Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hvordan gjenoppretter jeg sikkerhetsinnstillinger til standardinnstillingene?

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Problembeskrivelse
I denne artikkelen finner du hjelp til gjenoppretting av standardinnstillingene for sikkerhet i Windows XP og Windows Vista. Du bør bare bruke denne løsningen hvis en sikkerhetsendring som har hatt negativ innvirkning på datamaskinen, har blitt installert, og du ikke har noen sikkerhetskopi du kan bruke til gjenoppretting. Denne løsningen gjenoppretter ikke alle sikkerhetsinnstillinger som tas i bruk når du installerer Windows.

Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.
Løs det for meg
Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Obs! 
 • Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, slik at du kan kjøre den på datamaskinen som har problemet.
Neste trinn Når du har kjørt denne automatiske reparasjonen, kan du gå til delen Løste dette problemet?
La meg løse det selv

Eksempelkommando for tilbakestilling av sikkerhetsinnstillinger

Fremgangsmåten nedenfor gjelder ikke for brukere med Windows XP Home Edition eller Windows Vista Home Basic Edition eller Home Premium Edition. Hvis du vil gjenopprette sikkerhetsinnstillinger for Home-utgaver, kan du enten bruke løsningen fra Microsoft, Systemgjenoppretting eller en sikkerhetskopi.Merk Etter at sikkerhetsinnstillingene er konfigurert, kan du ikke gjøre om endringene uten å gjenopprette fra en sikkerhetskopi. Hvis du er usikker på hvordan du skal gjenopprette sikkerhetsinnstillingene til standardinnstillingene, må du ta en fullstendig sikkerhetskopi som inkluderer "systemstatus" (registerfilene). Blant elementene som tilbakestilles er NTFS-filsystemfiler og -mapper, registret, policyer, tjenester, tillatelser og gruppemedlemskap.

Slik gjenoppretter du operativsystemet til de opprinnelige standardinnstillingene for sikkerhet som ble brukt ved installasjon:
 1. Åpne en ny ledetekst:

 2. I Windows XP
  • Klikk Start, Kjør, skriv inn cmd, og trykk deretter ENTER.
  I Windows Vista
  • Klikk Start, og skriv inn cmd i boksen Start søk.
  • I listen over programmer høyreklikker du cmd.exe, og deretter klikker du Kjør som administrator. Du blir bedt om å skrive inn passordet for en administratorkonto. Klikk Fortsett hvis du er administrator, eller skriv inn administratorpassordet. Klikk deretter Fortsett.
 3. I Windows XP skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose.
  I Windows Vista skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose.
  Du mottar meldingen "Oppgaven er fullført", og en advarsel om at noe ikke kunne gjøres. Du kan trygt ignorere denne meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne meldingen, kan du se filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Neste trinn Når du har kjørt denne løsningen fra Microsoft eller har fullført den manuelle fremgangsmåten, er det ikke sikkert at standardbrukerkontoene vises på påloggingsskjermen når du starter datamaskinen eller prøver å bytte bruker. Dette skjer fordi standardbrukerkontoene fjernes fra brukergruppen når du tilbakestillinger sikkerhetsinnstillingene for Windows. Slik legger du til de berørte brukerne i brukergruppen på nytt:
 1. Klikk Start, og velg deretter Alle programmer. Eller klikk Programmer.
 2. Klikk Tilbehør, og klikk deretter Ledetekst (Windows XP). Eller høyreklikk Ledetekst og klikk deretter Kjør som administrator (Windows Vista).
 3. I ledetekstvinduet skriver du inn net users og trykker ENTER. En liste over brukerkontoer vises.
 4. For hvert kontonavn som er ført opp i ledeteksten, men som mangler på påloggings- eller Bytt bruker-skjermen, skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:

  net localgroup users kontonavn /add
 5. Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.
Mer informasjon I Windows Vista er filen Defltbase.inf en sikkerhetskonfigurasjonsmal for standardsikkerheten. Du kan vise innstillingene for denne filen på følgende plassering:
%windir%\inf\defltbase.inf

Beskrivelse av Secedit-parametere

 • /configure: Angir at Secedit.exe angir systemets sikkerhetsinnstillinger.
 • /DB filnavn: Angir banen til en database som inneholder sikkerhetsmalen som skal brukes. Dette er et nødvendig argument. Databasefilen trenger imidlertid ikke å finnes hvis du bruker /CFG-bryteren til å angi en sikkerhetsmal.
 • /CFG filnavn: Dette argumentet er bare gyldig når du bruker det med /DB-parameteren. Det er banen til sikkerhetsmalen som skal importeres inn i databasen og brukes på systemet. Hvis du ikke angir dette argumentet, brukes malen som allerede er lagret i databasen.
 • /overwrite: Dette argumentet er bare gyldig når /CFG-argumentet også brukes. Dette argumentet angir om sikkerhetsmalen i /CFG-argumentet overskriver alle maler eller sammensatte maler som er lagret i databasen, i stedet for å legge inn resultatene i den lagrede malen. Hvis dette ikke angis, legges malen i /CFG-argumentet inn i den lagrede malen.
 • /areas Områdenavn1 Områdenavn2...: Angir sikkerhetsområdene som skal brukes på systemet. Standard er "alle områder". Områdene skal skilles med et mellomrom.
  AreaNameX Beskrivelse
  SECURITYPOLICYLokal policy og domenepolicy for systemet. Dette inkluderer kontopolicyer, overvåkingspolicyer og andre policyer.
  GROUP_MGMTBegrensede gruppeinnstillinger for alle grupper som er angitt i sikkerhetsmalen.
  USER_RIGHTSPåloggingsrettigheter og tildeling av tillatelser for bruker.
  REGKEYSSikkerhet på lokale registernøkler.
  FILESTORESikkerhet på lokal fillagring.
  SERVICESSikkerhet for alle definerte tjenester.
  Obs!  Hvert område sammenfaller med lignende navn i sikkerhetsmalen.
 • /log loggbane: Du kan bruke denne bryteren til å konfigurere plasseringen til loggfilen som sporer endringene.
 • /verbose: Angir mer detaljert informasjon om fremdrift.
 • /quiet: Reduserer tilbakemeldingen som oppgis under oppdateringen på skjermen og i loggfilen.
Hvis du vil ha elektronisk hjelp om Secedit, klikker du Start, Kjør, skriver inn %windir%\help\secedit.chm og trykker deretter ENTER.
Løste dette problemet?
Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 313222 – Forrige gjennomgang: 02/23/2010 12:41:40 – Revisjon: 12.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Beta, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowtomaster KB313222
Tilbakemelding