Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Programmet slutter å svare når du prøver å åpne eller lagre en fil i et Office 2002-program, i et Office 2003-program og i et Office 2007-program

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Hvis du utfører en av følgende fremgangsmåter i et av Microsoft Office-programmene som er oppført på slutten av artikkelen, kan det hende at programmet slutter å svare (henger) i lang tid:
 • Du klikker Lagre i-listen i dialogboksen Lagre som.
 • Du klikker Søk i-listen i dialogboksen Åpne.
Hvis du klikker Avbryt eller prøver å lukke dialogboksen, svarer programmet fremdeles ikke.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
 • Når datamaskinen er koblet til en eller flere tilordnede, delte nettverksressurser som ikke finnes, eller som for øyeblikket er frakoblet.
 • Når en eller flere tilordnede stasjoner er faste, og stasjonen er i et domene som ikke er klarert.
 • Når den tilordnede stasjonen finnes på en treg datamaskin eller en bakoverkompatibel datamaskin. En datamaskin er bakoverkompatibel når operativsystemet på datamaskinen har en tidligere versjon av Microsoft Windows enn datamaskinen du bruker).
 • Når en tilordnet stasjon er tilkoblet via et regionnett (WAN - Wide Area Network).
 • Når en stasjon er i en flyttbar stasjon som ikke er tilgjengelig.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, må du koble fra alle nettverksstasjoner der noen av forholdene som er angitt under Årsak, er til stede. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Koble fra nettverksstasjon.
 2. I dialogboksen Koble fra nettverksstasjon klikker du stasjonsbokstaven du vil koble fra, og deretter klikker du OK.
 3. Gjenta trinn 1 og 2 til alle frakoblede nettverksstasjoner er koblet fra. Følg denne fremgangsmåten hvis du er usikker på en bestemt stasjon:
  1. Klikk Start og deretter Kjør.
  2. I dialogboksen Åpne skriver du inn følgende, og trykker deretter Enter\\datamaskinnavn\navn på delt ressurs

   der datamaskinnavn er navnet på serveren som deler ressursen, og navn på delt ressurs er navnet på den delte ressursen du vil bruke.

   Hvis ressursen ikke er tilgjengelig, får du en feilmelding som ligner på følgende:
   Nettverksnavnet ble ikke funnet.
  Du kan eventuelt prøve å vise innholdet på stasjonen i Windows Utforsker.
Workaround
Bruk en av følgende metoder for å omgå dette problemet:

Metode 1: Ikke bruk faste tilkoblinger

Når du kobler til en tilordnet stasjon, klikker du for å fjerne merket for Koble til på nytt ved pålogging. Ved å fjerne merket i denne avmerkingsboksen unngår du at den tilordnede stasjonen kobles til neste gang du logger på datamaskinen. Delen Mer informasjon inneholder mer informasjon om hvordan du tilordner en nettverksstasjon.

Metode 2: Bruk et påloggingsskript for bruker

Hvis du kan, bruker du et påloggingsskript for å koble en bruker til de riktige serverne hver gang brukeren logger seg på. Pass på at skriptet tilordner stasjonen i en ikke-fast tilstand. Hvis stasjonen ikke er tilgjengelig mens påloggingsskriptet kjøres, blir ikke stasjonen tilordnet. Denne virkemåten forhindrer problemet.

Metode 3: Bruk serverspeiling

Hvis tilkoblingen er over et regionnett (WAN - Wide Area Network), bør du vurdere å implementere serverspeiling. Serverspeiling dupliserer en fjernserver lokalt. Deretter tilordner du stasjonen til den lokale, dupliserte serveren. Dette kan redusere ventetiden ved tilkobling til en lokal server.

Metode 4: Bruk en snarvei til nettverksplasseringen

Bruk en snarvei på skrivebordet i Microsoft Windows eller i Mine nettverkssteder til å koble til den ønskede nettverksplasseringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en snarvei til en nettverksplassering, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308416 Opprette en snarvei til en nettverksplassering i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
Mer informasjon
Hver plassering i en liste kontrolleres for å sikre at den er tilgjengelig, og at du har tilgangstillatelser når du utfører følgende fremgangsmåter i Microsoft Office-programmer:
 • Du prøver å åpne eller lagre en fil.
 • Du åpner listen Søk i eller Lagre i.
Hvis en tilordnet stasjon har en tilstand som er dokumentert under Årsak, tar det en stund før tilstanden oppdages og løses av Office-programmet. Du kan unngå dette problemet ved å koble fra den tilordnede stasjonen. Du kan når som helst kontrollere tilgjengeligheten for stasjonen i Windows Utforsker. Hvis stasjonen er tilgjengelig, tilordner du nettverksstasjonen på nytt senere.

Hvis du vil tilordne en stasjon til en ressurs som er tilkoblet igjen, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Koble til nettverksstasjon.
 2. I Stasjon-boksen klikker du stasjonsbokstaven du vil bruke for nettverksstasjonen.
 3. I Mappe-boksen skriver du inn følgende\\datamaskinnavn\navn på delt ressurs

  der datamaskinnavn er navnet på serveren som deler ressursen, og navn på delt ressurs er navnet på den delte ressursen du vil bruke.
 4. Hvis du vil gjøre den tilordnede stasjonen ikke-fast, klikker du for å fjerne merket for Koble til på nytt ved pålogging.
 5. Klikk Fullfør.
Hvis du prøver å koble til ressurser på andre nettverk, kontakter du systemansvarlig. Nettverksstasjoner som ikke lenger finnes eller deles, eller utilgjengelige, flyttbare stasjoner, bør frakobles permanent for å unngå å påvirke ytelsen til Office-produkter.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner nettverksressurser, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
145843 Koble til en ekstern server ved hjelp av ekstern pålogging (denne artikkelen kan være på engelsk)

Hvis du vil ha mer informasjon om problemer med tilordnede ressurser, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
321126 Søk i- og Lagre i-boksen i felles dialogbokser er trege (denne artikkelen kan være på engelsk)
prb OFFXP OFF2003 reviewdocid slow look in, lookin, wireless hang WD2007 XL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 313937 – Forrige gjennomgang: 04/24/2008 12:44:47 – Revisjon: 8.4

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsavefile kbnetwork kbprb KB313937
Tilbakemelding