OLEXP: E-postmapper, adressebok og e-postmeldinger mangler etter at du har oppgradert til Microsoft Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO313055
Symptom
E-postmapper, e-postmeldinger og adresseboken i Outlook Express mangler etter at du har oppgradert til Microsoft Windows XP.
Årsak
Dette kan skje fordi filstrukturen i Windows XP er annerledes, og fordi filene til Outlook Express ikke lenger ligger på samme sted.
Løsning
Denne Knowledge Base-artikkelen inneholder en trinnvis fremgangsmåte som hjelper deg med å finne tidligere e-postmeldinger, mapper og adressebøker, og den viser deg hvordan du importerer dem tilbake til Outlook Express.

Tidligere e-postmeldinger og -mapper

Finne tidligere e-postmeldinger

 1. På skrivebordet oppretter du en ny mappe som du kaller XPPost. Dette gjør du ved å høyreklikke skrivebordet, klikke Ny og deretter klikke Mappe. Hvis du bruker identiteter, oppretter du en ny mappe for hver identitet.
 2. Klikk Start og deretter Søk.
 3. Klikk Alle filer og mapper i boksen Hva vil du søke etter.
 4. I Hele eller deler av filnavnet skriver du inn *.dbx.
 5. Klikk Flere avanserte alternativer, klikk Søk i skjulte filer og mapper og deretter Søk.

  Obs!  Hvis du hadde tidligere brukte identiteter, har hver bruker en egen identitetsmappe. Hver identitetsmappe har et unikt alfanumerisk nummer (for eksempel {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) etterfulgt av \Microsoft\Outlook Express.

  Du kan skille mellom den forrige identiteten og den nye selv om de deler det samme alfanumeriske nummeret. Den nye identiteten etterfølges av \Microsoft\Outlook Ex.

Kopiere e-postmappene

Før du kopierer e-postmappene fra mappen for den forrige identiteten til den nye XPPost-mappen på skrivebordet, bør du gå gjennom merknaden om å skille mellom gamle og nye identiteter i trinn 5 under Finne tidligere e-postmeldinger.
 1. I Søk-vinduet kan du velge hver DBX-mappe individuelt eller velge flere mapper ved å holde nede CTRL-tasten og klikke hver mappe.
 2. Etter at du har valgt mappene, klikker du KopierRediger-menyen.
 3. Åpne XPPost-mappen, og klikk deretter Lim innRediger-menyen.

  Obs!  Kontroller at filen Folders.dbx er inkludert når du kopierer mappene. Denne filen er nødvendig for importfunksjonene i Outlook Express.
Denne fremgangsmåten kopierer alle filene fra den valgte mappen til XPPost-mappen. Bruk denne fremgangsmåten for hver identitetsmappe, men opprett en separat mappe, for eksempel XPPost1, for hver identitetsmappe som finnes.

Importere e-post og mapper

 1. Åpne Outlook Express.
 2. Fil-menyen klikker du Importer.
 3. Klikk Meldinger.
 4. Klikk Microsoft Outlook Express 5 og deretter Neste.

  Obs!  Noen ganger kan det hende at du bare ser alternativene for å importere Outlook Express 4 og Outlook Express 6. Hvis den forrige versjonen av Outlook Express var versjon 4, bruker du alternativet for Outlook Express 4. Hvis du importerer fra Outlook Express 5 eller 5.5, kan du bruke alternativet for Outlook Express 6.
 5. Klikk Importer e-post fra et OE6-meldingslager, og klikk deretter OK.
 6. Klikk Bla gjennom, velg XPPost-mappen du opprettet tidligere, klikk OK, og klikk deretter Neste.
 7. Klikk Alle mapper, og klikk deretter Neste.
Denne fremgangsmåten importerer tidligere e-post til den gjeldende identiteten. Når den er avsluttet, klikker du Fullfør. Gjenta denne fremgangsmåten for hver av mappene du opprettet tidligere.

Windows-adresseboken

Finne Windows-adresseboken

 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. Klikk Alle filer og mapper.
 3. Klikk Alle filer og mapper i boksen Hva vil du søke etter.
 4. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn *.wab og klikker deretter Søk.
 5. Når søket er fullført, dobbeltklikker du hver fil for å åpne den. Når du har funnet den riktige filen (den inneholder kontaktinformasjonen din), noterer du filnavnet og den nøyaktige plasseringen.

Importere Windows-adresseboken

 1. I Outlook Express klikker du Fil-menyen.
 2. Klikk Importer og deretter Adressebok.
 3. I feltet Søk i angir du plasseringen du merket deg i trinn 5 under Finne Windows-adresseboken.
 4. Klikk WAB-filen og deretter Åpne.
 5. Klikk OK for å importerer adresseboken.
Når du har bekreftet at importeringen er fullført, fjerner du alle mappene du opprettet i løpet av gjenopprettingsprosessen.
windows xp oppgradere manglende e-postmapper epost meldinger adressebok
Egenskaper

Artikkel-ID: 313055 – Forrige gjennomgang: 06/14/2005 12:54:00 – Revisjon: 2.1

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Professional, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB313055
Tilbakemelding