Det kan hende at du mister data eller programinnstillinger når du reparerer, oppgraderer eller installerer Windows XP på nytt

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO312369
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Obs! Informasjonen i denne artikkelen omhandler bare datamaskiner der Windows XP er forhåndsinnstallert av en datamaskinleverandør.

Det kan hende du mister data som er lagret i mappen Alle brukere og standard programmaler og -innstillinger som er lagret i mappen Standardbruker når du reparerer, oppgraderer eller installerer Windows XP på nytt. Det kan hende du mangler snarveier på Start-menyen, elementer i oppstartsgruppen og dokumenter, bilder og musikkfiler som er lagret i Delte dokumenter-mappen.

Dette problemet kan oppstå når du utfører en av følgende handlinger på en datamaskin der Windows XP er forhåndsinnstallert av en datamaskinleverandør (også kjent som en opprinnelig utstyrsfabrikant, en OEM):
  • Du installerer Windows XP i samme mappe ved å klikke Oppgrader (anbefalt) etter du har kjørt Winnt32.exe, eller ved å klikke koblingen Installer Windows XP på skjermen "Velkommen til Microsoft Windows XP" som vises når du setter inn CD-ROMen for Windows XP. Dette kan også forklares som en erstatningsoppgradering eller erstatningsinstallasjon.
  • Du reparerer Windows XP ved å starte datamaskinen fra CD-ROMen for Windows XP, trykke Enter for å konfigurere Windows XP, og deretter trykke R for å reparere den valgte installasjonen.
  • Du oppgraderer installasjonen av Windows XP Home Edition som var forhåndsinstallert av datamaskinleverandøren, til den endelige versjonen av Windows XP Professional.
Årsak
Denne situasjonen kan oppstå hvis filen Undo_guimode.txt finnes i mappen Windows\System32 på harddisken din når du utfører handlingene som er ført opp i delen "Symptomer" på en datamaskin der Windows XP er forhåndsinstallert av en datamaskinleverandør. Denne filen er opprettet av veiviseren som kjører første gang du starter en datamaskin hvor Windows XP er forhåndsinstallert av en datamaskinleverandør.
Løsning
Obs! Fra og med november 2001 er oppdateringen som beskrives i denne delen, bare tilgjengelig for engelske versjoner av Windows XP.

Hvis du vil løse dette problemet, gjenoppretter du dataene og programsnarveiene som mangler, fra en sikkerhetskopi.

Hvis du vil forhindre at dette problemet oppstår, bruker du en av følgende metoder før du utfører noen av handlingene som er ført opp i delen "Symptomer" i denne artikkelen:

Metode 1

Når installasjonsprogrammet ber deg om å laste ned oppdaterte installasjonsfiler, klikker du Ja, last ned de oppdaterte installasjonsfilene (anbefales), og deretter klikker du Neste. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du reparerer Windows XP ved å starte datamaskinen fra CD-ROMen for Windows XP, trykker Enter for å konfigurere Windows XP, og deretter trykker R for å reparere den valgte installasjonen.

Metode 2

Installer oppdateringspakken for Windows XP fra 19. november 2001, ved hjelp av funksjonen Automatiske oppdateringer eller Web-området Windows Update.

Hvis du vil installere fra Web-området Windows Update, klikker du følgende kobling og følger instruksjonene på skjermen for å gjennomsøke og installere den viktige oppdateringen: Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av funksjonen Automatiske oppdateringer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
294871 Description of the Automatic Updates Feature in Windows XP

Metode 3

Slett filen Undo_guimode.txt manuelt fra mappen Windows\System32 før du utfører noen av handlingene som er ført opp i delen "Symptomer" i denne artikkelen. Hvis du vil gjøre dette i Windows XP, skriver du inn følgende kommando ved ledeteksten:
del /a /f %windir%\system32\undo_guimode.txt
Obs! Hvis du bruker Gjenopprettingskonsoll eller en oppstartsdiskett for MS-DOS eller Microsoft Windows, er fremgangsmåten for å slette filen noe annerledes.

Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av filer, kan du se produktmerknadene for MS-DOS eller Windows, spørre Hjelp og støtte i Windows XP eller lese artikkelen nedenfor om gjenopprettingskonsollen:
229716 Description of the Windows Recovery Console
Obs! Hvis du bruker CD-ROMen for gjenoppretting som følger med fra datamaskinleverandøren til å gjenopprette Windows XP, kan det hende at du må gjenta trinnene for å forhindre at dette problemet skal oppstå på nytt.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er problem for de produktene som nevnes under rubrikken "informasjonen I denne artikkelen gjelder:" i denne artikkelen.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige oppdateringer for datamaskinleverandører som kan inkluderes i forhåndsinstallerte Windows XP-systemer, og daglige ledere for å inkludere i deres bruk av Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
312368 Data Loss May Occur After Reinstalling, Repairing, or Upgrading Windows XP
data loss
Egenskaper

Artikkel-ID: 312369 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 08:09:57 – Revisjon: 3.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwinxppresp1fix kbqfe kbhotfixserver KB312369
Tilbakemelding