deretter slik at den passer til datamaskinen du prøver å få tilgang til. Eksemplet nedenfor virker for en SCSI-stasjon med én partisjon med Windows installert under \WINNT, men den nøyaktige verdien under [operating systems] avhenger av konfigurasjonen for Windows-datamaskinen du prøver å få tilgang til:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Hvis datamaskinen starter opp fra en IDE-, EIDE- eller ESDI-harddisk, erstatter du scsi(0) med multi(0).

  Obs! Hvis du kjører Windows NT 3.5 eller 3.51 og datamaskinen starter opp fra den første eller andre SCSI-stasjonen, kan du også erstatte scsi(0) med multi(0).
 5. Hvis du bruker scsi(x) i filen Boot.ini, kopierer du riktig enhetsdriver for SCSI-kontrolleren som brukes på datamaskinen, og deretter endrer du navnet til Ntbootdd.sys. Hvis du bruker multi(x) i Boot.ini, trenger du ikke gjøre dette.
 6. Start opp ved å bruke disketten, og logg deg deretter på Windows.

Metode 3: Du har Windows NT 3.51

 1. Formater en tom diskett på 3,5 tommer og 1,44 MB under Windows NT 3.51.
 2. Kopier Ntdetect.com og NTLDR til den nye disketten.
 3. Opprett filen Boot.ini med følgende linjer:

  Obs! Dette eksemplet er for en SCSI-stasjon med én partisjon med Windows NT installert i standardkatalogen C:\Winnt35.
     [boot loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operating systems]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Start opp fra disketten, og logg deg deretter på Windows.

Feilsøking

Ett eller flere av følgende problemer kan oppstå når du prøver å starte datamaskinen ved å bruke Windows-oppstartsdisketten:
 • Hvis banen til systemfilene er feil eller inkluderer stasjonsbokstaven, kan følgende feilmelding vises:
  Kan ikke starte Windows på grunn av følgende problem med oppstartskonfigurasjonen for ARC-fastvare: Genererte ikke ARC-navn for HAL og systembaner på en riktig måte. Se i dokumentasjonen for Windows (TM) om ARC-konfigurasjonsalternativer og referansehåndbøkene for maskinvaren for mer informasjon. Kan ikke starte opp.
 • Hvis en feil SCSI-driver har blitt valgt eller filen Ntbootdd.sys ikke eksisterer, kan følgende melding vises:
  Kan ikke starte Windows på grunn av et konfigurasjonsproblem med diskmaskinvaren på datamaskinen. Kan ikke lese fra valgt oppstartsdiskett. Kontroller oppstartsbane og diskmaskinvare. Se i dokumentasjonen for Windows (TM) om konfigurasjon av maskinvaredisker og i konfigurasjonen av maskinvaredisker og i referansehåndbøkene for maskinvaren for mer informasjon. Kan ikke starte opp.Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
repair tshoot smallbiz
Egenskaper

Artikkel-ID: 311073 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 08:04:25 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB311073
Tilbakemelding